en
Forfattere

GRAND OPENING

Program for åbning af Carl Nielsen Museet
fredag 2. juni 2023

Alle er velkomne, tilmelding nødvendig.

 

PROGRAM DEL 1 – kl. 14-15

MUSIK ved trompetist Per Morten Bye, Odense Symfoniorkester

› Suite af hornsignaler fra Reveillen til Retræten

 

Tale – v. direktør Museum Odense, Henrik Harnow

Tale – v. borgmester og medlem af Museum Odenses bestyrelse, Peter Rahbæk Juel

 

MUSIK ved Carl Nielsen Børne- og Spirekor under ledelse af Kristine Eiler Ernst og Kamilla Sørensen

Jeg ved en lærkerede

 Solen er så rød, mor

Der er et yndigt land

 

Tale – v. professor Michael Fjeldsøe

 

MUSIK ved John Kruse, soloklarinettist i Det kgl. Kapel

Suite af temaer fra Fantasi over Den blinde Spillemand fra Fynsk Forår til 5. symfoni og Klarinetkoncerten

 

Tale – v. museumsinspektør Ida-Marie Vorre

 

MUSIK ved Helene Blum (sang), Harald Haugaard (violin) og Kirstine Elise Pedersen (cello)

Suite af temaer fra Polka i A-dur over Fynsk Forår, Violinkoncerten og en af sangene, der viser forbindelser mellem kunstmusikken og den folkelige musik

 
Tale/officiel åbning v. formand for Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Henrik Thal Jantzen

 

FÆLLESSANG: Nu lyser løv i lunde

 

Afslutning/praktisk info om resten af arrangementet ved museumsinspektør Ida-Marie Vorre

Åbningen foregår i Odense Koncerthus, der er indgang ved Carl Nielsen Museet. 

 

 

PROGRAM DEL 2 – kl. 15-17

Her får du mulighed for at se Carl Nielsen Museet.
Der serveres bobler/most.

 

 

Dertil kan du vælge at høre

Tankerne bag nye Carl Nielsen-undervisningsmaterialer v. udviklingschef for børn og unge ved Museum Odense, Mette Vedel Kiilerich

Præsentation af kommende bog om Carl Nielsen v. professor Michael Fjeldsøe

Præsentation af Carl Nielsens Camino – ny lydvandring i Odense – v. lydkunstner og komponist Tine Louise Kortermand.

 

Alle er velkomne, men husk at tilmelde dig til
museum@odense.dk