da
Forfattere

Camilla Schjerning

Camilla Schjerning
Camilla Schjerning

Museum Curator, Ph.D., MA in History

Research Area:

My area of research lies broadly within the field of urban history and early modern cultural history – with a particular interest in everyday narratives and phenomena such as space, materiality, emotions, body, gender and identity.

Past research projects have focused on urban cultural history themes such as the history of crime, privacy, and emotional history, as well as the relationship between the military and civic communities in the 18th century city. I hold a Ph.D. from the University of Copenhagen with the thesis: Følelsernes fællesskaber – Moralske følelser og sociale relationer i København 1771-1800 (Communities of Feeling – Moral Emotions and Social Relations in Copenhagen 1771-1800).

In recent years my research has centered on urban identities, geographies and urban narratives with a broad focus on Odense – from the engineering of shifting urban identities to the development of urban images and narratives from the Renaissance to the present day.

Forskningspublikationer

Schjerning (2020): ”Verdens bedste robotby; Byidentiet, erhvervspolitik og industrifortællinger i Odense 1980-2020” I: Jensen, Nevers og Toftgaard (red.): Nye industrihistorier: Robotbyen Odense og andre industribyer i forandring. Odense Universitetsforlag.

 

Schjerning (2020). “An ancient and industrious place: Visual geographies and urban identity in a Danish provincial town, c. 1780–1915”. Urban History, 47(1), 63-85. doi:10.1017/S0963926819000208

 

Schjerning (2019). ”Behind thin walls: Contested Spaces and Spheres of Authority in Late Eighteenth Century Copenhagen”, I: Chalus & Kaartinen (red) Gendering Spaces in European Towns, 1500-1914. Routledge, s. 184-199.

 

Schjerning (2015). ”Følelsesgeografier og fællesskaber i København 1771-1800”. Temp – Tidsskrift for Historie, 6(11), 26-49. (hent pdf)

 

Schjerning (2014). “Feeling Civic: Emotions, Gender and Civic Identity in Late Eighteenth Century Copenhagen” I: Cowman et al (red) Gender in Urban Europe: Sites of Political Activity and Citizenship. Routledge, s. 33-41.

 

Schjerning (2013): Moralske følelser og sociale relationer i København 1771-1800. Upubliceret ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Videnspublikationer

Schjerning (2020), ”Robotbyen Odense, industri og fortællinger i det 21. århundrede”, Odense Bys Museers Årbog

Schjerning (2016), ”Begravet i kålhaven – Mysteriet om barneliget i Møntestræde”, Odense Bys Museers Årbog. (<span style=”text-decoration: underline;”><a href=”https://odensebysmuseer.dk/artikler/begravet-i-kaalhaven/”>læs artikel</a></span>)

Schjerning og Ammons (2015), ”Fire fynske kvinder på tinge”, Fynske Årbøger, s. 135-50.

Scjerning (2015), “Kampen om byens rum – om centrale rum og sociale identiteter i 1700-tallets Odense”, Odense Bys Museers Årbog (<span style=”text-decoration: underline;”><a href=”https://odensebysmuseer.dk/artikler/kampen-om-byens-rum/”>læs artikel</a></span>)

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Redaktionsarbejde

”Den (u)rene by: teknologier, identiteter og geografier”, Særnummer af <em>Kulturstudier</em>, December 2016. (<a href=”http://download.obm.dk/files/publikationer/Den urene by.pdf”>pdf</a>)

Forskningsprojekter

<a href=”https://odensebysmuseer.dk/forskning/forskningsprojekter/industri-i-det-21-aarhundrede/”>Industri i det 21. århundrede</a>

<a href=”https://odensebysmuseer.dk/forskning/forskningsprojekter/forestillede-geografier/”>Forestillede geografier og sociale identiteter i Odenses byrum 1536-1915</a>