da
Forfattere

Jesper Hansen

Chief Curator, Ph.D., MA in Prehistoric Archaeology

Research Area:

Research primarily concerns social and landscape organisation in the Iron Age and Middle Ages, with a special focus on the establishment of basic administrative structures (e.g., vills, hides, things/assemblies, taxations) and its significance locally and nationally as well as physically, socially and organisationally. Achieved a Ph.D. degree in 2016 with the thesis: Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde (Village Formation and Settlement Structure in the 1st Millennium). Carries out interdisciplinary research at the crossover between archaeology and history and often in inter-institutional project collaborations with a focus on utilising large data sets – “Big Data”.

As a researcher, theoretically/methodologically inspired by British thinkers such as the philosopher Roy Bhaskar (critical realism) and the sociologist Anthony Giddens (practice theory and the concept of structuring).

Research Publications

Komplet publikationsliste (pdf)

Hansen, J. 2019: King Cnut´s donation letter and settlement structure in Denmark, 1085 – new perspectives on an old document. In: Hope, S., et al. (eds) Life and cult of Cnut the Holy – the first royal saint of Denmark. Report from an interdisciplinary research seminar in Odense. November 6th to 7th 2017. Historical Studies in Centrality, vol. 4. Odense City Museums/University Press of Southern Denmark. p. 60-83 (pdf)

Hansen, J. 2019: Land-organisational changes in rural Denmark from AD 200-1200. In: Brady, N. & Theune, C. (eds) Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new Vistas. Ruralia XII. p. 319-329. (pdf)

Hansen, J. 2018: Arkæologi og Naturvidenskab – fremmede, bekendte, flirtende, ægtefæller, skilt… eller lidt af det hele. Arkæologisk Forum 39, s.33-37. (pdf)

Christensen, J.T. & Hansen, J. 2017: Graven og manden i domkirken Skt. Albani Odense – en kilde til overlevering af 1000-tallets bispehistorie. I: Bjerregaard, M.M. & Runge, M. (red). At være i centrum. Magt og minde – højstatusbegravelser i udvalgte centre 950-1450. Kulturhistoriske studier i centralitet. vol. 1. Odense Bys Museer/Odense Universitetsforlag s. 5-22. (pdf)

Hansen, J., Petersen, H.C., Frei, K.M., Courtaud, P., Tillier, A.m., Fischer, A. and Allentoft M.E. 2017: The Maglemosian skeleton from Koelbjerg, Denmark revisited: identifying sex and provenance. Danish Journal of Archaeology. 6:1, p. 50-66. (read abstract and purchase)

Hansen, J. 2016: Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i 1. årtusinde. En præsentation af et bebyggelseshistorisk regionalstudie. I: Kerstin Cassel (red) Socioekonomisk mångfald. Ritualer och urbanitet. Rapport från projektseminarium för Ostkustbanan (OKB) genom Gamla Uppsala. s. 11-26. (pdf)

Juel, C., Hansen, J. & Andersen, A.B. 2016: Grave i lange baner – et højkompleks fra tragtbægerkulturen ved Ibjerg sydøst for Odense. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2015 7-57. (pdf)

Hansen, J. 2015: Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde – et bebyggelseshistorisk regionalstudie. 1-3. (Tekst, Bilag & appendiks og Katalog). Ph.d.-afhandling. Institut for Historie, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet. (pdf)

 

 

 

 

Academic Publications

Komplet publikationsliste (pdf)

Hansen, J. & Lauridsen, M.E. 2019: Adelby og torp. Odense Bys Museer 2019. s. 147-161. (læs artikel)

Hansen, Jesper 2017: Fynske landsbyer fra arilds tid. I: Plechinger, Hanne, Asger Lorentzen, Jens Toftgaard og Merete Schultz (red) Museumsleder, forsker og netværksskaber Torben Grøngaard Jeppesen 40 år ved Odense Bys Museer. Forlaget Odense Bys Museer. s. 168-179. (pdf)

Bonde, Jakob og Jesper Hansen 2017: Bronzealder i fugleperspektiv. Et fynsk kulturlandskab fra yngre bronzealder. Odense Bys Museer 2017. s. 86-95. (læs artikel)

Henriksen, Mogens Bo og Jesper Hansen 2017: En 10.000-årig skifter køn – et portræt af jubilaren fra Koelbjerg. Odense Bys Museer 2017. s. 68-83. (læs artikel)

Bjerregaard, M.M., Christensen, J.T. og Hansen, J. 2017: Bispegraven i Skt. Albani Kirke. I: M. Runge & J. Hansen (red.) Knuds Odense – vikingernes by. Odense Bys Museer, s. 106-116. (pdf)

Bjerregaard, Mikael Manøe, Jakob Tue Christensen og Jesper Hansen 2016: Bispen i Albani Kirke. Odense Bys Museer 2016. s. 138-155. (læs artikel)

Runge, Mads, Jesper Hansen og Line Borre Lundø 2016: Nonnebakken. Skalk nr.6, december 2016. s. 3-9.

 

 

Editorial Work

Hansen, J. & Bruus, M. (eds) 2018: The Fortified Viking Age. 36th Interdisciplinary Viking Symposium in Odense, May 17th, 2017. Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 3. Odense City Museums/ University Press of Southern Denmark. (pdf)

Hansen, J. & Runge, M. (eds) 2018: From Central Space to Urban Place, seminar 1. Social organisation of land in South Scandinavia AD 400-1100. Methods, challenges and possibilities. Report from an international seminar in Odense, 24th May 2018. Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 2. Odense City Museums/ University Press of Southern Denmark. (pdf)

Runge, M. & Hansen, J. (red.) 2017: Knuds Odense – vikingernes by, Odense Bys Museer.