en
Forfattere

Jesper Hansen

Overinspektør, ph.d., cand.mag. i forhistorisk arkæologi

Forskningsområde:

Forsker primært i jernalderens og middelalderens samfunds- og landskabsorganisering, med et særligt fokus på etableringen af grundlæggende administrative strukturer (fx ejerlav, herreder, tingstrukturer) og betydningen heraf lokalt og nationalt såvel som fysisk, socialt og organisatorisk. Erhvervede i 2016 ph.d.-graden på afhandlingen Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde. Forsker tværfagligt i krydsfeltet mellem arkæologi og historie og ofte i tværinstitutionelle projektsamarbejder med et blik for udnyttelse af store datasæt “Big Data”.

Er som forsker teoretisk/metodisk inspireret af britiske tænkere som filosoffen Roy Bhaskar (kritisk realisme) samt sociologen Anthony Giddens (praksisteori og strukturations-begrebet).

Forskningspublikationer

Komplet publikationsliste (pdf)

Hansen, J. 2019: King Cnut´s donation letter and settlement structure in Denmark, 1085 – new perspectives on an old document. In: Hope, S., et al. (eds) Life and cult of Cnut the Holy – the first royal saint of Denmark. Report from an interdisciplinary research seminar in Odense. November 6th to 7th 2017. Historical Studies in Centrality, vol. 4. Odense City Museums/University Press of Southern Denmark. p. 60-83 (pdf)

Hansen, J. 2019: Land-organisational changes in rural Denmark from AD 200-1200. In: Brady, N. & Theune, C. (eds) Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new Vistas. Ruralia XII. p. 319-329. (pdf)

Hansen, J. 2018: Arkæologi og Naturvidenskab – fremmede, bekendte, flirtende, ægtefæller, skilt… eller lidt af det hele. Arkæologisk Forum 39, s.33-37. (pdf)

Christensen, J.T. & Hansen, J. 2017: Graven og manden i domkirken Skt. Albani Odense – en kilde til overlevering af 1000-tallets bispehistorie. I: Bjerregaard, M.M. & Runge, M. (red). At være i centrum. Magt og minde – højstatusbegravelser i udvalgte centre 950-1450. Kulturhistoriske studier i centralitet. vol. 1. Odense Bys Museer/Odense Universitetsforlag s. 5-22. (pdf)

Hansen, J., Petersen, H.C., Frei, K.M., Courtaud, P., Tillier, A.m., Fischer, A. and Allentoft M.E. 2017: The Maglemosian skeleton from Koelbjerg, Denmark revisited: identifying sex and provenance. Danish Journal of Archaeology. 6:1, p. 50-66. (read abstract and purchase)

Hansen, J. 2016: Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i 1. årtusinde. En præsentation af et bebyggelseshistorisk regionalstudie. I: Kerstin Cassel (red) Socioekonomisk mångfald. Ritualer och urbanitet. Rapport från projektseminarium för Ostkustbanan (OKB) genom Gamla Uppsala. s. 11-26. (pdf)

Juel, C., Hansen, J. & Andersen, A.B. 2016: Grave i lange baner – et højkompleks fra tragtbægerkulturen ved Ibjerg sydøst for Odense. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2015 7-57. (pdf)

Hansen, J. 2015: Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde – et bebyggelseshistorisk regionalstudie. 1-3. (Tekst, Bilag & appendiks og Katalog). Ph.d.-afhandling. Institut for Historie, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet. (pdf)

 

 

 

 

Videnspublikationer

Komplet publikationsliste (pdf)

Hansen, J. & Lauridsen, M.E. 2019: Adelby og torp. Odense Bys Museer 2019. s. 147-161. (læs artikel)

Hansen, Jesper 2017: Fynske landsbyer fra arilds tid. I: Plechinger, Hanne, Asger Lorentzen, Jens Toftgaard og Merete Schultz (red) Museumsleder, forsker og netværksskaber Torben Grøngaard Jeppesen 40 år ved Odense Bys Museer. Forlaget Odense Bys Museer. s. 168-179. (pdf)

Bonde, Jakob og Jesper Hansen 2017: Bronzealder i fugleperspektiv. Et fynsk kulturlandskab fra yngre bronzealder. Odense Bys Museer 2017. s. 86-95. (læs artikel)

Henriksen, Mogens Bo og Jesper Hansen 2017: En 10.000-årig skifter køn – et portræt af jubilaren fra Koelbjerg. Odense Bys Museer 2017. s. 68-83. (læs artikel)

Bjerregaard, M.M., Christensen, J.T. og Hansen, J. 2017: Bispegraven i Skt. Albani Kirke. I: M. Runge & J. Hansen (red.) Knuds Odense – vikingernes by. Odense Bys Museer, s. 106-116. (pdf)

Bjerregaard, Mikael Manøe, Jakob Tue Christensen og Jesper Hansen 2016: Bispen i Albani Kirke. Odense Bys Museer 2016. s. 138-155. (læs artikel)

Runge, Mads, Jesper Hansen og Line Borre Lundø 2016: Nonnebakken. Skalk nr.6, december 2016. s. 3-9.

 

 

Redaktionsarbejde

Hansen, J. & Bruus, M. (eds) 2018: The Fortified Viking Age. 36th Interdisciplinary Viking Symposium in Odense, May 17th, 2017. Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 3. Odense City Museums/ University Press of Southern Denmark. (pdf)

Hansen, J. & Runge, M. (eds) 2018: From Central Space to Urban Place, seminar 1. Social organisation of land in South Scandinavia AD 400-1100. Methods, challenges and possibilities. Report from an international seminar in Odense, 24th May 2018. Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 2. Odense City Museums/ University Press of Southern Denmark. (pdf)

Runge, M. & Hansen, J. (red.) 2017: Knuds Odense – vikingernes by, Odense Bys Museer.