en
Forfattere

4000 ÅR GAMLE FUND VED NØRRE AABY

Flintdolken fra Nørre Aaby.
Flintdolken fra Nørre Aaby.

Netop nu er arkæologer fra Museum Odense ved at undersøge 4000 år gamle fundrige kulturlag fra bondestenalderen lidt nord for Nørre Aaby. Der er fundet en hel del flintskrabere, et fragment af en sleben flintøkse, en hel flintdolk plus skæftet af flintdolk. Derudover er der fundet trækul, flintafslag, keramik, dyreknogler i lagene.

De såkaldte kulturlag er skabt ved, at datidens folk, som beboede og færdedes i området, tabte ting i forbindelse med hverdagens gøremål. Det kan være diverse redskaber, keramikkar og trægenstande. Et kulturlag kan også dannes ved, at beboerne af området har bortskaffet deres affald ved at smide det ud i et nærliggende lavningsområde. Ting, der blev bortskaffet på denne måde, kan f.eks. være diverse former for affald fra forskellige typer af redskabsproduktion.

Udgravningen set fra luften. Kulturlagene fra stenalderen ses øverst i billedet, hvor arkæologerne arbejder.
Kulturlagene fra stenalderen ses øverst i billedet, hvor arkæologerne arbejder.

Arkæologerne har dokumenteret flere akkumulerede kulturlag på stedet, hvoraf det ældste lag er fra den yngre del af bondestenalderen. At kulturlagene er så velbevarede på netop denne lokalitet, kan skyldes, at de ligger delvis ned i et lavningsområde, og dermed har ligget så dybt, at de har været mere beskyttet for senere tiders markdyrkning mv.