en
Forfattere

TILLYKKE TIL MUSEUM ODENSE, HELE BYEN OG HELE FYN MED NONNEBAKKEN

Henrik Harnow
Henrik Harnow, direktør for Museum Odense.

”UNESCO sætter kursen for Nonnebakkens fremtid”

For en gangs skyld dækker ordet fantastisk dét, der nu er sket. Både for Museum Odense, alle odenseanere, fynboer og alle danskere. Odenses vikingeborg Nonnebakken er udpeget til UNESCO Verdensarv sammen med de øvrige danske ringborge. Det giver os på museet en helt ny platform til at formidle Odenses historie, og samtidig bliver fortællingen om Nonnebakken og de øvrige fire ringborge ikke bare en samlet, tydelig del af danmarkshistorien. De danske ringborge er nu anerkendt som en kulturhistorisk fortælling af international betydning.

Vikingeborgen Nonnebakken er helt særlig, fordi der voksede en egentlig by frem på den – som det eneste sted blandt de fem ringborge. Odins Vi blev til Odense. Vikingerne, der befolkede borgen og husene, er afløst af nutidens mennesker i den store by, som Odense er blevet til. Gennem mange år har der været talt om Nonnebakken som noget, der ikke var længere, men netop her har arkæologerne fra Museum Odense vist, at vi kan komme overraskende tæt på fortiden.

Vores arkæologer har påvist, at der er ganske meget bevaret fra den mere end 1000 år gamle ringborg, og det er den indsats, som har været med til at danne grundlaget for en UNESCO-udpegning. Arkæologi er med til at skabe identitet og en dybere forståelse af vores by. Historien er lige neden under os her i Odense, og det er så særligt, at UNESCO har udnævnt Nonnebakken til verdensarv på linje med pyramiderne og Grand Canyon. Nonnebakken skriver sig ind i et lille selskab af danske kulturarvssteder som bl.a. Jelling og Kronborg og Christiansfeld.

På Museum Odense har Nonnebakken fyldt meget i de seneste otte år, men med udpegningen det er slet ikke slut. Vi glæder os til også at arbejde videre med vikingerne i tæt samarbejde med Odense Kommune. Vi håber, I vil følge med i det arbejde – på Nonnebakken, i Møntergården og på vores sociale medier.

Med venlig hilsen

Henrik Harnow

Direktør for Museum Odense