en
Forfattere

Bevaringen ved Odense Bys Museer søger Museumsassistent

Bevaringen ved Odense Bys Museer søger Museumsassistent

Er bevaring af vores fælles kulturarv og et inspirerende tværfagligt miljø på en kulturhistorisk institution noget for dig?

Bevaringen ved Odense Bys Museer søger en museumsassistent til genstandsarbejde på fuld tid (37 timer pr. uge) fra den 1. februar 2022.

Hovedopgaver
Primært rensning, vask og nummerering af fund fra arkæologiske udgravninger som keramikskår, sten og knogler. Pakning af genstandene og magasinering på museets magasin/lager. Alle genstande skal indtastes i museernes database SARA, så fortrolighed med IT-arbejde og interesse for at sætte sig ind i et nyt databasesystem er en forudsætning.

Desuden vil indgå arbejdsopgaver på museets magasiner i form af håndtering og magasinering af genstande bl.a. flytteopgaver med truck samt logistikarbejde og renholdelse.
Der vil også være klargøringsopgaver i alle udstillinger en gang om året – blandt andet forberedelse af sæsonåbning i Den Fynske Landsby. Dertil kommer forefaldende bevaringsrelaterede opgaver, såsom transport af genstande og medhjælp ved opsætning af udstillinger mm.

Arbejdsopgaverne vil være fordelt mellem værkstederne på Møntergården i Odense centrum, museets magasiner i Odenses udkant samt museets udstillingssteder.

 

Kvalifikationer

  • God ordenssans.
  • Velstruktureret i tanke og handling.
  • Læselig og fin håndskrift (til nummerering af skår og sten med pen og blæk).
  • God tålmodighed, da opgaverne til tider kan være ensartede.
  • God til IT og brug af databaser.
  • Gode samarbejdsevner. Men også mod på at arbejde alene en stor del af tiden.
  • Almindeligt kørekort.
  • Truckcertifikat.
  • God fysisk form til diverse løftearbejde af flyttekasser mm. og arbejde i et køligt magasin.
  • Fleksibilitet i forhold til arbejdstider i forbindelse med f.eks. udstillingsåbninger.

Organisationen Odense Bys Museer

Odense Bys Museer er en moderne museumsorganisation, der arbejder med forskning, bevaring, registrering, kulturarvsforvaltning og formidling inden for arkæologi, historie, H.C. Andersen og Carl Nielsen. Odense Bys Museer beskæftiger ca. 150 medarbejdere. Museet består af afdelingerne Kulturarv, Formidling, Publikum & Marketing samt Drift.

Bevaring er en del af Odense Bys Museers Kulturarvsafdeling, der ud over Bevaring tæller fagområderne Historie, Arkæologi og H.C. Andersen. Bevaringens stab består af to kulturhistoriske konservatorer, én grafisk konservator, samt tre museumsassistenter/håndværkere. Bevaringens konserveringsværksted er beliggende på Møntergården i Odense centrum. Møntergården er et af Odense Bys Museers i alt 8 kulturhistoriske museer.

Flere oplysninger om Odense Bys Museer kan findes på Odensebysmuseer.dk

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den faglige organisation.

 

Ansøgning indsendes elektronisk ved at gå ind på Odense Kommunes hjemmeside, Odense.dk/job.

Odense Bys Museer har administrationsaftale med Odense Kommune, hvilket betyder, at det er Odense Kommune, der praktisk håndterer ansøgningerne m.m. Alle gældende regler om håndtering af persondata og fortrolighed overholdes i den forbindelse.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overkonservator Dorte Gramtorp, tlf. 20 90 13 24 eller dgr@odense.dk

 

Ansøgningsfrist 9. januar 2022

Samtaler forventes afholdt i uge 3.