en
Forfattere

Formidler til Ville Vau

Kan du få børn til at skabe eventyr og bruge deres fantasi? Fortæller du så levende, at publikum flyver med til et eventyrligt univers? Og har du lyst til at arbejde med formidling af, med og som H.C. Andersen til børn og unge? Vi søger en fuldtidsformidler til børneuniverset Ville Vau i det nye H.C. Andersens Hus.

 

Ville Vau er navnet på det kommende børneunivers i det nye H.C. Andersens Hus, der åbner i sommeren 2021. Ville Vau udspringer af det tidligere Børnekulturhuset Fyrtøjet og bygger videre på den børnekulturformidling, der i de sidste mange år har været kernen i institutionens arbejde. Det er vigtigt at børn, der besøger Ville Vau, oplever kultur, kunst og formidling af H.C. Andersen på et højt fagligt niveau, hvor børnene inviteres til både at lytte, deltage og skabe. Formidlerens rolle er at facilitere den oplevelse for gæsterne i det små såvel som i det store. Vores formidlingspolitik kan læses her: https://odensebysmuseer.dk/wp-content/uploads/2021/01/OBM_Virksomhedsplan-2021_opslag.pdf.

 

Ville Vau består af et eventyrland, en scene, et atelier og et læringsunivers, der går på tværs af hele H.C. Andersens Hus. Læringsuniverset tilbyder en række forskellige undervisningsforløb målrettet alle aldersgrupper fra dagtilbud til ungdomsuddannelserne. Eventyrlandet er det område i Børneuniverset Ville Vau, hvor et scenografisk landskab udfolder sig. Temaer fra H.C. Andersens liv og eventyr er sat i scene med opbyggede rum og områder som fx Paladset, Troldkvindens hule, Landet langt langt borte med flere. Atelieret og scenen danner rammen for mange af de workshops og fritidstilbud, der indgår som en del af den daglige formidling. Ville Vau vil få besøg af børn og voksne fra hele verden, og vores produkter tilrettelægges, så de på forskellig vis kan favne alle, der besøger stedet med en aldersspredning fra 0 til 18 år og deres medfølgende voksne.

 

Din vigtigste opgave som formidler er at skabe den gode oplevelse for børnene, når de besøger os – hvad enten det er med deres børnehave, skoleklasse eller sammen med deres familier. Som formidler arbejder du både i eventyrlandet, på scenen og i atelieret samt i det læringsunivers, der går på tværs af hele H.C. Andersens Hus. Derudover vil du i en mindre udstrækning skulle formidle ved forskellige events og arrangementer i H.C. Andersens Hus. Som formidler i Ville Vau har du færdigheder inden for den sceniske kunst, er stærk i det kreative felt og har en god forståelse for det relationelle arbejde med børn. Du har øje for god service og præcis kommunikation imellem gæst og personale, og du kan levere en sublim performativ formidling af H.C. Andersen. Du bliver en del af et team bestående af tre fastansatte formidlere, en formidlingsleder og en museumsinspektør samt en gruppe af løstansatte formidlingspiloter under Børn og Unge ved Odense Bys Museer.

 

Vi forventer, at:

 • du har erfaring med formidling til børn
 • du kan indgå i en ligeværdig dialog med børnene og er nysgerrig på, hvad de tænker og oplever
 • du besidder kreative og performative kompetencer, det kan være inden for fortælling, teater, musik, dans eller billedkunst
 • du sætter pris på en hverdag, hvor du er i tæt kontakt med gæsterne
 • du evner at være en imødekommende og engageret formidler i rollen som vært i Ville Vau
 • du trives med praktiske opgaver og har ordenssans – du har øje for at skabe rammerne for den gode oplevelse.
 • du mestrer at navigere i en til tider travl arbejdsdag, hvor der i perioder arbejdes i et højt tempo og med en vis fysisk belastning
 • du er en teamplayer og kan være en del af et større hold, der sammen løfter opgaven med at gøre H.C. Andersen til børnenes kulturarv
 • du kan formidle på dansk og engelsk
 • din uddannelsesbaggrund er ikke det vigtigste – det er din evne til at formidle. Vi forventer dog høj faglighed og professionalisme inden for dit fag, og at du formår at bringe den i spil som formidler.

 

Vi kan tilbyde dig:

 • et spændende og inspirerende arbejde, hvor banebrydende, nyskabende og kreativ museumsformidling er i højsæde, og hvor du er med til at indfri de høje formidlingsmæssige ambitioner.
 • en varieret og dynamisk arbejdsdag med mange forskelligartede formidlingsopgaver, hvor du som en del af et team er med til at formidle H.C. Andersen på et internationalt niveau
 • en arbejdsplads, hvor alle i teamet brænder for børnekulturformidling og bidrager med forskellige kreative tilgange til formidling af H.C. Andersen
 • et job, hvor du hver dag møder glade gæster og har mulighed for at optimere og kvalificere de mange besøgenes eventyrlige oplevelse
 • arbejdsopgaver, hvor du har mulighed for at sætte dit personlige præg, men samtidigt løbende vil modtage faglig sparring og have mulighed for udvikle dig selv som formidler som en del af Børn og unges faglige fællesskab ved Odense Bys Museer.
 • du bliver en del af et arbejdsmiljø, som stræber efter at være skarp, banebrydende og kvalitetsbevidst i arbejdet med børnekultur og børnekulturformidling.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fastansættelse på 37 timer om ugen. Arbejdstiden vil være varierende, og en del af arbejdsopgaverne vil ligge uden for normal arbejdstid – blandt andet eftermiddage, aftener, skoleferier og weekender.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende aftale mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Der gøres opmærksom på, at Odense Bys Museer indhenter børneattest i henhold til museets regler herom.

 

 Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overinspektør Mette Stauersbøl Mogensen, tlf. 2090 1312, mandag-torsdag mellem kl. 14-15.30.

 

Ansøgning

Vi vil meget gerne opfordre til, at du medsender en video på maks. 3 minutter, hvor vi får mulighed for at se dig som formidler.

Indholdet i videoen skal afspejle, hvem du er som formidler.

 

Ansøgning indsendes elektronisk ved at gå ind på Odense Kommunes hjemmeside, Odense.dk/job.

Ansøgningsfristen er den 23. april 2021 kl. 12.00. Samtaler forventes gennemført i uge 18. Tiltrædelse 1. juni 2021 eller hurtigst muligt herefter.

 

Odense Bys Museer er en statsanerkendt selvejende museumsorganisation, der omfatter 7 udstillingssteder og beskæftiger 150 medarbejdere. Stillingen er knyttet til afdelingen  Formidling og satsninger. Med afsæt i eget fagområde arbejder medarbejderne på tværs af hele organisationen og indgår i eksterne netværk. Der er tale om et kreativt miljø med høj faglig profil.

 

Odense Bys Museer har administrationsaftale med Odense Kommune, hvilket betyder, at det er Odense Kommune, der praktisk håndterer ansøgningerne m.m. Alle gældende regler om håndtering af persondata og fortrolighed overholdes i den forbindelse.