en
Forfattere

Murer med formidlingsevner og interesse for bæredygtighed søges til Den Fynske Landsby

Formidling af det traditionelle murerhåndværk.

Vil du være del af et team, der arbejder på at gøre Den Fynske Landsby til et moderne museum for bæredygtighed? Vil du være med til at formidle, hvordan fremtidens byggeri kan blive grønnere med udgangspunkt i historien?

Så er du måske den fagligt stærke og engagerede murer med formidlingsevner og interesse for bæredygtigt byggeri, som Museum Odense/Den Fynske Landsby søger pr. 1. april 2024.

Der er tale om en fuldtidsstilling med flg. primære opgaver:

  • Vedligeholdelse af Den Fynske Landsbys bygninger med historiske materialer og metoder i tæt samarbejde med museets øvrige håndværkere og driftsfolk.
  • Formidling af det traditionelle murerhåndværk samt moderne bæredygtigt byggeri til museets danske og udenlandske gæster. Herunder eksempelvis kurser, weekendarrangementer og rundvisninger.
  • Samarbejde med frivillige, herunder opbygning af en ny gruppe frivillige håndværkere i samarbejde med formidlingsinspektøren.
  • Løsning af praktiske opgaver sammen med Den Fynske Landsbys øvrige medarbejdere.

Den Fynske Landsby
Den Fynske Landsby er et frilandsmuseum bestående af 25 genopførte bygningskomplekser, der alle repræsenterer 1800-tallets fynske landbyggeskik. Bygningerne udgør sammen med haver, marker og grønne områder en sluttet landsby. Den Fynske Landsby er i færd med en transformation mod at blive et museum for bæredygtighed, fællesskab og cirkulær levevis med historisk perspektiv. Det betyder, at vi udover at formidle fortiden også har et stærkt blik på, hvordan historien kan inspirere til bæredygtighed i dag.

Med udgangspunkt i historien ønsker Den Fynske Landsby at give vores besøgende et perspektiv på nutidens udfordringer og inspiration til, hvordan vi sammen kan løse dem. Det gør vi blandt andet ved at formidle gamle teknikker, processer og traditioner med et nutidigt perspektiv – og her vil du som landsbyens murer spille en rolle i forhold til bæredygtigt byggeri.

Museet har åbent for gæster fra april til oktober samt til jul. Find mere information.

I Den Fynske Landsby bliver du en del af et team, der på tværs af faggrænser vedligeholder huse, haver, marker og dyr og medvirker til formidlingen af samme med fokus på kulturhistorie og bæredygtighed.

Dine kompetencer

  • Du er faglært murer eller har tilsvarende færdigheder
  • Du har erfaring med brug af traditionelle murerteknikker og -materialer
  • Du har indsigt i og interesse for bæredygtigt byggeri i dag
  • Du har lyst og evne til at formidle dit fag
  • Du er god til at samarbejde med andre, men trives også med at arbejde alene
  • Du er servicemindet og glad for at være i kontakt med mange mennesker

Museum Odense
Den Fynske Landsby er den del af Museum Odense, som er en selvejende institution og et af landets store statsanerkendte kulturhistoriske museer. Vi driver i alt seks museer og havde i 2022 et samlet besøgstal på knap 400.000. Museets Vision 2026 og Strategi 2022-2026 sætter rammer og retning for museets ambitiøse udvikling i de kommende år.
Se museets vision og strategi på https://museumodense.dk/om-os/organisation/

Museum Odense har administrationsaftale med Odense Kommune, hvilket betyder, at det er Odense Kommune, der praktisk håndterer ansøgningerne m.m. Alle gældende regler om håndtering af persondata og fortrolighed overholdes i den forbindelse.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den faglige organisation.

Procesplan
Ansøgninger skal være Museum Odense i hænde senest den 4. februar 2024. Der afholdes samtaler den 20. og den 21. februar 2024. Stillingen forventes besat den 1. april 2024.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Driftsleder Bo Gregersen, mail: bog@odense.dk tlf.: 29 72 90 15
Udviklingschef Lise Gerda Knudsen, mail: lgk@odense.dk tlf.: 65 51 46 50

SØG STILLINGEN