en
Forfattere

Magiske væsner – gratis juleforløb på Møntergården

Eleverne med til at udforske og undersøge nogle af de overnaturlige væsner, der knytter sig til naturen og julen i fortid og nutid – og måske også hvilke vi har behov for i fremtiden.

 

Båndet mellem menneskene og naturen er gået i stykker. Bylivets larm og elektriske lys har drevet nisser og troldfolk så langt væk, at de næsten er blevet helt glemt af menneskene – og sig selv. Hjælp naturens og julens væsner med at genfinde deres historie, så balancen kan genoprettes og julefreden kan sænke sig.

Mange af de juletraditioner vi kender i dag, blev grundlagt af borgerskabet i løbet af 1800-tallet. Samtidig startede den industrielle udvikling øget velfærd og fremgang for især middelklassen. Med juleforløbet sætter vi fokus på den ”sorte” omstilling der skete i byerne og på landet i løbet af 1800-tallet og de konsekvenser det har haft for den tilknytning menneskene har haft til naturen og forholdet mellem tro, overtro og udvikling.Juleforløbet er opbygget således, at eleverne skal lytte til fortælling, derefter skal de selv skal opsøge og indsamle viden i museets juleudstilling og til sidst rundet af med en åben dialog, hvor der er plads til undren og elevernes egne betragtninger og tanker om det, de oplever.Tilmelding

eller telefon 65 51 46 01
Læringsmål

Forløbet underbygger at eleverne:

  • kan bruge en udstilling til at indsamle viden og forholder sig til de forskellige historiske kilder
  • reflekterer over fortidens tro på naturvæsner, hvorfor de er opstået og deres betydning for os mennesker
  • reflekterer over hvilke væsner vi måske har brug for i dag
  •  føler sig klædt på til at deltage aktivt i diskussioner om menneskers indflydelse på naturen
Gratis adgang

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

  • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
  • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
  • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
  • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
  • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.