da
Forfattere

Jens Toftgaard

Head of Cultural Heritage, Ph.D. in history

Research Area: : Researcher in urban history from industrialisation and beyond with special focus on Odense’s development. Interested in the use of the city’s space, mobility, centrality, urban identity and relationship to its own past in the form of building preservation and museums.

Ph.D. in 2012 with a dissertation on city formation in Odense and other major Danish provincial cities: Citydannelse, butiksstrøg og byidealer. Dannelsen af centrale byrum i Odense samt Aarhus og Aalborg 1870-1970 (City centre transformation, shopping streets and city ideals. The formation of central urban spaces in Odense and Aarhus and Aalborg 1870-1970)

Research Publications

– ”Forvaltningen af den industrielle arv og identitet i Odense og Horsens. Urbane og museale strategier mellem industri-identitet og oplevelsesøkonomi”, Jeppe Nevers, Kristoffer Jensen og Jens Toftgaard (red.): Nye industrihistorier. Robotbyen Odense og andre industribyer i forandring, Syddansk Universitetsforlag 2020, s. 361-400.

– ”Går og ser på vinduer. Vinduesudstillinger og moderne forbrug i danske byer 1870-1940”, i Mikkel Thelle, Kristoffer Jensen og Kasper H. Andersen (red.): Forbrugets kulturhistorie. Butik, by og forbrugere efter 1660, Aarhus Universitetsforlag 2017, s. 167-202.

– ”Marketplaces and central spaces: markets and the rise of competing spatial ideals in Danish city centres, c. 1850-1900”, Urban History, 43, 3, 2016, s. 372-390.

– ”Værftets boliger i Skibhuskvarteret”, i Jens Toftgaard (red.): Odense Staalskibsværft 1918-2012. Bind 1: Et stålskibsværft ved Odense Kanal, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2016, s. 235-263.

– ”Værftskvarteret i Odense”, i Jens Toftgaard (red.): Odense Staalskibsværft 1918-2012. Bind 1: Et stålskibsværft ved Odense Kanal, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2016, s. 393-415.

– ”Forbruget i centrum. Dannelsen af rivaliserende byrum i Odense centrum ca. 1860-1920”, i Johs. Nørregaard Frandsen & Jens Toftgaard (red.): Odense i forvandling. Drømme og virkelighed, Odense 2013, s. 71-100.

Citydannelse, Butiksstrøg og byidealer. Dannelsen af centrale byrum i Odense samt Aarhus og Aalborg 1870-1970, ph.d.-afhandling, Institut for Historie, Kultur og Samfund, Syddansk Universitet 2012. (300 s.)

– ”Byens rum” i Søren Bitsch Christensen (red.): Ribe Bys Historie 3, Dansk Center for Byhistorie og Esbjerg Kommune 2010, s. 19-39, 69-85.

Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901, Selskab for Arbejderhistorie 2008. (173 s.)

– ”Borgerskabets byideal og monumentsætning ca. 1850-1920”, i Søren Bitsch Christensen: Den moderne by, Danske Bystudier 3, Aarhus Universitetsforlag 2006, s. 147-169.

– (med Jeppe Norskov) Købstadens metamorfose – Byudvikling og byplanlægning i Århus 1800-1920, Aarhus Universitetsforlag 2005. (213 s.)

Academic Publications

Odense Staalskibsværfts historie 1918-2012

Bevaring og bygningskulturarv i Odense og Danmark i 100 år

Storbyen Odense og Møntergården som byens og øens museum

Museet i Møntestræde. Otte årtiers visioner og planer for et museum

– ”Billeder af byen – fotografier brugt som kilde til byhistorie”, Noter, 226, september 2020, s. 32-38.

– ”100 års bygningsfredning set fra Odense”, By og Land, nr. 118, 2018, s. 8-12.

Research Projects

Industri i det 21. århundrede

Bylivets sorte omstilling

Odense Staalskibsværft 1918-2012

Redaktør for Danske byer 1550-1850. Bind 2 i Danmarks Byhistorie (Aarhus Universitetsforlag). I samarbejde med Dansk Center for Byhistorie.

Network

Dansk Komité for Byhistorie

Rådgiver for Augustinusfonden vedr. kulturarv

Medlem af aftagerpanel for uddannelsen Kultur og formidling, Syddansk Universitet

Formand for Det særlige Bygningssyn under Kulturmisteriet

Medlem af aftagerpanel for fakultetet Arts, Aarhus Universitet

Styregruppemedlem for forsknings- og formidlingsprojektet ”Bylivets sorte omstilling”, Odense Bys Museer i samarbejde med SDU, Jernbanemuseet, Den Gamle By og Energimuseet. Finansieret af Velux-fonden.

Styregruppemedlem for ”H.C. Andersens Eventyr og Historier – den digitale manuskriptudgave” ved H.C. Andersen Centret, SDU.

Styregruppemedlem for forskningsprojektet ”Industri i det 21. århundrede” i samarbejde med Industrimuseet i Horsens og Center for Maritim og Erhvervshistorie, SDU, finansieret af Velux-fonden.