da
Forfattere

Mads Runge

Head of Research Centre, Ph.D.

As head of the research centre, CENTRUM, supports research that examines the relationship between the central and the decentralized in a broad chronological and professional framework.

In recent years, own research has mainly revolved around early urban formation and – as a result of this – Odense’s Viking ringfortress Nonnebakken. Nonnebakken specifically differs from other similar fortresses due to its close relationship to the city.

Early urban formation is specifically analysed in the project From Central Space to Urban Place together with the project Odenses Opståen (The Origins of Odense). The investigation of the Viking ringfortress, Nonnebakken, in Odense has, in recent years, led to a number of fresh insights via archaeological excavations and non-destructive investigations. In the coming years, work will be carried out on a monograph concerning the ringfort under the auspices of the project Vikingeborgen Nonnebakken i tid og rum (The Viking Ringfortress at Nonnebakken in time and space).

Previously, research has revolved around settlements in the late Bronze Age and early Iron Age and the Ph.D. thesis from 2013 is entitled Dannelsen af regionale bebyggelsesmønstre i sen bronzealder og ældre jernalder (The formation of regional settlement patterns in the late Bronze Age and early Iron Age).

Research Publications

Komplet publikationsliste (pdf)

Ph-d-afhandling

Runge, M. 2012: Dannelsen af regionale bebyggelsesmønstre i sen bronzealder og ældre jernalder. Upubliceret ph.d.-afhandling. (Download pdf).  (Se også: Runge, M. 2014: Forskning på museerne. Ph.d.-projektet ”Dannelsen af regionale bebyggelsesmønstre i sen bronzealder og ældre jernalder”. Fynske Minder, s. 161-179). (Læs artikel).

 

Monografier

Runge, M. 2010: Kildehuse II – gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst. Fynske Studier. Bind 23.  (Downlaod pdf).

 

Runge, M. 2009: Nr. Hedegård. En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Nordjyllands Historiske Museum og Jysk Arkæologisk Selskab.  (Download pdf).

 

Artikler

Runge, M. in prep.: Cultural landscape studies and their dissemination, the case of the Viking Age ring fortress Nonnebakken in Denmark. Landscapes.

 

Christensen, J.T., M.M. Bjerregaard & M. Runge 2019: Odense before and after the canonization of Cnut. I: Hope, S., M.M. Bjerregaard, A.H. Krag & M. Runge (2019): Life and Cult of Canute the Holy – The first royal saint of Denmark. Report from an interdisciplinary research seminar in Odense November 6th to 7th 2017. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 4. Research Centre Centrum – Odense Bys Muser/Odense City Museums – Syddansk Universitetsforlag/University Press of Southern Denmark, s. 10-25. (Download pdf).

 

Runge, M. 2019: Regional Aspects of Landscape Exploitation and Settlement Structure in Denmark in the Late Bronze Age and Early Iron Age. I: Cowley, D.C., M. Fernández-Götz, T. Romankiewicz & H. Wendling (ed.): Rural Settlement. Relating buildings, landscape, and people in the European Iron Age, s. 31-43.

 

Runge, M. & M.B. Lundø 2019: Two-aisled houses from the Neolithic and Early Bronze Age in the area of responsibility of Odense City Museums. I: Sparrevohn, L.R., O.T. Kastrup & P.O. Nielsen (ed.): Houses for the Living. Two-aisled houses from the Neolithic and Early Bronze Age in Denmark. Nordiske Fortidsminder vol. 31:1., s. 135-151. (Download pdf).

 

Runge, M. 2018: New archaeological investigations at Nonnebakken, a Viking Age fortress in Odense. I: J. Hansen & M. Bruus (ed.): The Fortified Viking Age. 36th Interdisciplinary Viking Symposium, s. 44-59. (Download pdf).

 

Runge, M. 2018: Regionale aspekter af hierarki og samfundsstruktur på overgangen mellem bronze- og jernalder. I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Yngre bronzealders kulturlandskab. Seminarrapport fra seminariet ”Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab” afholdt i Viborg, 8. marts 2011. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 6, 2017, s. 59-76.

 

Runge, M. & M.B. Henriksen 2018: The origins of Odense – New aspects of early urbanisation in southern Scandinavia. Danish Journal of Archaeology, Volume 7, Issue 1, s. 2-68.

 

Runge, M. 2018: Regionale aspekter af hierarki og samfundsstruktur på overgangen mellem bronze- og jernalder. I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Yngre bronzealders kulturlandskab. Seminarrapport fra seminariet ”Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab” afholdt i Viborg, 8. marts 2011. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 6, 2017, s. 59-76.

 

Harvig. L., M. Runge, M. Borre Lundø 2014: Typology and function of Late Bronze Age and Early Iron Age cremation graves – a microregional study. Danish Journal of Archaeology. (Download pdf).

 

 

 

Academic Publications

Runge, M. & W. Neubauer 2020: Vikingeborgen Nonnebakken i Odense. Status og perspektiver. Odense Bys Museer 2020, s. 110-121.

 

Christiansen, T.T., L. Feveile, N. Knudsen, T. Ljungberg & M. Runge 2018: Bavnerne. Lyskommunikation i vikingetiden. Skalk nr. 5, s. 3-7.

 

Bjerregaard, M.M. & M. Runge 2017: En by bliver til – hovedtræk af Odenses udvikling i vikingetid og middelalder. I I: M. Runge & J. Hansen (red.) 2017: Knuds Odense – vikingernes by, s. 6-21. (Download pdf).

 

Runge, M. 2017: Det tidligste Odense. I: M. Runge & J. Hansen (red.) 2017: Knuds Odense – vikingernes by, s. 42-55.  (Download pdf).

 

Runge, M. 2017: Knuds Odense – vikingernes by. Odense Bys Museer 2017, s. 26-47. (læs artikel)

 

Runge, M. 2017: Nonnebakken – Odenses skjulte vikingeborg og dens potentiale som verdensarv. I: M. Runge & J. Hansen (red.) 2017: Knuds Odense – vikingernes by, s. 56-63. (Download pdf).

 

Runge, M. 2017: Odins by – om stednavnet Odense og de nordiske guder. I: M. Runge & J. Hansen (red.) 2017: Knuds Odense – vikingernes by, s. 34-41. (Download pdf).

 

Runge, M. 2016: Byens transformationer. Odense Bys Museer, s. 26-39. (Læs artikel).

 

Runge, M., J. Hansen & L.B. Lundø 2016: Nye undersøgelser på Nonnebakken i Odense. Skalk 2016, nr. 6, s. 3-9.

 

Maria Elisabeth Lauridsen & Mads Runge 2015: Arkæologi og byomdannelse, Fynske Minder, s. 157-171. (Læs artikel).

 

 

 

 

 

 

Editorial Work

Hope, S., M.M. Bjerregaard, A.H. Krag & M. Runge (red.) 2019: Life and Cult of Canute the Holy – The first royal saint of Denmark. Report from an interdisciplinary research seminar in Odense November 6th to 7th 2017. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 4. Research Centre Centrum – Odense Bys Muser/Odense City Museums – Syddansk Universitetsforlag/University Press of Southern Denmark. (Download pdf).

 

Hansen, J. & M. Runge (red.) 2018: From Central Space to Urban Place, seminar 1. Social organisation of land in South Scandinavia AD 400-1100. Methods, challenges and possibilities. Report from an international seminar in Odense, 24th May 2018. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 2. Research Centre Centrum – Odense Bys Muser/Odense City Museums – Syddansk Universitetsforlag/University Press of Southern Denmark. (Download pdf).

 

Bjerregaard, M.B. & M. Runge (red.) 2017: At være i centrum. Magt og minde – højstatusbegravelser i udvalgte centre 950-1450. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 1. Research Centre Centrum – Odense Bys Muser/Odense City Museums – Syddansk Universitetsforlag/University Press of Southern Denmark.

 

Runge, M. & J. Hansen (red.) 2017: Knuds Odense – vikingernes by.

 

Runge, M. 2010: Kildehuse II – gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst. Fynske Studier. Bind 23. (Med bidrag af Niels Lynnerup og Lise Harvig, Panum Instituttet, Peter Hambro Mikkelsen og Peter Mose Jensen, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling ved Moesgård Museum, Arne Jouttijärvi, Heimdal Archaeometry og Lone Bach Nielsen, Odense Bys Museer). (Download pdf)

 

Runge, M. 2009: Nr. Hedegård. En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Nordjyllands Historiske Museum og Jysk Arkæologisk Selskab. (Med bidrag af Adam Hesel, Nordjyllands Historiske Museum, Peter Mose Jensen, Moesgård Museum, Peter Steen Henriksen og Jan Andreas Harild, Nationalmuseet, Kristian Dalsgaard, Geologisk Institut ved Aarhus Universitet, Inge Bødker Enghoff, Zoologisk Museum ved Københavns Universitet samt Niels Haue og Jørgen Lund, Afdeling for Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet). (Download pdf)

Network

Hope, S., M.M. Bjerregaard, A.H. Krag & M. Runge (red.) 2019: Life and Cult of Canute the Holy – The first royal saint of Denmark. Report from an interdisciplinary research seminar in Odense November 6th to 7th 2017. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 4. Research Centre Centrum – Odense Bys Muser/Odense City Museums – Syddansk Universitetsforlag/University Press of Southern Denmark. (Download pdf).

 

Hansen, J. & M. Runge (red.) 2018: From Central Space to Urban Place, seminar 1. Social organisation of land in South Scandinavia AD 400-1100. Methods, challenges and possibilities. Report from an international seminar in Odense, 24th May 2018. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 2. Research Centre Centrum – Odense Bys Muser/Odense City Museums – Syddansk Universitetsforlag/University Press of Southern Denmark. (Download pdf).

 

Bjerregaard, M.B. & M. Runge (red.) 2017: At være i centrum. Magt og minde – højstatusbegravelser i udvalgte centre 950-1450. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 1. Research Centre Centrum – Odense Bys Muser/Odense City Museums – Syddansk Universitetsforlag/University Press of Southern Denmark.

 

Runge, M. & J. Hansen (red.) 2017: Knuds Odense – vikingernes by.

 

Runge, M. 2010: Kildehuse II – gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst. Fynske Studier. Bind 23. (Med bidrag af Niels Lynnerup og Lise Harvig, Panum Instituttet, Peter Hambro Mikkelsen og Peter Mose Jensen, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling ved Moesgård Museum, Arne Jouttijärvi, Heimdal Archaeometry og Lone Bach Nielsen, Odense Bys Museer). (Download pdf)

 

Runge, M. 2009: Nr. Hedegård. En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Nordjyllands Historiske Museum og Jysk Arkæologisk Selskab. (Med bidrag af Adam Hesel, Nordjyllands Historiske Museum, Peter Mose Jensen, Moesgård Museum, Peter Steen Henriksen og Jan Andreas Harild, Nationalmuseet, Kristian Dalsgaard, Geologisk Institut ved Aarhus Universitet, Inge Bødker Enghoff, Zoologisk Museum ved Københavns Universitet samt Niels Haue og Jørgen Lund, Afdeling for Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet). (Download pdf)