en
Forfattere

Mads Runge

Mads Runge
Mads Runge

Forskningscenterleder, ph.d.

Som leder af forskningscentret CENTRUM understøttes forskning, der undersøger forholdet mellem det centrale og det decentrale i en bred kronologisk og faglig ramme.

Egen forskning har de senere år især kredset om tidlig bydannelse samt – som en udløber her af – Odenses vikingeborg Nonnebakken. Nonnebakken adskiller sig netop fra de andre, tilsvarende anlæg ved sin nære relation til byen.

Den tidlige bydannelse analyseres i særdeleshed i projektet From Central Space to Urban Place samt projektet Odenses Opståen. Udforskningen af vikingeborgen Nonnebakken i Odense har over de senere år ført en række nye erkendelser med sig gennem nye udgravninger og non-destruktive undersøgelser, og de kommende år arbejdes med en monografi om borgen i regi af projektet Vikingeborgen Nonnebakken i tid og rum. Tidligere har forskningen kredset om bebyggelsen i sen bronzealder og ældre jernalder og ph.d.-afhandlingen fra 2013 har titlen Dannelsen af regionale bebyggelsesmønstre i sen bronzealder og ældre jernalder.

Forskningspublikationer

Komplet publikationsliste (pdf)

Ph-d-afhandling

Runge, M. 2012: Dannelsen af regionale bebyggelsesmønstre i sen bronzealder og ældre jernalder. Upubliceret ph.d.-afhandling. (Download pdf).  (Se også: Runge, M. 2014: Forskning på museerne. Ph.d.-projektet ”Dannelsen af regionale bebyggelsesmønstre i sen bronzealder og ældre jernalder”. Fynske Minder, s. 161-179). (Læs artikel).

 

Monografier

Runge, M. 2010: Kildehuse II – gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst. Fynske Studier. Bind 23.  (Downlaod pdf).

 

Runge, M. 2009: Nr. Hedegård. En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Nordjyllands Historiske Museum og Jysk Arkæologisk Selskab.  (Download pdf).

 

Artikler

M.R. Beck, C.V. Jensen & M. Runge: The military expression and organisation of power. I: Runge et al. 2021: From Central Space to Urban Place. Urbanisation processes in Viking Age and Medieval Odense and Aalborg, Denmark. University Press of Southern Denmark, s. 199-240.

 

Runge, M.: From central place to town – dynamics and drivers in the early urbanisation process. I: Runge et al. 2021: From Central Space to Urban Place. Urbanisation processes in Viking Age and Medieval Odense and Aalborg, Denmark. University Press of Southern Denmark, s. 290-315

 

Runge, M. (2021): Revitalizing the Danish Viking Age ring fortress Nonnebakken. Landscapes 20(2), s. 1-22.

 

Christensen, J.T., M.M. Bjerregaard & M. Runge 2019: Odense before and after the canonization of Cnut. I: Hope, S., M.M. Bjerregaard, A.H. Krag & M. Runge (2019): Life and Cult of Canute the Holy – The first royal saint of Denmark. Report from an interdisciplinary research seminar in Odense November 6th to 7th 2017. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 4. Research Centre Centrum – Odense Bys Muser/Odense City Museums – Syddansk Universitetsforlag/University Press of Southern Denmark, s. 10-25. (Download pdf).

 

Runge, M. 2019: Regional Aspects of Landscape Exploitation and Settlement Structure in Denmark in the Late Bronze Age and Early Iron Age. I: Cowley, D.C., M. Fernández-Götz, T. Romankiewicz & H. Wendling (ed.): Rural Settlement. Relating buildings, landscape, and people in the European Iron Age, s. 31-43.

Runge, M. & M.B. Lundø 2019: Two-aisled houses from the Neolithic and Early Bronze Age in the area of responsibility of Odense City Museums. I: Sparrevohn, L.R., O.T. Kastrup & P.O. Nielsen (ed.): Houses for the Living. Two-aisled houses from the Neolithic and Early Bronze Age in Denmark. Nordiske Fortidsminder 31:1., s. 135-151.

 

Runge, M. 2018: New archaeological investigations at Nonnebakken, a Viking Age fortress in Odense. I: J. Hansen & M. Bruus (ed.): The Fortified Viking Age. 36th Interdisciplinary Viking Symposium, s. 44-59. (Download pdf).

 

Runge, M. & M.B. Henriksen 2018: The origins of Odense – New aspects of early urbanisation in southern Scandinavia. Danish Journal of Archaeology, Volume 7, Issue 1, s. 2-68.

 

Runge, M. 2018: Regionale aspekter af hierarki og samfundsstruktur på overgangen mellem bronze- og jernalder. I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Yngre bronzealders kulturlandskab. Seminarrapport fra seminariet ”Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab” afholdt i Viborg, 8. marts 2011. Yngre bronzealders kulturlandskab 6, 2017, s. 59-76.

 

Harvig. L., M. Runge, M. Borre Lundø 2014: Typology and function of Late Bronze Age and Early Iron Age cremation graves – a microregional study. Danish Journal of Archaeology.

 

 

 

Videnspublikationer

Runge, M. 2022: From Central Space to Urban Place. Dannelsen af Odense og Aalborg. Odense Bys Museer 2022, s. 18-29.

 

Mogensen, M.S., L.B. Lundø, N. Knudsen, C. Vrængmose og M. Runge 2021: From Central Space to Urban Place – et forskningsprojekt med masser af formidling i sig. Cartha 2020/2021. Årsskrift for Østfyns Museer, s. 49-59.

 

Mogensen, M.S., L.B. Lundø, N. Knudsen, C. Vrængmose og M. Runge 2021: Vikingegys, spøgelsesskibe og bål i lange baner. Kompleks formidling omsat til nærværende formidling. Odense Bys Museer 2021, s. 124-135.

 

Runge, M. & W. Neubauer 2020: Vikingeborgen Nonnebakken i Odense. Status og perspektiver. Odense Bys Museer 2020, s. 110-121.

 

Christiansen, T.T., L. Feveile, N. Knudsen, T. Ljungberg & M. Runge 2018: Bavnerne. Lyskommunikation i vikingetiden. Skalk nr. 5, s. 3-7.

 

Bjerregaard, M.M. & M. Runge 2017: En by bliver til – hovedtræk af Odenses udvikling i vikingetid og middelalder. I I: M. Runge & J. Hansen (red.) 2017: Knuds Odense – vikingernes by, s. 6-21. (Download pdf).

 

Runge, M. 2017: Det tidligste Odense. I: M. Runge & J. Hansen (red.) 2017: Knuds Odense – vikingernes by, s. 42-55.  (Download pdf).

 

Runge, M. 2017: Knuds Odense – vikingernes by. Odense Bys Museer 2017, s. 26-47. (læs artikel)

 

Runge, M. 2017: Nonnebakken – Odenses skjulte vikingeborg og dens potentiale som verdensarv. I: M. Runge & J. Hansen (red.) 2017: Knuds Odense – vikingernes by, s. 56-63. (Download pdf).

 

Runge, M. 2017: Odins by – om stednavnet Odense og de nordiske guder. I: M. Runge & J. Hansen (red.) 2017: Knuds Odense – vikingernes by, s. 34-41. (Download pdf).

 

Runge, M. 2016: Byens transformationer. Odense Bys Museer, s. 26-39. (Læs artikel).

 

Runge, M., J. Hansen & L.B. Lundø 2016: Nye undersøgelser på Nonnebakken i Odense. Skalk 2016, nr. 6, s. 3-9.

 

Maria Elisabeth Lauridsen & Mads Runge 2015: Arkæologi og byomdannelse, Fynske Minder, s. 157-171. (Læs artikel).

 

 

 

 

 

 

Redaktionsarbejde

Bjerregaard, M.M., Haase, K. & Runge, M.T. (eds.) 2022: From Central Space to Urban Place, seminar 2. Spaces, places and the earliest urbanisation of South Scandinavia. Report from an international seminar at Lindholm Høje, November 30th – December 1st 2021. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality 5 2022.

 

Runge, M., M.R. Beck, M.M. Bjerregaard & T.B. Sarauw (eds.) 2021: From Central Space to Urban Place. Urbanisation processes in Viking Age and Medieval Odense and Aalborg, Denmark. University Press of Southern Denmark.

 

Runge, M. & B. Gamble (ed.) 2021: Nomination of Viking-Age Ring Fortresses for inclusion on the World Heritage List.

 

Hope, S., M.M. Bjerregaard, A.H. Krag & M. Runge (red.) 2019: Life and Cult of Canute the Holy – The first royal saint of Denmark. Report from an interdisciplinary research seminar in Odense November 6th to 7th 2017. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 4. Research Centre Centrum – Odense Bys Muser/Odense City Museums – Syddansk Universitetsforlag/University Press of Southern Denmark. (Download pdf).

 

Hansen, J. & M. Runge (red.) 2018: From Central Space to Urban Place, seminar 1. Social organisation of land in South Scandinavia AD 400-1100. Methods, challenges and possibilities. Report from an international seminar in Odense, 24th May 2018. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 2. Research Centre Centrum – Odense Bys Muser/Odense City Museums – Syddansk Universitetsforlag/University Press of Southern Denmark. (Download pdf).

 

Bjerregaard, M.B. & M. Runge (red.) 2017: At være i centrum. Magt og minde – højstatusbegravelser i udvalgte centre 950-1450. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 1. Research Centre Centrum – Odense Bys Muser/Odense City Museums – Syddansk Universitetsforlag/University Press of Southern Denmark.

 

Runge, M. & J. Hansen (red.) 2017: Knuds Odense – vikingernes by.

 

Runge, M. 2010: Kildehuse II – gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst. Fynske Studier. Bind 23. (Med bidrag af Niels Lynnerup og Lise Harvig, Panum Instituttet, Peter Hambro Mikkelsen og Peter Mose Jensen, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling ved Moesgård Museum, Arne Jouttijärvi, Heimdal Archaeometry og Lone Bach Nielsen, Odense Bys Museer). (Download pdf)

 

Runge, M. 2009: Nr. Hedegård. En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Nordjyllands Historiske Museum og Jysk Arkæologisk Selskab. (Med bidrag af Adam Hesel, Nordjyllands Historiske Museum, Peter Mose Jensen, Moesgård Museum, Peter Steen Henriksen og Jan Andreas Harild, Nationalmuseet, Kristian Dalsgaard, Geologisk Institut ved Aarhus Universitet, Inge Bødker Enghoff, Zoologisk Museum ved Københavns Universitet samt Niels Haue og Jørgen Lund, Afdeling for Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet). (Download pdf)