en
Forfattere

Forskning

Museum Odense er et forskende museum. Forskningen giver ny viden om museets ansvarsområder. Den sker i en vigtig vekselvirkning med formidlingen og arbejdet med kulturarven i samling og landskab. Derfor skal forskningen være relateret til museets virke og have samfundsmæssig relevans med perspektiv til nutiden. Det er Museum Odenses ambition at markere sig som en af landets førende, forskende kulturinstitutioner med en national og international anerkendt forskningsprofil.

Museets forskning er fokuseret på H.C. Andersen og forskningscentret CENTRUM – Museum Odenses forskningscenter for arkæologi, historie og bevaring. CENTRUM arbejder under forskningsprogrammet Urbane Transformationer med fokus på tidlig bydannelse og urbanisering samt den moderne bys transformationer.

Læs mere om Forskningscentret CENTRUMs aktuelle forskningsprojekter, tilknyttede forskere, nye publikationer og aktiviteter. Forskningscentret CENTRUM

H.C. Andersen-forskningen foregår i nært samarbejde med H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet. Læs mere om H.C. Andersen forskning