en
Forfattere

Forsknings­center CENTRUM

CENTRUM er Museum Odenses forskningscenter for Arkæologi, Historie og Bevaring.

Forskningscentret undersøger historiske forhold mellem det centrale og det decentrale både i geografisk og kulturel forstand. Det forskningsmæssige fokus er på betydningen af centralitet og decentralitet, og dermed på stedets betydning i samspillet mellem menneske og landskab. Landskabet – herunder det urbane – udgør rammer og vilkår for menneskers aktiviteter og identitet, men mennesker har på samme tid formet og påvirket landskabet gennem dagligt liv, produktion og udvinding, religion, ideologi og planlægning.

Centret arbejder tværfagligt i en lang kronologi, der omfatter metoder, materialer og indsigter fra arkæologi, historie, stednavnestudier og naturvidenskabelige discipliner. Muligheden for at arbejde i lange tidsperspektiver og med tværvidenskabelige greb udgør et af forskningscentrets særlige styrker.

Et særligt fokus for centret i disse år er forskningsprogrammet Urbane Transformationer.

 

Centrets struktur
Centret ledes af forskningsleder, ph.d. Kirstine Haase (arkæolog) og består herudover af museumsinspektør, ph.d. Sissel Bjerrum Fossat (historiker), museumsinspektør, ph.d. Mogens Bo Henriksen (arkæolog), museumsinspektør, ph.d. Peder Dam (geograf, historiker) og museumsinspektør, cand.mag. Mikael Manøe Bjerregaard (arkæolog). Herudover deltager in- og eksterne forskere i takt med tiltrækningen af eksterne forskningsmidler

Tilknyttet CENTRUM er et eksternt forskningsudvalg bestående af
• videnskabelig direktør, professor, Dr. Berit Valentin Eriksen, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologi
• lektor, ph.d. Mette Svart Kristiansen, Historisk Arkæologi ved Aarhus Universitet
• professor Jeppe Nevers, Institut for Sprog, Kultur og Historie ved Syddansk Universitet.

CENTRUM huser museets primært forskende medarbejdere indenfor de relevante fagområder og skal desuden følge op på og udvikle forskningsstrategien samt rådgive i forbindelse med projekter, deres finansiering og forhold til andre relevante samarbejdspartnere.

CENTRUM skal:
• Formulere ansøgninger og tiltrække bevillinger til større forskningsprojekter.
• Huse store forskningsprojekter og udføre forskning af høj kvalitet.
• Øge den faglige udveksling imellem fagområderne arkæologi, historie og bevaring.
• Styrke synligheden af museets forskning i museums- og universitetsverdenen gennem netværkssamarbejde, udgivelser, seminarer mv.
• Formidle forskningsresultaterne til offentligheden og bidrage til aktuelle debatter.