en
Forfattere

Kirstine Haase

Kirstine Haase

Kirstine Haase er middelalderarkæolog og erhvervede sin Ph.d.-grad i august 2019. Afhandlingen bærer titlen: An Urban Way of Life. Social Practices, networks and identities in Odense, 1000-1500 AD og er hovedsageligt baseret på udgravningerne i forbindelse med byomdannelsesprojektet i Odense, der fandt sted fra 2013 til 2015, i Odenses middelalderlige centrum. KH har desuden beskæftiget sig med det kirkelige aspekt af byen gennem sit kandidatspeciale om Skt. Knuds Kloster i Odense og forskningsprojektet Albani Kirke i det tidlige Odense, støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg. KH har udgivet flere artikler om Odense i middelalderen, og hendes forskning har kredset om de sociale aspekter af bylivet samt integrationen af naturvidenskabelige analysemetoder i arkæologien.

I perioden 2022-23 er KH også tilknyttet Grundforskningscentret Urban Network Evolutions på Aarhus Universitet som postdoc. Her undersøger hun, hvordan brugen af 3D modellering af middelalderbyernes kulturlag kan belyse byernes oprindelse og udvikling under titlen Kortlægning af middelalderbyens kulturlag – trusler og potentialer.

Forskningspublikationer

Brandt, L. Ø., Ebsen, J. A., & Haase, K. (2020). Leather Shoes in Early Danish Cities: Choices of Animal Resources and Specialization of Crafts in Viking and Medieval Denmark. European Journal of Archaeology, 1–23.

Haase, K & Whatley, S. (2020). “Consumption strategies and social implications in two Danish towns in the 13th–16th centuries”, Medieval Archaeology 64:1, 116-144.

Haase, K. (2019). An Urban Way of Life- Social Practices, networks and identities in Odense, 1000-1500 AD (upubl. PhD-afhandling).

Haase, K. (2019). Building urbanity: Spatial organisation as social practice in medieval Odense. Acta Archaeologica, 90(2), 43–76.

Brandt, L. Ø., Haase, K., & Collins, M. (2018). Species identification using ZooMS, with reference to the exploitation of animal resources in the medieval town of Odense. Danish Journal of Archaeology, 7(2), 139–153. (pdf)

Ebsen, J. A., Haase, K., Larsen, R., Sommer, D. V. P., & Brandt, L. (2019). Identifying archaeological leather? Discussing the potential of grain pattern analysis and zooarchaeology by mass spectrometry (ZooMS) through a case study involving medieval shoe parts from Denmark. Journal of Cultural Heritage, 39, 21–31. (pdf)

Haase, K. (2018). An urban way of life: How to approach the study of networks and practices in medieval Odense, Denmark. I R. Raja & S. Sindbæk (Red.), Urban Network Evolutions (s. 211–216). Aarhus Universitetsforlag.

Videnspublikationer

Hansen, J., Haase, K., & Brandt, L. Ø. (2019). Kamme og kammageri i middelalderens Odense: Nye resultater fra udgravningerne ved Thomas B. Thriges Gade. Fynske Minder, 2019, 18–29. (læs artikel)

Haase, K. (2017): Middelalderbyen Odense og dens netværk. I Leivas, I D & Larsson L K (red): Nya Lödösa – Staden under Gamlestaden. Med Utblickar i Europa. Arkeologiska Undersökningar i Gamlestaden 11, 42-48.

Haase, K. (2017): Hvad baggården gemte. I Runge, M & Hansen J. (red): Knuds Odense – Vikingernes By. Odense: Forlaget Odense Bys Museer, 156-163. (pdf)

Dahlstrøm, H. & Haase, K. (2015): Urbaniseringens Møder og Mennesker – introduktion til et forsknings- og formidlingsprojekt. Arkæologisk Forum nr. 33, 2015, 8-16. (pdf)

Netværk

European Association of Archaeologists

 

Organisationen danske museers kultur-, naturhistoriske og kunstfaglige orienteringsmøde. Medlem af koordinatorgruppen for middelalder- og historisk arkæologi.