en
Forfattere

Albani Kirke i det tidlige Odense

Et arkæologisk studie af den gensidige påvirkning mellem urbanisering og den tidlige kristendom i de formative år fra c. 900 til 1200 e.Kr. med Odense som eksempel.

 

”Albani Kirke i det tidlige Odense” er et etårigt forskningsprojekt, som er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Projektet ledes og udføres af museumsinspektør og ph.d. Kirstine Haase i samarbejde med museumsinspektør Mikael Manøe Bjerregaard. Andre medarbejdere fra Odense Bys Museer vil også være involveret. Kirstine Haase og Mikael Bjerregaard har tilsammen stor erfaring med udgravninger i Odense (herunder byomdannelsesprojektet fra 2013-2018) og forskning i de religiøse og sociale aspekter af livet i middelalderbyen.

 

/

Den ældste kendte gengivelse af Albani Kirke findes indridset på bagsiden af altertavlen i Skt. Knuds Kirke

 

Projektbeskrivelse

Overgangen fra vikingetid til middelalder markerer begyndelsen på to skelsættende begivenheder i Danmarkshistorien, nemlig indførelsen af kristendommen og fremvæksten af byer. Kristendommen fik stor indflydelse på byernes udformning, med grundlæggelsen af kirker, klostre og kirkegårde. Det kristne tankegods og udøvelsen af kristendommen fik ligeledes stor indflydelse på livet i byen, og samtidig smittede hverdagens praksisser af på det religiøse liv. I projektet Albani kirke i det tidlige Odense undersøges, denne gensidige påvirkning mellem kirke og by, på overgangen fra vikingetid til tidlig middelalder, gennem det arkæologiske og skriftlige kildemateriale.

 

Projektets udgangspunkt er Odense og Albani Kirke, da der her findes et helt unikt og righoldigt kildemateriale. Albani Kirke er byens ældste kirke og det var her den sidste vikingekonge, Knud d. Hellige, blev myrdet i 1086 og siden helgenkåret. Kulten omkring Knud d. Hellige betød, at der i dag er et stort skriftligt kildemateriale fra den tidlige middelalder kaldet ”Odenselitteraturen”. Samtidig er der siden 1886 udført arkæologiske udgravninger i området omkring Albani Kirke og særligt de sidste 15 års undersøgelser har tilvejebragt et enestående og omfangsrigt datasæt.

 

Projektet vil dels dreje sig om at skabe et overblik over samtlige kilder til Albani Kirke og miljøet omkring, samt at undersøge, hvordan samspillet mellem Albani kirke og den omgivende by var med til at forme livet i den tidlige middelalder.

/

Drabet på Kong Knud i Albani Kirke som maleren Christian Albrecht von Benzon forestillede sig det i 1843.

 

 

Formidling

Projektet vil løbende blive formidlet via en rapport på museets hjemmeside, indlæg på forskningscenteret CENTRUMs blog, i foredrag samt i en engelsksproget artikel i et internationalt anerkendt arkæologisk tidsskrift.

 

Projektdeltagere

Kirstine Haase

Mikael Manøe Bjerregaard