en
Forfattere

Mogens Bo Henriksen

Mogens Bo Henriksen

Museumsinspektør, ph.d., cand.phil. i forhistorisk arkæologi

Forskningsområder:

Mogens Bo Henriksen har speciale i jernalderens grave og gravpladsen som scene for forskellige aktiviteter med relation til begravelser. Særligt har forskningsindsatsen været fokuseret på ligbrændingsskik og de hermed forbundne formationsprocesser, hvilket også er temaet for ph.d.-afhandlingen fra 2016. Andre forskningsområder er deponeringer af guld i landskabet i romersk og germansk jernalder samt jernalderens og vikingetidens værkstedspladser. Dertil kommer forskellige studier med udgangspunkt i metaldetektorfund. Disse tager bl.a. udgangspunkt i formationsprocesser i forbindelse med tolkning af genstandsfund fra pløjelaget, samt omfatter studier af, hvad detektorfundene afspejler, f.eks. i relation til bebyggelsen i jernalder og ældre middelalder.

Forskningspublikationer

Komplet publikationsliste

(pdf)

 

 

Ph.d.-afhandling

Henriksen, M.B. 2016: Bålets betydning. Ligbrænding i Danmarks oldtid belyst ved arkæologiske fund og ligbrændingseksperimenter. Ph.D.-afhandling. Københavns Universitet, Saxo-instituttet.

 

 

Forskningsartikler

Rose, Helene, Meadows, John & Mogens Bo Henriksen 2020: Bayesian modeling of wood-age offsets in cremated bone. Radiocarbon Vol. 00, 2020, s. 1-23.

 

Henriksen, M.B. 2019: Experimental cremations – can they help us to understand prehistoric cremation graves? I:  A. Cieśliński & B. Kontny (red.): Interacting Barbarians. Contacts,    Exchange and Migrations in the First Millennium AD. Neue Studien zur Sachsenforschung Band 9, s. 289-296. Warszawa. (pdf)

 

Dobat, S.S., T.T. Christiansen, M.B. Henriksen, P. Jensen, S.V. Laursen, M.D. Jessen, R. Ruhe, F. Arntsen & M.K. Holst 2019: The DIME project – Background, status and future perspectives of a user driven recording scheme for metal detector finds as an example of participatory heritage. Danish Journal of Archaeology vol. 8, s. 1-15. (pdf)

 

Henriksen, M.B. 2018: Højgravfeltet på Voldtofte Vestermark. Nye fund og perspektiver. I: S. Boddum & N.     Terkildsen (red.): Status og samfundsstruktur i yngre bronzealders kulturlandskab.  Seminarrapport fra seminaret Status og samfundsstruktur i yngre bronzealders lokale kulturlandskab afholdt i Viborg, 2.-3. marts 2016. Yngre bronzealders kulturlandskab, vol. 6, 2018, s. 211-235. (pdf)

 

Flemming Kaul, Bjarne Henning Nielsen, Mogens Bo Henriksen og Ole Thirup Kastholm 2018: Nye fund af gamle skibe – bronzealderens skibsbilleder som danefæ.  Nationalmuseets Arbejdsmark 2018, s. 153-163. (pdf)

 

Pauli Jensen, X. & M.B. Henriksen 2017: Size doesn’t matter – the small weapon deposit from Villestofte, Denmark I: B.V. Eriksen, A. Abegg-Wigg, R. Bleile & U. Ickerodt (Hrsg.): Interaktion ohne Grenzen. Beispiele archäologischer Forschungen am Beginn des 21. Jahrhunderts. Band 1, s. 199-207. Schleswig. (pdf)

 

Henriksen, M.B. 2016: Brændt, men ikke altid begravet. Vikingetidens ligbrændingssteder og brandgrave. I: H. Lyngstrøm & J. Ulriksen (red.): Død og begravet i vikingetiden. Artikler fra et seminar på Københavns Universitet den 26. februar 2016, s. 1-12. København. (pdf)

 

Henriksen, M.B. 2016: Pløjelagsfund og formationsprocesser. Problemer ved fortolkning af detektorfund fra dyrket mark. I: J. Martens & M. Ravn (red.): Pløyejord som kontekst, s. 69-88. Kristiansand. (pdf)

 

Henriksen, M.B. 2016: Forsøg med forhistorisk ligbrænding. – En eksperimentel tilgang til tolkningen af forhistoriske ligbrændingspladser og brandgrave. I: K. Cassel (red.): Socioekonomisk mångfald. Ritualer och urbanitet. Rapport från projektseminarium för Ostkustbanan (OKB) genom Gamla Uppsala, s. 39-52. Uppsala. (pdf)

 

Henriksen, M.B.  2015: Kenotafer, ødelagte grave eller ofringer? Deponeringer og andre aktiviteter på ældre jernalders gravpladser. I: P. Foss & N. Algreen Møller (red.): De dødes landskab. Grav og gravskik i ældre jernalder i Danmark. Beretning fra et colloquium i Ribe 19.-20. marts 2013. Arkæologiske Skrifter 13, s. 183-214. København. (pdf)

 

Henriksen, M.B. & H.W. Horsnæs 2015: Problems associated with the interpretation of metal-detector finds from the plough soil. I: L. Larsson, F. Ekengren, B. Helgesson & B. Söderberg (red.): Small Things – Wide Horizons. Studies in Honour of Birgitta Hårdh, s. 237-244. Oxford.

Videnspublikationer

Komplet pubikationsliste 

(pdf)

 

Sociale medier

Mogens Bo Henriksens blog om arkæologiske og kulturhistoriske emner

 

Vidensartikler

Henriksen, M.B. 2019: Opslugt af bål – et forskningsprojekt om oldtidens ligbrændingspraksis. Årbogen Odense Bys Museer 2019, s. 74-87.   (læs artikel)

 

Beck, M.R., T.T. Christiansen & M.B. Henriksen 2019: Fynske og nordjyske lokaliteter med metalfund 400-1100 e.Kr. Katalog From Central Space to Urban Place. CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 7 2019. Odense. (pdf)

 

Henriksen, M.B. 2018: Vikingesmykker under hammeren! – og en status over vikingetidens grave på Fyn og omliggende øer. Årbogen Odense Bys Museer 2018, s. 18-38. (læs artikel)

 

Henriksen, M.B., B. Jeppesen, L. Kapper, M. Kiilerich, L.G. Knudsen, A. Myrtue, L.M. Nedergaard & I-M.  Vorre 2018: Af egen fri vilje. Frivillighed ved Odense Bys Museer. Årbogen Odense Bys Museer 2018, s. 56-71. (læs artikel)

 

Henriksen, M.B. & Jesper Hansen 2017: En 10.000-årig skifter køn – et portræt af jubilaren fra Koelbjerg.  Årbogen Odense Bys Museer 2017, s. 69-83. (læs artikel)

 

Henriksen, M.B., J. L. Thomsen & D.D. Pedersen: Den døde mand og havet – om et kranium, der var ældre end først antaget. Årbogen Odense Bys Museer 2016, s. 103-121. (læs artikel)

 

Henriksen, M.B. 2015: Kystens kultpladser. Vikingernes rituelle aktiviteter ved havet. Odense Bys Museer 2015, s. 200-217. (læs artikel)

 

 

 

Forskningsprojekter