da
Forfattere

Mogens Bo Henriksen

Museum Curator, Ph.D., cand.phil. in Prehistoric Archaeology

Research Area:

Mogens Bo Henriksen specialises in Iron Age burials and the burial site as a stage for the various activities related to funerals. In particular, the research has been focused on cremation customs and the associated formation processes, which is also the theme of the Ph.D. thesis from 2016. Other areas of research include the deposition of gold in the Roman and Germanic Iron Age landscape, and Iron Age and Viking Age workshops. In addition, there are various studies focussed on metal detector finds. These are based, among other things, on formation processes in connection with the interpretation of object finds from the plough soil and include studies of the significance of the detector finds, e.g., in relation to the settlements in the time span from the Iron Age to the Early Medieval Period.

Research Publications

Komplet publikationsliste

(pdf)

 

 

Ph.d.-afhandling

Henriksen, M.B. 2016: Bålets betydning. Ligbrænding i Danmarks oldtid belyst ved arkæologiske fund og ligbrændingseksperimenter. Ph.D.-afhandling. Københavns Universitet, Saxo-instituttet.

 

 

Forskningsartikler

Rose, Helene, Meadows, John & Mogens Bo Henriksen 2020: Bayesian modeling of wood-age offsets in cremated bone. Radiocarbon Vol. 00, 2020, s. 1-23.

 

Henriksen, M.B. 2019: Experimental cremations – can they help us to understand prehistoric cremation graves? I:  A. Cieśliński & B. Kontny (red.): Interacting Barbarians. Contacts,    Exchange and Migrations in the First Millennium AD. Neue Studien zur Sachsenforschung Band 9, s. 289-296. Warszawa. (pdf)

 

Dobat, S.S., T.T. Christiansen, M.B. Henriksen, P. Jensen, S.V. Laursen, M.D. Jessen, R. Ruhe, F. Arntsen & M.K. Holst 2019: The DIME project – Background, status and future perspectives of a user driven recording scheme for metal detector finds as an example of participatory heritage. Danish Journal of Archaeology vol. 8, s. 1-15. (pdf)

 

Henriksen, M.B. 2018: Højgravfeltet på Voldtofte Vestermark. Nye fund og perspektiver. I: S. Boddum & N.     Terkildsen (red.): Status og samfundsstruktur i yngre bronzealders kulturlandskab.  Seminarrapport fra seminaret Status og samfundsstruktur i yngre bronzealders lokale kulturlandskab afholdt i Viborg, 2.-3. marts 2016. Yngre bronzealders kulturlandskab, vol. 6, 2018, s. 211-235. (pdf)

 

Flemming Kaul, Bjarne Henning Nielsen, Mogens Bo Henriksen og Ole Thirup Kastholm 2018: Nye fund af gamle skibe – bronzealderens skibsbilleder som danefæ.  Nationalmuseets Arbejdsmark 2018, s. 153-163. (pdf)

 

Pauli Jensen, X. & M.B. Henriksen 2017: Size doesn’t matter – the small weapon deposit from Villestofte, Denmark I: B.V. Eriksen, A. Abegg-Wigg, R. Bleile & U. Ickerodt (Hrsg.): Interaktion ohne Grenzen. Beispiele archäologischer Forschungen am Beginn des 21. Jahrhunderts. Band 1, s. 199-207. Schleswig. (pdf)

 

Henriksen, M.B. 2016: Brændt, men ikke altid begravet. Vikingetidens ligbrændingssteder og brandgrave. I: H. Lyngstrøm & J. Ulriksen (red.): Død og begravet i vikingetiden. Artikler fra et seminar på Københavns Universitet den 26. februar 2016, s. 1-12. København. (pdf)

 

Henriksen, M.B. 2016: Pløjelagsfund og formationsprocesser. Problemer ved fortolkning af detektorfund fra dyrket mark. I: J. Martens & M. Ravn (red.): Pløyejord som kontekst, s. 69-88. Kristiansand. (pdf)

 

Henriksen, M.B. 2016: Forsøg med forhistorisk ligbrænding. – En eksperimentel tilgang til tolkningen af forhistoriske ligbrændingspladser og brandgrave. I: K. Cassel (red.): Socioekonomisk mångfald. Ritualer och urbanitet. Rapport från projektseminarium för Ostkustbanan (OKB) genom Gamla Uppsala, s. 39-52. Uppsala. (pdf)

 

Henriksen, M.B.  2015: Kenotafer, ødelagte grave eller ofringer? Deponeringer og andre aktiviteter på ældre jernalders gravpladser. I: P. Foss & N. Algreen Møller (red.): De dødes landskab. Grav og gravskik i ældre jernalder i Danmark. Beretning fra et colloquium i Ribe 19.-20. marts 2013. Arkæologiske Skrifter 13, s. 183-214. København. (pdf)

 

Henriksen, M.B. & H.W. Horsnæs 2015: Problems associated with the interpretation of metal-detector finds from the plough soil. I: L. Larsson, F. Ekengren, B. Helgesson & B. Söderberg (red.): Small Things – Wide Horizons. Studies in Honour of Birgitta Hårdh, s. 237-244. Oxford.

Academic Publications

Komplet pubikationsliste 

(pdf)

 

Sociale medier

Mogens Bo Henriksens blog om arkæologiske og kulturhistoriske emner

 

Vidensartikler

Henriksen, M.B. 2019: Opslugt af bål – et forskningsprojekt om oldtidens ligbrændingspraksis. Årbogen Odense Bys Museer 2019, s. 74-87.   (læs artikel)

 

Beck, M.R., T.T. Christiansen & M.B. Henriksen 2019: Fynske og nordjyske lokaliteter med metalfund 400-1100 e.Kr. Katalog From Central Space to Urban Place. CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 7 2019. Odense. (pdf)

 

Henriksen, M.B. 2018: Vikingesmykker under hammeren! – og en status over vikingetidens grave på Fyn og omliggende øer. Årbogen Odense Bys Museer 2018, s. 18-38. (læs artikel)

 

Henriksen, M.B., B. Jeppesen, L. Kapper, M. Kiilerich, L.G. Knudsen, A. Myrtue, L.M. Nedergaard & I-M.  Vorre 2018: Af egen fri vilje. Frivillighed ved Odense Bys Museer. Årbogen Odense Bys Museer 2018, s. 56-71. (læs artikel)

 

Henriksen, M.B. & Jesper Hansen 2017: En 10.000-årig skifter køn – et portræt af jubilaren fra Koelbjerg.  Årbogen Odense Bys Museer 2017, s. 69-83. (læs artikel)

 

Henriksen, M.B., J. L. Thomsen & D.D. Pedersen: Den døde mand og havet – om et kranium, der var ældre end først antaget. Årbogen Odense Bys Museer 2016, s. 103-121. (læs artikel)

 

Henriksen, M.B. 2015: Kystens kultpladser. Vikingernes rituelle aktiviteter ved havet. Odense Bys Museer 2015, s. 200-217. (læs artikel)

 

 

 

Research Projects