en
Forfattere

Midt i en krisetid

Midt i en krisetid. Forskningsprojekt om mødres familiestrategier i Odense 1973-1993

På baggrund af blandt andet livshistorieinterviews undersøger projektet mødres oplevelser og håndtering af balancen mellem familieliv og udearbejde i en tid præget af økonomiske kriser

En af efterkrigstidens mest markante samfundsændringer var (gifte) kvinders og mødres deltagelse på arbejdsmarkedet. Udviklingen havde fundet sted i opgangstider og med politiske løfter om udbygningen af dagpasningstilbud. Men i kølvandet på 1960’ernes gyldne år, indvarslede 1970’erne oliekriser årtier med lavere økonomisk vækst og gradvis afindustrialisering. Arbejdsløsheden blev et tilbagevendende problem, og velfærdsstatens ekspansion blev bremset kraftigt op. Selvom arbejdsløsheden ramte kvinder hårdere end mænd, fortsatte kvinder deres indtog på arbejdsmarkedet, behovet for børnepasning steg, og toforsørgermodellen blev konsolideret som normen.

 

Vestergade i Odense i 1970'erne. Familie med klapvogn
En mor skubber barn i klapvogn gennem gågaden Vestergade i 1970’erne.

 

Denne undersøgelses omdrejningspunkt er udearbejdende mødre i Odense fra 1973-1993. Odense udgør en interessant byhistorisk ramme, idet oliekriserne særligt ramte de industrialiserede byer hårdt. Undersøgelsen har til formål at bidrage med ny viden om mødres familiestrategier i krisetider. For hvad skete der med mødres vilkår for at bibeholde et udearbejde og skaffe pasning? Og hvad gjorde kriserne ved familiens økonomi, planlægning og nye (masse)forbrugsvaner i tider, der krævede mådehold? Toindkomstfamilier er blevet den gængse model for langt de fleste familier, men vi mangler viden om, hvad kriser gør ved familieplanlægning og mødres ude- og omsorgsarbejde. Projektet har altså til formål at udforske arbejdende mødres familiestrategier med at navigere arbejde, omsorgsarbejde og familiens økonomi krisetider.

Projektet er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg.