en
Forfattere

Udgivelser fra CENTRUM

Centrets egne publikationer omfatter to serier:

Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality

Serien omfatter antologier, som udkommer henholdsvis i papirform og digitalt.

 

Centrum. Forskningscenter for centralitet. Rapport

En rapportserie, som udkommer digitalt og indeholder baggrundsanalyser fra forskningsprojekterne.

Publikationerne kan downloades gratis her fra hjemmesiden.