en
Forfattere

Peder Dam

Peder Dam

Ph.d., cand.scient i geografi og historie

Forskningsområder:

De primære forskningsområder er landbrugs- og landskabshistorie, stednavne, bebyggelseshistorie, historiske kort og historisk-geografi ca. 750-1900. Deltager bl.a. i forskningsprojektet Årtusinders råvarer – ressourcernes geografi  med at kortlægge og analysere arkæologiske funds geografiske oprindelse ca. 200-1.200 e.Kr. på baggrund af naturvidenskabelige undersøgelser af råstoffernes sammensætning. Har udgivet bøgerne Kortlægningen af Danmark (2019), Bebyggelser og stednavnetyper (2015), Det øvrige vi nyde (2010) og Historisk Geografisk Atlas (2008), sidstnævnte sammen med Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, samt en række artikler.

Forskningspublikationer

Peder Dam (2019): Kortlægningen af Danmark. Lindhardt og Ringhof.

Peder Dam (2015): Bebyggelser og stednavnetyper. Navnestudier 44. Museum Tusculanum. Bogen er udsolgt men kan downloades her.

Peder Dam (2008): Det øvrige vi nyde. Studier af landgilde- og landbrugsproduktion i Danmark i 1600-tallet. Ph.d-afhanling. Udgivet som bearbejdet bog 2010. Københavns Universitet.

Peder Dam (2020): ’Landsbyernes navne’. I: Landbohistorisk Tidsskrift 2019: Navne på landet s. 9-26. (pdf)

Peder Dam (2019): ’Bebyggelseslag i det danske navnemateriale. Resultater og metoder fra en tværfaglig og kvantitativ undersøgelse af de danske bebyggelsesnavne’. I: NORNA-rapport 97: Bebyggelsenamnens dynamik s. 7-16. Uppsala. (pdf)

Sofie Laurine Albris & Peder Dam (2019): ’Status og perspektiver på de danske -lev-navne. Betragtninger fra workshoppen om de skandinaviske stednavne på -lev/-löv’. I: NORNA-rapport 97: Bebyggelsenamnens dynamik s. 71-82. Uppsala. (pdf)

Peder Dam (2017): ’Kort før og nu’. I Geografisk Orientering 2017-4 s. 24-29.

Per Grau Møller, Tommy Dalgaard & Peder Dam (2017): ’Kulturlandskabets historie’. I Geografisk Orientering 2017-4 s. 36-43.

Videnspublikationer

Peder Dam (2020): Vikingetidens befolkningskoncentration? (læs blog)

Peder Dam (2019): ’Om stednavne og datering’. I: Fynboer og Arkæologi 2019-2 s. 18-23.

Peder Dam (2018): Ressourcernes geografi – Nyt forskningsprojekt hos Odense Bys Museer. (læs blog)

 

Redaktionsarbejde

Landbohistorisk Tidsskrift 2019: Navne på landet. (læs publikation)

 

Forskningsprojekter