da
Forfattere

Peder Dam

Ph.D., cand. scient in Geography and History

Research Areas:

The primary research areas are in agricultural and landscape history, place names, settlement history, historical maps and historical-geography c. 750-1900. Participates, amongst other things, in the research project Årtusinders råvarer – ressourcernes geografi (Raw Materials over the Millenia – Geography of the Resources) by mapping and analysing the geographical origin of archaeological finds, c. AD 200-1,200, on the basis of the scientific studies of the composition of raw materials. Has published the books Kortlægningen af Danmark (2019), Bebyggelser og stednavnetyper (2015), Det øvrige vi nyde (2010) and Historisk Geografisk Atlas (2008), the latter together with Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, as well as a number of articles.

Research Publications

Peder Dam (2019): Kortlægningen af Danmark. Lindhardt og Ringhof.

Peder Dam (2015): Bebyggelser og stednavnetyper. Navnestudier 44. Museum Tusculanum. Bogen er udsolgt men kan downloades her.

Peder Dam (2008): Det øvrige vi nyde. Studier af landgilde- og landbrugsproduktion i Danmark i 1600-tallet. Ph.d-afhanling. Udgivet som bearbejdet bog 2010. Københavns Universitet.

Peder Dam (2020): ’Landsbyernes navne’. I: Landbohistorisk Tidsskrift 2019: Navne på landet s. 9-26. (pdf)

Peder Dam (2019): ’Bebyggelseslag i det danske navnemateriale. Resultater og metoder fra en tværfaglig og kvantitativ undersøgelse af de danske bebyggelsesnavne’. I: NORNA-rapport 97: Bebyggelsenamnens dynamik s. 7-16. Uppsala. (pdf)

Sofie Laurine Albris & Peder Dam (2019): ’Status og perspektiver på de danske -lev-navne. Betragtninger fra workshoppen om de skandinaviske stednavne på -lev/-löv’. I: NORNA-rapport 97: Bebyggelsenamnens dynamik s. 71-82. Uppsala. (pdf)

Peder Dam (2017): ’Kort før og nu’. I Geografisk Orientering 2017-4 s. 24-29.

Per Grau Møller, Tommy Dalgaard & Peder Dam (2017): ’Kulturlandskabets historie’. I Geografisk Orientering 2017-4 s. 36-43.

Academic Publications

Peder Dam (2020): Vikingetidens befolkningskoncentration? (læs blog)

Peder Dam (2019): ’Om stednavne og datering’. I: Fynboer og Arkæologi 2019-2 s. 18-23.

Peder Dam (2018): Ressourcernes geografi – Nyt forskningsprojekt hos Odense Bys Museer. (læs blog)

 

Editorial Work

Landbohistorisk Tidsskrift 2019: Navne på landet. (læs publikation)

 

Research Projects