en
Forfattere

Sissel Bjerrum Fossat

Sissel Bjerrum Fossat

Museumsinspektør, ph.d. i historie

 

Forskningsområde:

Sissel skrev afhandling om amerikanisering og Marshallplanen og har derigennem beskæftiget sig indgående med efterkrigstidens forandringer af Danmark som industrination og forbrugersamfund.

Hun leder i øjeblikket forskningsprojektet Bylivets sorte omstilling. Formålet med projektet er en historisk undersøgelse af vekselvirkningerne og processerne i bylivets sorte omstilling. For hvordan kom vi overhovedet hertil, og hvorfor har vi brug for den grønne omstilling?

Livet i byerne har siden midten af 1800-tallet været uløseligt forbundet med afbrændingen af kul, olie og gas. Damplokomotiver begyndte at køre, og gasværkerne gav byboerne lys i gaderne. Senere kom elværker, fjernvarme og transportnetværk på skinner og asfalt – de store urbane systemer.

I byerne mødtes de enkelte menneskers liv med de tekniske systemer. De nye fantastiske muligheder havde afgørende betydning for familierne. Omvendt var almindelige menneskers vaner og dagligliv med til at bestemme, hvordan byerne blev indrettet, og at energiforbruget steg.

Omdrejningspunktet i projektet er bymennesket og ændringer af hverdagens vaner mht. bolig, forbrug og transport. Ved at formidle de kulturhistoriske forandringer, der knytter sig til forbruget af fossilt brændsel, vil Odense Bys Museer være med til at synliggøre og skabe refleksion over vores forbrug i nutiden og de menneskeskabte klimaforandringer.

 

Sissel har undersøgt forskellige aspekter af Odense bys historie i det 20. og 21. århundrede bl.a. gennem deltagelse i projekterne:

Bylivets sorte omstilling Forbruget af fossile brændsler og forandringsprocesser i byernes hverdagsliv (VELUX FONDEN)

Industrien i det 21. århundrede. Robotter, klynger og fortællinger (VELUX FONDEN)

TV 2: et nationalt medie i provinsen (Kulturministeriets Forskningspulje)

Odenses udvikling fra industriby til moderne vidensby.

 

Forskningspublikationer

”Den sorte energi, byen og garderobeskabet”. Temp, (24). Temanummer: Bæredygtighedshistorie, 2022 s. 30-52.

 

Rapport: Odenses transformation fra industriby til vidensby, CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 9, 2021.

 

“Fra storstation til træsko-tv: Transnationale æterbølger og grænseland 1920-1990”, Louise Nyholm Kallestrup m.fl. (red.): Krig, Rom og Cola, Syddansk Universitetsforlag 2021, s. 119-134.

 

Monopolbrud 1962, i serien 100danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag, 2020.

 

”Nord for Vesttyskland, vest for Storebælt. TV 2 mellem satellitter og regional-tv, 1967-91”. Temp, 9(18), 2019 s. 129-147.

 

“American lessons in mass production and mass consumption – Danish study visits to the US under the Technical Assistance of the Marshall-Plan”, Contemporary European History, november 2018.

 

”En ny tid. Fortællinger om dansk udenrigspolitik efter Den Kolde Krig” i Sissel Bjerrum Fossat, Rasmus Glenthøj, Lone Kølle Martinsen (red):  Konfliktzonen Danmark. Stridende fortællinger om dansk historie., Gads Forlag 2018, s. 284-307.

 

”Kampen om kvinden. Begrebshistoriske perspektiver”, Kvinder, Køn & Forskning 2018, s. 12-21 med Lone Kølle Martinsen og Jesper Lundsby Skov.

 

”Lyserøde, brune og lilla: Diskursive sammenhænge mellem begreberne kvinde, race og seksualitet” i Sissel Bjerrum Fossat & Lone Kølle Martinsen (red.) I Venus, Lucie og Margrethe. Kvindehistorier i kultur, religion og politik., Syddansk Universitetsforlag 2018, s. 264-290.

 

”Ny Odense. Byudvikling og den politiserede byidentitet.”. Kulturstudier, 2, 9(2), 2018.

 

”Røde strømper – med hvide og blå stjerner på”, i Nils Arne Sørensen (red.): Postordrecowboys og andre fortællinger om danskernes møde med Amerika, Syddansk Universitetsforlag 2017

 

“You too can be like us? Danske film for Marshallplanen”, Nils Arne Sørensen (red.): Postordrecowboys og andre fortællinger om danskernes møde med Amerika, Syddansk Universitetsforlag 2017

 

Den lille pige med iskagen. Marshallplan, produktivitet og amerikanisering, Syddansk Universitetsforlag, 2015.

 

Liberalisme og ligestilling i Sverige og Danmark, ca. 1960-1980 i Jeppe Nevers, Niklas Olsen og Casper Sylvest (red): Liberalisme: Danske og internationale perspektiver. Syddansk Universitetsforlag 2013, s. 269-292.

Redaktørarbejde

Konfliktzonen Danmark: Stridende fortællinger om dansk historie. Gads Forlag 2018 med Rasmus Glenthøj og Lone Kølle Martinsen.

 

Lucy, Venus og Margrethe. Fortællinger om kvinder i kunst, religion og politik fra antikken til i dag, Syddansk Universitetsforlag 2018 med Lone Kølle Martinsen.

 

Transnationale historier Syddansk Universitetsforlag 2009 med Anne Magnussen, Klaus Petersen og Nils Arne Sørensen.

Videnspublikationer

Med Michael Borre LundøEn hilsen i sten – fynske minder om Genforeningen”, Fynske Årbøger 2020.

danmarkshistorien.dk TV 2, 1988

danmarkshistorien.dk Medier, public service og Provinsdanmark

danmarkshistorien.dk Danmarks første tv-reklamer

 TV 2 i Odense”, Årbog for Odense Bys Museer, 2019 s. 127-136. (download som pdf)