en
Forfattere

TV 2 – et nationalt medie i provinsen

Beslutningen om at placere af TV 2/Danmark i provinsen i 1988 havde både symbolske og en praktiske betydninger, som projektet undersøger baggrunden for og virkningen af. Her skal to emnefelter kombineres med en problemstilling, der både er relevant for den nyere, lokale historie og den danske mediehistorie. Som national tv-station har TV 2 gennem sin placering og redaktionelle linje haft væsentlig betydning for opfattelsen af forholdet mellem hovedstad og provins, ligesom tv-stationen som en attraktiv, statslig arbejdsplads i det kreative erhverv rummede et væsentligt potentiale for en større provinsbys udvikling.

TV2

Undersøgelsen tager udgangspunkt i tre forskellige niveauer af TV 2’s historie:

Et politisk niveau er skal undersøge den politiske beslutning, der lå bag placeringen af TV 2 i provinsen? Hvad kunne TV 2 ifølge de politiske beslutningstagere tilføre provinsen, og hvad kunne provinsen tilføre TV 2?

Dernæst et medieniveau, altså hvordan tv-stationen selv fortolkede og vægtede de lokale, regionale, provinsielle og nationale rammer, som den var blevet placeret i.

Sidst men ikke mindst det stedbundne niveau. Hvad betød det for Odense at blive hjem for TV 2? Selv et så æterisk medie som fjernsynet produceres ikke frit svævende, men er bundet til det sted – by, region, nation – hvor det fremstilles.

Læs mere om projektets resultater her:

TV 2 i Odense

100 danmarkshistorier Monopolbrud, 1962

NORD FOR VESTTYSKLAND, VEST FOR STOREBÆLTTV 2 MELLEM SATELLITTER OG REGIONAL-TV, 1967-91

danmarkshistorien.dk TV 2, 1988

danmarkshistorien.dk Medier, public service og Provinsdanmark

danmarkshistorien.dk Danmarks første tv-reklamer

Forskerzonen: Hvad skulle vi egentlig med TV 2?

Kronik i Fyens Stiftstidende: TV 2 fylder 30 år