en
Forfattere

Mikael Manøe Bjerregaard

Mikael Manøe Bjerregaard
©
Mikael Manøe Bjerregaard

Mikael Manøe Bjerregaard er middelalderarkæolog og har udgivet flere artikler om Odense i middelalderen. De seneste år har MMB deltaget i flere forskningsprojekter under CENTRUM, herunder Ressourcernes geografi og  Albani Kirke i det tidlige Odense, støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg, samt Bispen fra Albani Kirke. I det VELUX-finansierede projekt Urbaniseringens møder og mennesker arbejdede MMB med aristokratisk landskab og conspicuous consumption omkring Odenses middelalderlige bispegård.

Aktuelt arbejder MMB med middelalderlige badstuer som urban praksis i forlængelse af CENTRUMs seminar Middelalderbyens infrastruktur. Desuden forsker MMB pt. i 1200-tals teksten ”Passio Sancti Kanuti Regis et Martiris”’s værdi som arkæologisk kilde.

MMB har desuden en stor andel af det redaktionelle arbejde i forbindelse med CENTRUMs udgivelser.

Forskningspublikationer

Dam, Peder; Bjerregaard, Mikael Manøe; Jouttijärvi, Arne og Hansen, Jesper (2022): “The Flow of Resources in a Changing World Mapping and analysing import of iron and other everyday goods to Southern Scandinavia c.200-1050 CE using database of scientific based provenances of archaeological artifacts”. I: Danish Journal of Archaeology 11, s. 1-21. DOI: https://doi.org/10.7146/dja.v11i.128250.

Haase, Kirstine; Bjerregaard, Mikael Manøe (2022): ”When God came to town – Urban Development and Religious Practices in early medieval Odense, Denmark. I: Danish Journal of Archaeology 11, s. 1-24. DOI: https://doi.org/10.7146/dja.v11i.132600

Christensen, Jakob Tue; Bjerregaard, Mikael Manøe (2021): “Materiality in Medieval Burials”. I: S. Croix & M. Heildskov (red) Acta Scanidinavia (AS 12). Materiality and Religious Practice in Medieval Denmark. Brepols , s. 239-268. DOI: https://doi.org/10.1484/M.AS-EB.5.123992

Bjerregaard, Mikael Manøe (2019): ”Building an Identity: Aristocratic landscape and conspicuous consumption at the 16th-century bishop’s palace in Odense”. Acta Archaeologica 90:2, s. 77-95. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0390.2019.12213.x

Bjerregaard, Mikael Manøe (2019): ”The Archaeological Sources on the Killing and Enshrining of King Cnut IV”. I: S. Hope, M.M. Bjerregaard, A.H. Krag & M. Runge (red) Life and Cult of Cnut the Holy. Odense Bys Museer, s. 26-41.

Rose, Helene Agerskov; Meadows, John og Bjerregaard, Mikael Manøe (2018): “High-Resolution Dating of a Medieval Multiple Grave”. Radiocarbon 60, s. 1574-1559. DOI: https://doi.org/10.1017/RDC.2018.43

Bjerregaard, Mikael Manøe (2017): ”Nadversættet fra bispegraven I Odense Skt. Albani Kirke”. I: M.M. Bjerregaard og M. Runge: At være i centrum: magt og minde – højstatusbegravelser i udvalgte centre 950-1450. Odebse Bys Museer, s. 28-43.

Bjerregaard, Mikael Manøe & Lauridsen, Maria Elisabeth (2014): ”Et middelalderligt saltkar fra Odense”, I: KUML 2014, s. 245-264.

Bjerregaard, Mikael Manøe (2008): ”Badstuer i middelalderen”. I: KUML 2008, s. 211-243.

Bjerregaard, Mikael Manøe (2008): ”Middelalderlige kirkelader i Danmark”. I: KUML 2003, s. 247-289.

Videnspublikationer

Bjerregaard, Mikael Manøe; Haase, Kirstine og Hansen, Jesper (2022): ”Lukket men ikke slukket”. I: Odense Bys Museer 2022, s. 38-53.

Bjerregaard, Mikael Manøe (2021): ”Biskop satte scenen”. I: Skalk 2021:6, s. 24-29

Bjerregaard, Mikael Manøe (2020): ”Så fast en bolig. Odenses 1500-tals bispegård set som en borg”. I: Fynske årbøger 2020, s. 162-177.

Bjerregaard, Mikael Manøe (2020): ”Sankt Knud gav afstand til tyskerne”. I: Kristeligt dagblad 2020-02-28, s. 4.

Lauridsen, Maria Elisabeth & Bjerregaard, Mikael Manøe (2018): ”Hvad gravstenen fortalte – om liv og død i Middelfart omkring 1800”. I: Vends 2018, s. 54-62.

Bjerregaard, Mikael Manøe (2017): ”Bispens bro: befæstning af Odense senmiddelalderlige bispegård”. I: Vejhistorie 30 (2017), s. 3-11.

Bjerregaard, Mikael Manøe & Runge, Mads (2017): ”En by bliver til – hovedtræk af Odenses udvikling i vikingetid og middelalder”. I: M. Runge & J. Hansen (red): Knud Odense- vikingernes by. Odense Bys Museer, s. 7-21.

Bjerregaard, Mikael Manøe; Christensen, Jakob Tue & Hansen, Jesper (2017): ”Bispegraven i Skt. Albani Kirke”. I: M. Runge & J. Hansen (red): Knud Odense- vikingernes by. Odense Bys Museer, s. 107-115.

Christensen, Jakob Tue & Bjerregaard, Mikael Manøe (2017): ”Skt. Albani Kirke & Kirkegård”. I: M. Runge & J. Hansen (red): Knud Odense- vikingernes by. Odense Bys Museer, s. 117-127.

Christensen, Jakob Tue; Hansen, Jesper & Bjerregaard, Mikael Manøe (2016): ”Bispen i Albani Kirke”, I: Odense Bys Museer 2016, s. 138-155.

Bjerregaard, Mikael Manøe; Christensen, Jakob Tue & Hansen, Jesper (2016): ”Tidlig bispegrav i Odense”. I: Skalk 2016: 5, s. 3-9.

Lauridsen, Maria Elisabeth & Bjerregaard, Mikael Manøe (2015): ”Gildets saltkar”. I: Skalk 2015:2, s. 26-30.

Lauridsen, Maria Elisabeth; Bjerregaard, Mikael Manøe & Christensen, Jakob Tue (2015): ”Hvo som brygge skal”. I: Skalk 2015:5, s. 7-13.

Bjerregaard, Mikael Manøe (2011): ”Enslev før Enslev – levn fra forhistorisk tid omkring Enslev”. I: F. Ørnbøll m.fl. (red): Enslev skriver historie, 7-19.

Bjerregaard, Mikael Manøe (2011) : ”Enslev Sogn og by – fra reformationen til udskiftningen, 1536-1781. I: F. Ørnbøll m.fl. (red): Enslev skriver historie. Enslev Forsamlingshus og Enslev sogns beboere, s. 20-23.

Bjerregaard, Mikael Manøe (2003): ”De romanske granitportaler i Enslev Kirke”. I: Anno Domini 9 (2003), s. 49-68.

Bjerregaard, Mikael Manøe (2003): ”Ødekirker på Randersegnen”. I: Årbog Kulturhistorisk Museum Randers 2003, s. 47-57.