en

Ressourcernes geografi – Nyt forskningsprojekt hos Odense Bys Museer

Peder Dam Museumsinspektør

Uden at tænke over det køber – og bruger – vi i dag dagligt varer fra hele verden: Tøj kommer fra store dele af Asien, legetøj fra Kina, biler fra Vesteuropa og Japan samt software fra USA. I forhistorisk tid og i den tidlige del af historisk tid har import af varer og råstoffer også været af afgørende betydning inden for det nuværende danske område. Både fordi nogle råvarer ikke fandtes her (fx mange metaller), fordi nogle varer var fremstillet med en teknologi og et håndværk, som var ukendt ved vores breddegrader (fx bestemte typer af keramik), eller fordi at råvarerne fandtes i større mængder i andre egne (fx træ).

Hvor kom de importerede råvarer så fra? Mens der fra forhistorisk tid og fra starten af historisk tid kun er ganske få skriftlige kilder, der kan hjælpe os med at afklare dette, kan de arkæologiske fund gjort ved de mange udgravninger være med til at give os et svar. I dag kan der udtages prøver fra fundene, hvor naturvidenskabelige undersøgelser af materialernes sammensætning kan vise, hvor råvarerne oprindeligt kom fra – en såkaldt proveniensbestemmelse.

Kniv fra vikingetiden fundet ved Kildehuse i Tietgenbyen. Naturvidenskabelige analyser viser, at den indre kerne er af stål, sandsynligvis fra Centraleuropa, mens det omkringliggende jern med stor sandsynlighed er fra Østdanmark – og dermed måske af lokal fynsk oprindelse. Det var ikke usædvanligt, at knivene var fremstillet af en kombination af importeret hårdt stål, der gav holdbarhed, og af lokalt og blødere jern, der gjorde, at den kunne tåle at blive vredet uden at

Hvilket indblik i kontakt og handel vil vi ikke kunne få, hvis vi indsamler proveniensbestemmelser fra alle fund og alle tider og samler dem i én database inddelt efter materiale, alder, findested og oprindelsessted? Målet med forskningsprojektet Ressourcernes geografi er netop dette: at indsamle tusindvis af naturvidenskabeligt bestemte provenienser fra fund gjort i det sydskandinaviske område og gennem en systematisering og kortlægning af disse at se, hvordan ressourcestrømmene ændres over tid. Konkret vil der blive fokuseret på perioden 200 til 1200 og på, hvordan de store geopolitiske omvæltninger i perioden evt. ændrede ressourcemønstrene: f.eks. Romerrigets opløsning, Frankerrigets opblomstring, statsdannelsesprocesserne i Skandinavien samt orienteringen mod England i vikingetiden.

Forskningsprojektet Ressourcernes geografi er støttet af Kulturministeriets forskningsudvalg, og det vil blive gennemført i 2019-2020. Du kan læse mere om projektet her

Udvalg af middelalderlige keramikfragmenter fundet ved udgravninger på Vilhelm Werners Plads i Odense. Proveniensanalyser, i dette tilfælde såkaldte ICP-analyser, viser, at noget af keramikken/leret er lokalt og kommer fra Odense-området (numrene D, H, I og K), mens andet kommer fra bl.a. Vestjylland og sydvestlige Jylland (F og L) samt fra det nordlige Tyskland og Polen (A, C, E og G). Arkæolog Jakob Tue Christensen vil fortælle om disse keramikstykker, deres proveniens og meget andet d. 6., 14. og 18. oktober på Det Mobile Museum på Sortebrødre Torv. Læs mere om Det Mobile Museum her.

Emner: Forskning, Jernalder, Middelalder, Naturvidenskab, Vikingetid

Mere 'Forskning'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...