en
Forfattere

H.C. Andersen forskning

H.C. Andersen er et forskningsmæssigt satsningsområde for Museum Odense.  Udviklingen af forskningsstrategien for området sker i et formaliseret samarbejde med H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet. H.C. Andersen studier er et bredt og mangefacetteret område og indbefatter litterære studier, billedkunstneriske studier, kultur- og personalhistorie, oversættelses- og illustrationsstudier. Herudover er H.C. Andersens betydning som globalt ikon og som litterær kulturarv et nytilkommet forskningsområde.

Museum Odense har hidtil primært forsket i H.C. Andersen som menneske og digter med udgangspunkt i museets arkiver samt den materielle kulturarv, der knytter sig til digterens værk og liv såsom manuskripter, klip, tegninger, billedbøger, personlige genstande med mere samt det historiske rum, digteren har levet i. I den henseende har der hersket et mangeårigt og tæt samarbejde mellem Museum Odense og Det Kongelige Bibliotek. Museum Odenses omfangsrige og helt enestående H.C. Andersen-samling og forfatterens barndoms(by)landskab danner et naturligt omdrejningspunkt for museets forskning og forskningsformidling. Med tiden er nye forskningsfelter dukket op, så som traditionshistorie og en museologisk udforskning af værkets formidlingsmæssige potentialer. I forhold til samarbejde med universitetsforskere markerer Museum Odense sig med dets store samling, som betragtes som en væsentlig styrke og ressource. I de kommende år ønsker Museum Odense at fokusere på H.C. Andersens værk gennem grundforskning, æstetiske studier og museologiske undersøgelser af formidlingspraksisser.

Museum Odenses og H.C. Andersen Centrets forskning og forskningsplaner lader sig overordnet beskrive ved nogle særlige temaer, som vedrører såvel den litteratur- og tekstvidenskabelige som den kulturvidenskabelige forskning. Her lægges også særlig fokus på det, der kan forbinde tekst og kulturel betydning samt litteraturanalyse med analyse af et kulturøkonomisk ikon.

Temaerne er:

  • Opbruddet/mønsterbruddet
  • Stedet og stedets betydning
  • Tingen og tingenes liv
  • Bevægelsen/rejsen
  • Kreativiteten/fantasien
  • Kulturel ’glokalisering’ og forestillinger om autenticitet
  • Litterær arvsturisme, byers branding med kunstnerpersonligheder

Det frugtbare ved samarbejdet mellem Museum Odenses og Syddansk Universitets forskning er, at en lang række forhold kan føjes sammen. Museets forskning tager fortrinsvis udgangspunkt i samlingerne, det vil sige den materielle kulturarv og arkivalier, mens Syddansk Universitets forskere fortrinsvis vægter de æstetiske studier. Denne dynamik mellem æstetiske og materialhistoriske studier vil indgå som hjørnesten i det fortsatte samarbejde. Museum og universitet mødes også om en fælles interesse for at opdyrke et nyt forskningsområde, der undersøger H.C. Andersens betydning som internationalt brand, som betydnings-ikon og som global literary heritage.