en
Forfattere

Ord og billede i H.C. Andersens kunst

/

Alt, hvad H.C. Andersen beskæftigede sig med som kunstner, havde i det store hele papiret som materiale: Han skrev på det, tegnede på det, klippede i det og sammenstykkede det i collager. H.C. Andersens Hus rummer verdens største samling af Andersens billedkunst, og forskningsprojektet tager primært sit udgangspunkt i denne samling med det formål at undersøge, hvorledes Andersens litterære kunst og hans billedkunst forholder sig til hinanden. Andersens billedkunst er genremæssigt tredelt (klip, tegninger og collager), og denne tredeling optræder også kronologisk: Klippekunsten kan ses som en konstant og jævn aktivitet gennem alle årene (1822-1874); tegningsaktiviteten har sine helt store udsving i årene 1833-34 og 1840-41 (rejsetegningerne), mens collagearbejderne med pondus først optræder som billedkunstnerisk genre fra 1850 til 1874. H.C. Andersens papirklip står i tradition med bindebreve og mange indeholder som disse en gådeleg og en tvetydighed i spillet mellem billede og ord, på samme vis som i en rebus. De mange rejsetegninger demonstrerer Andersens arbejde med litterær deskription, mens collagearbejderne demonstrerer Andersens materialebevidsthed og interesse for kompilation. Da Andersens papirklip var det eneste billedkunstneriske arbejde, som han udførte som selskabelig underholdning, kan man sige, at papirklippene afspejler den kunstneriske udførelse, mens rejsetegningerne afspejler de kunstneriske forstudier og billedbøgerne det kunstneriske produkt. Andersens billedkunst er således en billedkunst, der visualiserer tre stadier i den kreative proces fra ide til produkt.

H.C. Andersen kunst arbejder i høj grad ud fra et associations-princip, hvor billedet eller det enkelte visuelle indtryk igangsætter det litterære arbejde, og man kan iagttage at Andersen i sine litterære kriser, hvor han ikke var i stemning til at digte, tydede til billedkunsten for derigennem at opnå et kunstnerisk afsæt til det litterære.

Om dette og meget mere kan læses i ph.d.-afhandlingen ”Ord og billede i H.C. Andersens kunst”, Syddansk Universitet, Odense 2019.