en
Forfattere

Med bæredygtighedsbriller på

Museum Odense - Den Fynske Landsby
DYRK GRØN FREMTID

Den Fynske Landsby er i gang med en transformation med fokus på bæredygtighed, fællesskab og cirkulær levevis. Vi vil være et museum, der giver historisk perspektiv på vor tids største udfordring – nemlig klimakrisen – og samtidig give inspiration til, hvordan vi kan leve vores liv lidt mere bæredygtigt og dermed selv være med til at gøre en forskel.

Den Fynske Landsby repræsenterer et samfund, der var bygget op om en cirkulær livsforståelse baseret på årstidens rytme. Og det var et samfund præget af knaphed på ressourcer, så forbrugsmønstret var et helt andet end det, vi kender i dag. Man lavede de fleste ting selv og dyrkede det meste mad i haver og på marker. Og man udnyttede materialer og råvarer til det yderste gennem genbrug, reparationer, up- og downcycling.

Denne aften vandrer vi igennem Den Fynske Landsby med bæredygtighedsbriller på og undersøger, hvordan vi kan bruge fortiden som inspiration til en mere grøn fremtid.

Tirsdag den 29. august kl. 18.30-20.00 i  Den Fynske Landsby.

TILMELDING: museum@odense.dk

Max. 50 deltagere