Danske H.C. Andersen-illustratorer 1835-1981

En bibliografi

Forord

I det følgende er opstillet en liste over danskeres illustrationer til H.C. Andersen-udgivelser, ordnet efter den illustrerende kunstners navn -heraf følger, at der ikke er medtaget anonyme kunstneres arbejder!

Da Dansk Bogfortegnelse naturnødvendigt har været hovedkilden til dette arbejde, vil det være klart, at listens tilstræbte fuldstændighed er størst, jo længere man når frem mod vor tid, idet Bogfortegnelsens retningslinier m.h.t. angivelse af bog-illustrationer er blevet væsentligt strammet i tidens løb.

Så godt som alle her nævnte eventyrsamlinger har været til gennemsyn -uillustrerede H.C. Andersen-bidrag til disse er ikke nævnt ved titel.

Af antologi-materiale har de nedennævnte eventyrsamlinger, samt de i: Vivi Kjærholm: Illustrationer i folkeskolens læsebøger (1972) været gennemgået, dog således at kun de originale bidrag i disse er anført. At der ikke kan tilstræbes fuldstændighed for dette område, turde være overflødigt at nævne!

Et andet emne, der endnu er „jomfrueligt land“, er udgivelserne (specielt fra 1940-50’erne) fra Adolph Holst og Arthur Jensen; der er her videregivet de oplysninger, der har kunnet samles, mens flere naturligvis eksisterer.

Iøvrigt må det som hovedregel siges, at genoptryk af illustrationer diverse steder ikke er anført. Dette gælder specielt de »klassiske« tegninger (Vilhelm Pedersen/Lorenz Frølich), hvor kun førstegangs-illustrationer (og ikke senere tilføjelser indenfor det enkelte eventyr) er medtaget her. – I enkelte tilfælde (hvor det originale materiale er svært tilgængeligt nu) er der dog tilføjet ED/MI. (Se litteraturlisten nedenfor).

Der er kun anført divergerende årstal for tegningens produktion og bogudgivelse, såfremt denne overstiger ca. 5 år – dette er antydet ved kursivering af udgivelsesåret for den enkelte udgivelse.

De oprindelige priser er opgivet, mens derimod nugældende udsolgt-meldinger eller antikvarpriser må søges andetsteds.

Endeligt rettes der for megen råd og dåd en varm tak til Erik Dal.

Bibliografien er afsluttet december 1981.

Litteraturhenvisninger

 • Dansk Bogfortegnelse 1841-. Kjærholm, Vivi: Illustrationer i folkeskolens læsebøger. Danmarks Biblioteksskole (Hovedopgave), 1972 (+ gennemgang af disse læsebøger).
 • Eventyrsamlingerne: Barndomslandet + Eventyrets verden + Mit skatkammer.
 • Erik Dal: Danske H.C. Andersen-illustrationer 1835-1975. Forum, 1975. (ED).
 • H.C. Andersen: Samlede eventyr og historier. Mindeudgave. Lademann, 1975. Bind 1-5. (MI).

Forkortelser

Bd.
Bind.
DBK
Danske Boghandleres Kommissionsanstalt,
ibd.
Indbundet,
ill.
Illustreret.
Kart.
Kartonneret,
opl.
Oplag,
s.
Side(r).
udg.
Udgave.

Lene Adler Petersen (1944- ):

 • 1981. Lille Claus og Store Claus. Forord ved Niels Oxenvad og Erik Fischer. Eks-Skolens Forlag, 1981. 205 s, ill. 590.00. (Ibd.). (90 linoleumssnit, heraf 15 af Lene Adler Petersen).

Karl Adser (1912- ):

 • 1956. Snemanden. (Min læsebog. 6. skoleår. 5. opl. Gad, 1971, s. 162-169).

Else Alfelt (1910-1974):

 • 1974. Isjomfruen. (MI: 4, 13-58).

Ammon Andersen ( – ):

 • 1923. Tommelise i billeder. Tegnet til svagtsynede. Eget forlag, 1923. 28 s, ill. I.i.B.

Ellen Margrethe Andersen ( – ):

 • 1946. Stormen flytter skilt. Arthur Jensen, 1946.(4681).

H.C. Andersen (1805-1875):

 • (1945!) Improvisatoren. Grafisk Forlag, 1945. 362 s, ill. Kart. 25.00, ibd. 40.00.
 • (1975!) En digters bazar. Lademann (Store Fortællere), 1975. Bind 1-2 (246+252 s), ill. 80.00. (Ibd.).
 • (1980!) H.C. Andersens Rom. Dagbogsnotater og tegninger. Gyldendal, 1980. 247 s, ill. 150.00, ibd. 185.00.

Der er her kun nævnt værker, der direkte er bygget op over H.C. Andersens illustrationer!

IB Andersen (1907-1969):

 • 1939. Billedbog. Tolv kendte eventyr. Wilh. Hansen, 1939. 66 s, ill. 4.00.
  Den grimme ælling. Prinsessen på ærten. Svinedrengen. Tommelise. (Øvrige 8 eventyr tegnede af Aa. Sikker Hansen og Arne Ungermann).
 • 1940. Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans døtre. (Skitser til en antologi af danske digte og lyrisk prosa. Nyt Nordisk Forlag, 1971, s. 18-29).

Valdemar Andersen (1875-1928):

 • 1923. Billedbog uden billeder. (Julebogen. 1923, s. ).

Thomas Arnel (1922- ):

 • 1949. Historien om en moder. C. Walther Thomsen Jr. (DBK), 1949. 52 s, ill. 6.00.

Ellinor Askvold ( – ):

 • 1944. Svinedrengen. Arthur Jensen, 1944.(4423).

Des Asmussen (1913- ):

 • 1948. Et besøg hos Charles Dickens. Ny udg. Danmarks Apotekerforening, 1968. 63 s, ill.

I.i.B.

 • 1951. Lykkens kalosker. Nordlunde, 1951. 56 s, ill. 12.00.
 • 1962. Levnedsbogen. Ny udg. Nyt opl. Schønberg (Kulturelefanter), 1971. 299 s, ill. 14.85. 1974. Gudfaders billedbog. (MI: 4, 72-104).

Flel r Brofos Asml ssen (1929- ):

 • 1974. Hyrdinden og skorstensfejeren. Gyldendal, 1974. 23 s, ill. 29.50. (Ibd ).
 • 1974. Et blad fra himlen (MI: 4, 271-274).
 • 1974. „Der er forskel“. (MI: 4, 275-280).

Otto Bache (1839-1927):

 • 1861. Sølvskillingen. (Folkekalender for Danmark, 1862, s. 112-116).
 • 1862. Digteren Bernhard Severin Ingemann. (Illustreret Tidende, 1861/62: 128 (9.3. 1862), s. 185-186).
 • 1862. Sommergjækken. (Folkekalender for Danmark, 1863, s. 96-101).

Ludmilla Bai.four (1952- ):

 • 1974. Dryaden. (MI: 5, 185-206).

Falke Bang (1913- ):

 • 1944. Storkene. (Fuglene i dansk digtning, 1944, s. 24-31).
 • 1944. Det er ganske vist. Dyvas Bogtrykkeri, 1944. 12 s, ill. 5.00.
 • 1947. Tommelise. (MI: 4, 7975, 185-196).
 • 1947. Det er ganske vist. (MI: 4, 7975, 197-200).
 • 1947. Den grimme ælling. (Til Johs. Larsens 80-års dag. UUDG).
 • 1955. Den lille havfrue. Munksgaard, 1955. 43 s, ill. 8.00. (Kart.).
 • 1967. LaCour, Tage: H.C. Andersen og fuglene. Thejls Bogtrykkeri, 1967. 70 s, ill. 30.80.
  Ny udgave. (Med andre tegninger!). Bogvennerne, 1978. 80 s, ill. 69.00.

Viggo Bang (1885-1967):

 • 1960. I Danmark er jeg født. (Sjetteklassernes læsebog. 4. udg. Gjellerup, 1969, s. 7-8).

Hans Bendix (1898- ):

 • 1964. Portnerens søn. Nordlunde, 1964. 49 s, ill. 19.50.
 • 1971. I Spanien. Carit Andersen, 1971. 235 s, ill. 49.50.

Magnus Bengtsson (1888- ):

 • 1940. Tolv med posten. (April). Andreasen 8c Lachmann, 1940. 110 s, ill. 75.00.

Birthe Berg ( – ):

 • 1947. Fyrtøjet. Jespersen 8c Pio, 1947. 18 s, ill. 4.50. (Kart.).

Claus Bering (1919- ):

 • 1971. Den grimme ælling. Nordlunde, 1971. 76 s, ill. 48.30.
 • 1974. Gårdhanen og vejrhanen. (MI: 4, 217-222).

Knud Berthelsen ( – ):

 • 1962. Sneemanden. Arbejdsgiveren, 1962. 12 s, ill. I.i.B.
 • 1963. Grantræet. Arbejdsgiveren, 1963. 12 s, ill. I.i.B.
 • 1964. Tolv med posten. Arbejdsgiveren, 1964. 12 s, ill. I.i.B.

Herluk Bidstrup (1912- ):

 • 1942. Fra eventyrets verden. Udg. af Jens Byskov. 3. opl. Det Danske Forlag, 1943. Bind 4 (272 s), ill. 1-5: 14.00.
  S. 24-33: Fyrtøjet.
  S. 114-124: Hvad fatter gør er altid det rigtige.
  Fra og med 1952-udg. er Fyrtøjet uillustreret, og Hvad fatter gør – omtegnet af Marlie Brande.
 • 1957. Nattergalen. (Læsning for 7. skoleår. 2. opl. Gyldendal, 1961, s. 101-112).

Kr. Bjerregaard ( – ):

 • 1944. Den grimme ælling. Holstebro Tekniske Skole, 1944. 24 s, ill. I.i.B.

Erik Blegvad (1923- ):

 • 1958. The swineheard. London, Harcourt/New York, Longmans, 1958. 2.75/3.25 dollar.
 • 1959. Emperor’s new clothes. London, Harcourt/New York, Longmans, 1959. 2.75/3.25 dollar.

Henrik Bi.och (1931- ):

 • 1968. Skyggebilleder af en reise til Harzen. Nordlunde, 1968. 219 s, ill. 78.75.
 • 1969. Ole Lukøie. Hyrdinden og skorsteensfeieren. Nordlunde, 1969. 67 s, ill. 33.75.

Lars Bo (1925- ):

 • 1957. La reine des neiges et autres contes. Paris, Daphne, 1957. 252 s, ill. 400 Fr. Snedronningen. Ole Lukøje. Ib og lille Christine. De vilde svaner. Lykkens galosker. 1961. Fyrtøiet. Nordlunde, 1961. 39 s. ill. 16.00.
 • 1963. Læsebogen for realklassen. Gyldendal, 1963. Bind 3 (413 s), ill. 22.75. (Ibd.).
  S. 79-85: Gartneren og herskabet.
  S. 100-103: Hønse-Grethes familie. („Holberg hos mor Søren Sørensen Møller“).
 • 1967. Snedronningen. Illustrationsforlaget, 1967. 72 s, ill. 48.50. (Ibd ).

Johs. Bonde ( – ):

 • 1946. Folkesangens fugl. Arthur Jensen, 1946.(4682).

Bo Bonfils (1941- ):

 • 1974. Den flyvende kuffert. (MI: 5, 175-184).

Knud Boss ( – ):

 • 1949. Prindsessen paa ærten. (Gad), 1949. 16 s. ill. 6.50.
 • 1950. Klods Hans. Nordlunde, 1950. 24 s, ill. 5.00.

Else M. Brag ( – ):

 • 1952. Konen med æggene. (Mit skatkammer. 10. opl. Fremad, 1970. Bind 2, s. 38-39).

Marlie Brande (1911-1979):

 • 1942. Alt paa sin rette plads og andre eventyr. Arthur Jensen, 1942. 104 s, ill. 4.50.
  Lille Claus og Store Claus. Boghveden. Holger Danske. Kejserens nye klæder. Vanddraaben. Det er ganske vist. Svanereden. Alt paa sin rette plads. Den onde fyrste. Tolv med posten. Stormen flytter skilt. Folkesangens fugl. Det utroligste. ( + 2 uillustrerede digte).
 • 1947. Hun duede ikke. Nordlunde, 1947. 32 s, ill. 12.00.
 • 1952. Eventyrets verden. Ny udg. Erichsen, 1966. Bind 3 (268 s), ill. 1-3: 119.25. (Kart.), 195.00. (Ibd.). Svinedrengen. Snedronningen. Historien om en moder. Klods-Hans. Hvad fatter gør er altid det rigtige.
  NB: Den oprindelige 1942-udg. var illustreret af andre tegnere!
  ?. Snemanden. (Børnenes danske læsebog. Udgave A. 19. opl. Gyldendal, 1958. Bind 4, s. 54-60). (1. opl. af denne læsebog udkom 1906!).
 • 1954. Min læsebog. 5. skoleår. 6. opl. Gad, 1967. 304 s. ill. 19.80. (Kart.).
  S. 49-62: Den grimme ælling.
  S. 157-163: Kejserens nye klæder.
  S. 286-287: I Danmark er jeg født.
 • 1955. Billedbog uden billeder. Berlingske, 1955. 82 s, ill. 34.00.
 • 1958. Dansk læsebog for landsbyskolen. Gyldendal, 1958. Bind 3 (297 s), ill. 14.75. (Kart.). S. 8-15: Hvad fatter gør er altid det rigtige.
  S. 120-121: Konen med æggene.
 • 1959. Svinedrengen. (Læs rigtigt. Læsebog for 3. skoleår. 4 opl. Gjellerup, 1968, s. 78-85).
 • 1959. Hvad fatter gør er altid det rigtige. (Søren og Mette i 3. klasse. (Vi Læser). 5 opl. Nyt Pædagogisk Forlag, 1970 s. ).
 • 1960. Hjertesorg. Nordlunde, 1960. 5 s, ill. I.i.B.
 • 1960. Vi læser. Søren- og Mette-bøgerne. 4. klasse. 6. opl. Gad, 1974. 243 s, ill. 46.00. (Ibd.).
  S. 155-156: Konen med æggene.
  S. 157-168: Fyrtøjet.
  S. 169-172: Den lille pige med svovlstikkerne.
 • 1964. Barn Jesus i en krybbe lå. (Læsebogen. 3. skoleår. Gyldendal, 1964, s. 97).
 • 1965. Den lille pige med svovlstikkerne. (Læsebogen. 4. skoleår. Gyldendal, 1965, s. 156-159).
 • 1974. Anne Lisbeth. (MI: 3, 189-200).
 • 1974. Hvad gamle Johanne fortalte. (MI: 3, 201-216).

Pai.le Bregnhøi (1933-  ):

 • 1969. Tre små ting om kærlighed. (Den uartige dreng. Kæreste-folkene. Flipperne). Gjellerup (Tema, 6), 1969. 21 s, ill. 5.90.
 • 1969. Lille Claus og Store Claus. Gyldendal, 1969. 27 s, ill. 18.75. (Kart.).
 • 1971. Svinedrengen. Gyldendal, 1971. 27 s, ill. 21.00. (Kart.).

H. A. Brendekil.de (1857-1942):

 • 1904. Konen med æggene. (Børnenes danske læsebog. Udgave A. 20. opl. Gyldendal,
 • 1956. Bind 2, s. 158-160).

Mogens Brix-pedersen (1933- ):

 • 1965. Pengegrisen. Aksel Schølin, 1965. 17 s, ill. I.i.B.

Victor Brockdorff (1911- ):

 • 1951. Contes. Paris, Les Presses de la Cite (Flensted), 1951. 146 s, ill. + 20 tvl. 14.00. (Ibd.). Fyrtøjet. Lille Claus og Store Claus. Prinsessen på ærten. Den lille Idas blomster. Hurtigløberne. Tommelise. Den uartige dreng. Rejsekammeraten. Springfyrene. Den lille havfrue. Kejserens nye klæder. Lykkens kalosker. Den standhaftige tinsoldat. De vilde svaner.

Asger Bruun Jørgensen (1927- ):

 • 1974. Venskabspagten. (MI: 5, 69-78).
 • 1974. En rose fra Homers grav. (MI: 5, 79-80).

Fritz Bruzelius (1919- ):

 • 1961. Kun en spillemand (Kapitlet: »Rejsen til Tåsinge«), (Syvendeklassernes læsebog. 3. udg. Gjellerup, 1967, s. 34-41).

Ole Byskov (1925- ):

 • 1942. Lille Claus og Store Claus. (Fra eventyrets verden. 3. opl. Det danske Forlag, 1943, bind 4, s. 7-23).
  NB: Dette eventyr uillustreret fra og med bogens 1952-udgave!

Richard Bøcher (1887- ):

 • 1928. Fyrtøjet. Stender, 1928. 16 s, ill. 2.50.

Thor Bøgelund (1890-1959):

 • 1940. Tolv med posten (Februar). Andreasen & Lachmann, 1940. 110 s, ill. 75.00.

Carl Bøgh (1827-1893):

 • 1867. Nissen og madammen. (Folkekalender for Danmark. 1868, s. 64-69).

Erik Bøgh (1822-1899):

 • 1845. Sagor. Ny samling. Göteborg, Bonnier, 1845.
  De røde sko. Lykkens kalosker. Snedronningen.

Birger Christensen ( – ):

 • 1954. Tolv med posten. Nordjysk Reklamebureau, 1954. 15 s, ill. I.i.B.

Ingrid Christensen ( –  ):

 • 1946. Tolv med posten. Arthur Jensen, 1946.(4680).

Kay Christensen (1899-1981):

 • 1943. Aarets historie. Nordlunde, 1943. 48 s, ill. I.i.B.
 • 1961. Historien om en moder. (Billedet i bogen. Grafisk Cirkel, 1961, s. 30-31).

Markan Christensen (1927- ):

 • 1970. Laserne. Ebbesens Boghandel, 1970. s, ill. 250.00.
 • 1971. Alphabet-bouquet, Nørbys Bogtrykkeri, 1971. 19 s, ill. 250.00.

Povl Christensen (1909-1977):

 • 1938. Seks træsnit. Fischer, 1938. (Incl. Skyggen, Hun duede ikke, 2xNattergalen. – Alle gengivet i ED).
 • 1940. Fodreise fra Holmens Canal -. Høst, 1940. 160 s, ill. 10.00.
 • 1941. I Sverrig. – 2. udg. Jespersen & Pio, 1942. 206 s, ill. 8.75.
 • 1944. Paradisets have. Bianco Luno, 1944. 40 s, ill. 8.00.
 • 1946. H.C. Andersen og hans eventyr. Schultz, 1946. (LITOGRAFI).
 • 1947. Reisekammeraten. Berlingske Bogtrykkeri, 1947. 78 s, ill. 250.00.
 • 1951. Valdemar Daae. Hvad vinden fortæller om Valdemar Daae og hans døtre. Aksel Danielsen/Povl Christensen, 1951. 44 s, ill. 28.00.
 • 1952-53. Skyggen. Berlingske Bogtrykkeri, 1957. 47 s, ill. 25.00. (Ibd.).
 • 1953. 9 træsnit. Povl Christensen, 1953. (Incl. 4xSnedronningen).
 • 1960. Årets historie. Elverhøj. Hans Reitzel, 1960. (3 serier a 5 dobbeltkort med konvolutter!)
 • 1965. Tolv med posten. Novo Industri, 1965. 16(/32) s, ill. I.i.B.
 • 1969. H.C. Andersen. 2. udg. Gyldendal, 1970. 160 s, ill. 42.00. (I Gyldendals Bogklub: 25.00).
  Reisekammeraten. Keiserens nye klæder. Paradistes have. Nattergalen. Sneedron-ningen. Elverhøi. Skyggen. Historien om en moder. Aarets historie. Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans døtre. Lygtemændene ere i byen, sagde mosekonen.
  Revideret og ajourført udgave af hans tidligere tegninger.

Sigurd Christensen (1888- ):

 • 1952. Lille Claus og Store Claus. Skandinavisk Jute Kompagni, 1952. 32 s, ill. I.i.B.

Paul Christiansen ( – ):

 • ?. Tante Tandpine. Siems Bogtrykkeri, 1948. 20 s, ill. I.i.B.

Iben Clante (1911- ):

 • 1973. Konen med æggene. Ny udg. Carlsen (Pixi-Bog, 290), 1979. 24 s. ill. 2.00.

Ernst Clausen (1927-1965):

 • 1953. Bispen paa Børglum og hans frænde. Nordlunde, 1953. 26 s, ill. 12.00.
 • 1963. Historien om en moder. (Min læsebog. 7. skoleår. 4. udg. Gad, 1967, s. 196-203).

Hedvig Collin (1880-1964):

 • 1926. Prinsessen paa ærten. Høst, 1926. 18 s, ill. 2.75.

Christen Dalsgaard (1824-1907):

 • 1841?. Tommelise, Naver, 1951. 30 s, ill. 7.00.

Birthe Dietz(  – ):

 • 1968. Kejserens nye klæder. Gyldendal, 1968. 31 s, ill. 19.20. (Kart.).

Vif Dissing ( – ):

 • 1964. Hist hvor vejen slår en bugt. (Læsebogen. 3. skoleår. Gyldendal, 1964, s. 113).
 • 1965. Læsebogen. 4. skoleår. Gyldendal, 1965. 320 s, ill. 23.75. (Kart.).
  S. 51: Hvor skoven dog er frisk og stor.
  S. 172-173: Konen med æggene.

Henning Elimar (1928- ):

 • 1950. Nissen hos spekhøkeren. Aarhus Tekniske Skole, 1950. 12 s, ill. I.i.B.

Hans Eriksen (1912- ):

 • 1942. Svinedrengen. (Fra eventyrets verden. 3. opl. Det Danske Forlag, 1943. Bind 4, s. 34-41).
  NB: Omtegnet af Marlie Brande fra og med bogens 1952-udgave!

Viggo Eriksen (  -1972):

 • 1943. Prinsessen paa ærten. Arthur Jensen, 1943. 12 s, ill. 1.50. (L.B., 431).
 • 1943. Kærestefolkene. Arthur Jensen, 1943. 12 s, ill. 1.50. (L.B., 432).
 • 1943. Hvad fatter gør… Arthur Jensen, 1943. 12 s, ill. 1.50. (L.B., 433).
 • 1943. Den standhaftige tinsoldat. Arthur Jensen, 1943. 12 s, ill. 1.50. (L.B., 434).
 • 1944. Kejserens nye klæder. Arthur Jensen, 1943. 12 s, ill. 1.50. (L.B., 443).
  L.B. = Lems Billedbøger.

Elisabeth Eskekilde (  – ):

 • ?. Fyrtøjet.
 • ?. Hyrdinden og skorstensfejeren.
 • ?. Den lille Idas blomster.
 • ?. Den standhaftige tinsoldat.
 • ?. Svinedrengen.
 • ?. Tommelise.
 • Alle: Skandinavisk Bogforlag, u.a. a 4 sider + 6 tavler. 16.10. (Eventyr og silhuetteklip).

Leo Estvad (1902-  ):

 • 1974. Psyken. (MI: 3,71-84).

Inge Falkentorp ( – ):

 • 1964. Klods-Hans. (Læsebogen. 3. skoleår. Gyldendal, 1964, s. 107-112).

Leo Fredsbjerg ( – ):

 • 1945. Flipperne. Holbæk Amts Bogtrykkeri, 1945. 8 s, ill. I.i.B.

Fr. Frost ( – ):

 • 1937. Prindsessen paa ærten.
 • 1937. Kejserens nye klæder.
 • Begge: Adolph Holst (Danske Billedbog, 140-141), 1937. 12 s, ill. 0.50.

Lorenz Frølich (1820-1909):

 • 1837. Den lille havfrue. Fremtiden (DBK), 1955. 56 s, ill. 9.00.
 • 1844. Hyldemor. (Gæa, 1845, s. 204-213).
 • 1867. Femten eventyr og historier. 1867.
  Tolv med posten. Barnet i graven. Suppe paa en pølsepind. Noget. Hurtigløberne. Pebersvendens nathue. Abc-bogen. Sneemanden. Klokkedybet. Skarnbassen. Psy-chen. Hvad fatter gør er altid det rigtige. Børnesnak. Anne Lisbeth. Pen og blækhuus.
 • 1870-1871. Nye eventyr og historier. 1870-1871. Bind 1-2, ill.
  1: Det gamle egetræes sidste drøm. Dyndkongens datter. Den onde fyrste. Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans døtre. Pigen, som traadte paa brødet. Taarnvægteren Ole. Et stykke perlesnor. Gaardhanen og veirhanen. »Deilig«. En historie fra klitterne. Marionetspilleren. To brødre. Den gamle kirkeklokke. – 2: I andegaarden. Det nye aarhundredes musa. Iisjomfruen. Sommerfuglen. Sneglen og rosenhækken. Lygtemændene ere i byen, sagde mosekonen. Veirmøllen. Sølvskillingen. Bispen paa Børglum og hans frænde. I børnestuen. Guldskat. Stormen flytter skilt. Theepotten. Folkesangens fugl. De smaae grønne. Nissen og madammen. Peiter, Peter og Peer. Gjemt er ikke glemt. Portnerens søn. Flyttedagen. Sommergjækken. Moster. Skrubtudsen. 1872. Drengen og hundehvalpen. (Illustreret Børneblad, 1872: 4, s. 29).
 • 1872. Med det onde og med det gode. (Illustreret Børneblad, 1872: 5, s. 37).
 • 1872. Loppen og professoren. (Folkekalender for Danmark, 1873, s. 41-46).
 • 1874. Nye eventyr og historier. 1874. Bind 3.
  3: Gudfaders billedbog. Laserne. Vænø og Glænø. Hvem var den lykkeligste. Dryaden. Hønse-Grethes familie. Hvad tidselen oplevede. Hvad man kan hitte paa. Lykken kan ligge i en pind. Kometen. Ugedagene. Solskiins-historier. Oldefa’er. Lysene. Det utroligste. Hvad hele familien sagde. »Dandse, dandse, dukke min«. Spørg Amagermo’er. Den store søslange. Gartneren og herskabet. Hvad gamle Johanne fortalte. Portnøglen. Krøblingen. Tante Tandpine.
 • 1905. Den lille havfrue. Kærestefolkene. Den grimme ælling. Gyldendal, 1905. 98 s, ill. 12.00.

Knud Gamborg (1828-1900):

 • 1874. Oldingen (Foran den store indgang nu jeg staaer). (Julebog, 1874, s. 7-8).
 • 1891. Den lille pige med svovlstikkerne. (Læsebog for folkeskolen og hjemmet. Schubothe, 1891, Bind 3, s. ).

Henning H. Gantriis (1918- ):

 • 1944. Den lille pige med svovlstikkerne. Gadgard Nielsens Bogtrykkeri, 1944. 16 s, ill. I.i.B.
  Kom 1951 i formindsket udgave (12 s) med 1 af 1944-udgavens illustrationer.
 • 1954. Hvad man kan hitte paa. Gadgaard Nielsens Bogtrykkeri, 1954. 16 s, ill. I.i.B.

Poul Gernes (1925- ):

 • 1981. Lille Claus og Store Claus. Forord ved Niels Oxenvad og Erik Fischer. Eks-Skolens Forlag, 1981. 205 s, ill. 590.00 (Ibd.). (90 linoleumssnit, heraf 15 af Poul Gernes).

J. W. Gertner (1818-1871):

 • 1850. Da tanke-lynet udsprang fra din pande. 1850. (Lejlighedstryk).

Aage Gitz-johansen (1897-1977):

 • 1948. Skrubtudsen. Udg. af Nordisk Herpetologsik Forening. Forum (Korch), 1948. 28 s, ill. 7.50.

Erik Hagens (1940- ):

 • 1981. Lille Claus og Store Claus. Forord ved Niels Oxenvad og Erik Fischer. Eks-Skolens Forlag, 1981. 205 s, ill. 590.00 (Ibd.). (90 linoleumssnit, heraf 15 af Erik Hagens).

Helge Hall (1907- ):

 • 1936. Konen med æggene. (Landsbyskolens læsebog. 2. og 3. skoleaar. 2. udg. 2. opl. Chr. Erichsen, 1939, s. ).

Børge Hamberg (1920-1970):

 • 1964. Eventyr. Martinus Institut (Eventyr-Mappen), 1964. I.i.B.
  Fyrtøjet. 7 s  +  1 tvl.
  Hyrdinden og skorstensfejeren. 4 s + 2 tvl.
  Klods-Hans. 3 s + 2 tvl.
  Nattergalen. 6 s + 2 tvl.
  Ole Lukøje. 8 s + 2 tvl.
  Den standhaftige tinsoldat. 4 s + 2 tvl.
  Svinedrengen. 4 s + 2 tvl.

J. H.T. Hanck (1776-1840):

 • 1835. Improvisatoren. (7 uudgivne gouacher).
  (Omtalt i: Niels Oxenvad: „Den gamle skolemester“. J. H. T. Hanck. Tegninger, akvareller, gouacher. Udstilling i 200 året for Hancks fødsel. Katalog Odense Bys Museer, 1975. 22 s, ill.).

Anton Hansen (1891-1960):

 • 1940. Tolv med posten (januar). Andreasen & Lachmann, 1940. 110 s, ill. 75.00. (Ibd.).
 • 1943. Nattergalen. Gyldendal, 1943. 36 s, ill. 36.00. (Mappe).
 • 1944. Lygtemændene ere i byen og andre historier. Westermann, 1944. 68 s, ill. I.i.B. Lygtemændene ere i byen sagde mosekonen. Den onde fyrste. Boghveden. Stormen flytter skilt. Tante Tandpine.

Ernst Hansen (1892-1968):

 • ?. Hvad fatter gør er altid det rigtige. (Børnenes danske læsebog. Udgave A. 20 opl. Gyldendal, 1956. Bind 2, s. 148-153).
 • 1944. Jylland mellem tvende have. A. Rasmussens Bogtrykkeri, 1944. 14 s, ill. I.i.B.

Harald Hansen (1890-1967):

 • 1940. Tolv med posten (Oktober). Andreasen & Lachmann, 1940. 110 s, ill. 75.00 (Ibd.).

Henrik Hansen (1902- ):

 • 1937. Konen med æggene. (Dansk læsebog for købstadskolen. 8. opl. Gyldendal, 1957, bind 3, s. 120-121).

Frederick F. Hartvig (1856-1929):

 • 1892. Tolv med posten. Preben Witt, 1956. 44 s, ill. 12.00.

Ei.se Hasselriis (1878-1953):

 • 1929. Eventyr. Første samling. Jespersen & Pio, 1929. 62 s, ill. 2.50.
  Fyrtøjet. Den lille Idas blomster. Lille Claus og Store Claus. Prindsessen paa ærten. Tommelise. Historien om en moder.
 • 1930. Il folletto… Bind 1. Rom, 1930. s, ill.
  Ole Lukøje m.fl. (ED: + Ole Lukøje).

Thomas Havning (1891 -1976):

 • 1963. En historie fra Klitterne. Nordlunde, 1963. 57 s, ill. 19.50.

Sven Havsteen-mikkelsen (1912-  ):

 • 1948. Paradisets have. Carit Andersen, 1948. 36 s, ill. 9.75. (Ibd.).

Henry Heerup (1907-  ):

 • 1955. ABC-bogen. (Social-Demokraten, 2.4.1955).
 • 1972. Paradisets have. Nordlunde, 1972. 47 s, ill. 48.30.
 • 1974. Den store søslange. (MI: 3, 127-138).
 • 1974. Ugedagene. (MI: 3, 139-144).

Piet Hein (1905- ):

 • 1943. Vanddraaben. Silhorko, 1943. 16 s, ill. I.i.B.

Agnes Hei.ms (1898- ):

 • 1925. Svinedrengen. Stender, 1925. 16 s, ill. 2.50.

Kjeld Heltoft (1931- ):

 • 1974. Det gamle egetræs sidste drøm. (MI: 5, 163-170).

Erik Henmngsen (1855-1930):

 • 1890. Kejserens nye klæder. (Billeder af danske kunstnere til digte af ældre og nyere forfattere. Ved F. Hendriksen. Fremtiden, 1890. Hæfte 7, s. ).

Frants Henningsen (1850-1908):

 • 1901. H.C. Andersens barndom. (Emil Slomann: Læsebog for danske børn. 3. opl. 1909. Bind 1, s. ).

Gudmund Hentze (1875-1948):

 • 1909. Gesammelte Märchen und Geschichten. Jena, Diderichs, 1909. Bind 1-4, ill.
 • 1909. Der Improvisator. Jena, Diderichs, 1909. s, ill.
 • 1911. Nur ein Spielmann. Jena, Diderichs, 1911. s, ill.

O. A. Hermansen (1849-1897):

 • ?. Moderen med barnet. (Dansk læsebog med billeder. Lehm & Stage, 1898. Bind 1, s. ).

Haakon Hesselager (1922- ):

 • 1968. Tommelise. Boghveden. Nordlunde, 1968. 43 s, ill. 27.50.
 • 1974. Guldskat. (MI: 5, 37-46).

Karen Valeur Hindskov (1915- ):

 • 1945. Boghveden. Arthur Jensen, 1945. 12 s, ill. 1.00.
 • 1945. Det gamle hus. Arthur Jensen, 1945. 12 s, ill. 1.00.
 • 1945.  Hyldemor. Arthur Jensen, 1945. 12 s, ill. 1.00.

Gustav Hjortlund (1901-1977):

 • 1945. Den onde fyrste. Fyns Boghandel, 1945. 20 s, ill. 3.00.
  ff.: 1952-1954: Nyt opl. Skandinavisk Bogforlag/Flensted, ill. 13.25.
 • 1952. Nattergalen. 1976. 28 s.
 • 1952. Svinedrengen. 1976. 28 s.
 • 1952. Hvad fatter gør… 1976. 28 s.
 • 1952. Kejserens nye klæder. 1976. 28 s.
 • 1953. Lille Claus og Store Claus. 1976. 28 s.
 • 1953. Fyrtøjet. 1977. 24 s.
 • 1953. Prinsessen på ærten./Det er ganske vist. 1977. 28 s.
 • 1953. Klods-Hans. 1977. 28 s.
 • 1954. Den grimme ælling. 1977. 28 s.
 • 1954. Tommelise. 1977. 28 s.
 • 1959. Den lille havfrue. Flensted, 1959. 51 s, ill. 7.50 (Kart.), 10.00. (Ibd.).
 • 1960. Hvad fatter gjør er altid det rigtige. Nordlunde, 1960. 27 s, ill. 15.00.
 • 1964. Hørren. Fyns Boghandel, 1964. 15 s, ill. 7.50.

Marie Hjuler (1894- ):

 • 1940?. Den standhaftige tinsoldat. (?).
 • 1942. Snedronningen. Illustrationsforlaget, 1942. 76 s, ill. + 4 tvl. 2.50 (Kart.).
 • 1943. Den lille pige med svovlstikkerne. Illustrationsforlaget, 1943. 12 s, ill. 1.00.
 • 1969. H.C. Andersens juleaftener. Ved Marie Hjuler. – 3. opl. Wöldike, 1982. 70 s, ill. 49.50. (Opr. forlag: Frimodt).

Kirsten Hofemann (1922- ):

 • 1943. Hyrdinden og skorstensfejeren. Adolph Holst, 1943. (4485).
 • 1969. ff: Artakon, 1969, ill. 6.50. (Kart.).
  1. Fyrtøjet. 32 s.
  2. Lille Claus og Store Claus. 36 s.
  3. Tommelise. 35 s.
  4. Kejserens nye klæder. 25 s.
  5. Den standhaftige tinsoldat. 25 s.
  6. Ole Lukøje. 36 s.
  7. Svinedrengen. 26 s.
  8. Den grimme ælling. 32 s.
  9. Grantræet. 35 s.
  10. Hyrdinden og skorstensfejeren. 27 s.
  11. Klods Hans/Prinsessen på ærten. 27 s.
  12. Nattergalen. 36 s.
 • 1974. „Dejlig“! (MI: 5,49-58).

Adolph Holst ( – ):

 • 1942. Den grimme ælling. Adolph Holst, 1942. (4213).
 • 1942. Den standhaftige tinsoldat. Adolph Holst, 1942. (4214).
 • 1942. Prinsessen paa ærten. Adolph Holst, 1942. (4229).
 • 1942. Den flyvende kuffert. Adolph Holst, 1943. (4431).

Ebba Holst ( – ):

 • 1942. Store Klaus og Lille Klaus. Adolph Holst, 1942. (4201).
 • 1942. Svinedrengen. Adolph Holst, 1942. (4202).

Gunnar Hossy (1925- ):

 • 1974. Barnet i graven. (MI: 5, 89-94).

Poul Høyrup (1909-1971):

 • 1939. Den lille pige med svovlstikkerne. Grafisk Cirkel (Publ., 30), 1939. 12 s, ill. I.i.B.
 • 1955. Stormen flytter skilt. Det Danske Forlag, 1955. 16 s, ill. I.i.B.
 • 1963. Gartneren og herskabet. (Dansk læsebog for realskolen. Gyldendal, 1963. Bind 3, s. 141-146).

Aksel Jensen (1914- ):

 • 1948. Den grimme ælling. Nordisk Litteratur Forlag, 1948. 28 s, ill. I.i.B.
 • 1960. Gartneren og herskabet. Merkur, 1960. 23 s, ill. 2.25.
 • 1961. Vanddråben. Sneglen og rosenhækken. Flipperne. Merkur, 1961. 23 s, ill. 2.25.
 • 1962. Hun duede ikke. Merkur, 1962. 24 s, ill. 2.25.

Carl Jensen (1887-1961):

 • 1940. Tolv med posten (Juli). Andreasen & Lachmann, 1940. 110 s, ill. 75.00. (Ibd.).

Osvald Jensen ( – ):

 • 1919. Danmark. Læsebog for børneskolen. Hagerup, 1919. Bind 1-2 (80+192 s), ill. 5.00. (Ibd.).
  Bind 1, s. : Prinsessen paa ærten.
  Bind 2, s. : Den lille pige med svovlstikkerne.
 • 1921. Historien om en moder. (Danmark. Læsebog for børneskolen. Hagerup. 1921, bind 6, s. ).

Robert Jensen (1916- ):

 • 1974. Den stumme bog. (MI: 4, 175-178).
 • 1974. Kometen. (MI: 4, 179-184).

Herluf Jensenius (1888-1966):

 • 1932. Klokken. Nyt Nordisk Forlag, 1932. 34 s, ill. 7.50.
 • 1935. Skyggen. Naver, 1935. 38 s, ill. 7.50.
 • 1938. Et godt humeur. Naver, 1938. 46 s, ill. 7.50.
 • 1940. Det utroligste. Naver, 1940. 24 s, ill. 2.00.
 • 1940. Tolv med posten (December). Andreasen & Lachmann, 1940. 1 10 s, ill. 75.00. (Ibd.).
 • 1941. Nattergalen. Naver, 1941. 36 s, ill. 8.50.
 • 1942. Mit eget eventyr uden digtning. Ny udg. Lademann (Store Fortællere), 1974. 256 s, ill. 40.00. (Ibd.).
 • 1944. Gartneren og herskabet. Den lykkelige familie. Naver, 1944. 42 s, ill. 9.50.
 • 1944. Grantræet. Brødrene Andersen, 1944. 18 s, ill. I.i.B.
 • 1945. Elverhøj. Laserne. Naver, 1945. 48 s, ill. 12.00.
 • 1945. Eventyr og historier. Nyt opl. Flensted, 1959. Bind 15 (213 s), ill. 5.00, ibd. 8.50.
  Den gamle Gud lever endnu. Talismanen. Det er dig, fabelen sigter til. Qvæk. Skriveren. Herrebladene.
 • 1945. Lykke-Peer. (Eventyr og historier, bind 16). Nyt opl. Flensted, 1963. 184 s, ill. 5.00, ibd. 8.50.
 • 1946. Lykkens kalosker. Naver, 1946. 68 s, ill. 12.50.
 • 1947. Tre eventyr. Naver, 1947. 56 s, ill. 12.50.
  Nissen hos spekhøkeren. Lygtemændene ere i byen sagde mosekonen. Hvad man kan hitte på.
 • 1948. Tre historier om teater. Naver, 1948. 48 s, ill. 12.50.
  Marionetspilleren. Moster. I børnestuen.
 • 1948. Tolv med posten. (Klods-Hans Souvenir. 1948, s. ).
 • 1949. Den uartige dreng og andre eventyr om kærlighed. Naver, 1949. 46 s, ill. 12.50.
  Den uartige dreng. Hyrdinden og skorstensfejeren. Kjærestefolkene. Sommerfuglen.
 • 1949. Portmann, Arne: H.C. Andersen og julen. H.C. Andersen-Samfundet, 1949. 30 s, ill. 5.00.
 • 1950. Eventyr om kejsere, konger og rigtige prinsesser. Naver, 1950. 48 s, ill. 12.50. Fyrtøjet. Prinsessen på ærten. Keiserens nye klæder. Svinedrengen.
 • 1952. Lille Claus og Store Claus. Nordlunde, 1952. 36 s, ill. 12.00.
 • 1953-1954. (Bogform: 1955). Eventyr og historier. Jubilæumsudgave. 2. opl. Nyt Nordisk Forlag, 1963. 17+489 s, ill. 56.50, ibd. 75.00.
  Den lille Idas blomster. Rejse kammeraten. Den lille havfrue. Den standhaftige tinsoldat. Ole Lukøje. Den grimme ælling. Snedronningen. Stoppenålen. Springfyrene. Den lille pige med svovlstikkerne. Det gamle hus. Historien om en moder. Flipperne. Det er ganske vist. Hjertesorg. Fem fra en ærtebælg. Hun duede ikke. Hvad fatter gør er altid det rigtige. Alt på sin rette plads. Snemanden. Portnerens søn. Laserne. Nissen og madammen. Krøblingen. Tante Tandpine.
  En samling og redigering af HJ’s arbejder med disse og en række tidligere trykte arbejder.
 • 1961. Skriveren. H.C. Andersen-Samfundet, 1961. 7 s, ill. I.i.B.
 • 1963. To historier. Naver, 1963. 40 s, ill. 24.00.
  Guldskat. Vanddråben.

Kirsten Jensenius (1913-1978):

 • 1961. Kejserens nye klæder. (Søren og Mette. (Vi læser). 5. klasse. 5. opl. Nyt Pædagogisk Forlag, 1974, s, 162-169).

Morten Jensenius (1914- ):

 • 1942. Klods Hans. (Fra eventyrets verden. 3. opl. Det Danske Forlag, 1943. Bind 4, s. 107-113).
  NB: Omtegnet af Marlie Brande fra og med bogens 1952-udgave.

P. Jensenius ( – ):

 • 1954. The shepherdess and the chimney-sweep. 1954. 4 s, ill. I.i.B.

Karl Otto Johansen (1918- ):

 • 1953. Den lille pige med svovlstikkerne. Holstebro, 1953.

Aage Johansen ( – ):

 • 1944. Nattergalen. 1944. 12 s, ill. I.i.B.

Henning Jørgensen ( – ):

 • 1941. Den lille pige med svovlstikkerne. Aksel Schølin, 1941. 12 s, ill. I.i.B.

Oskar Jørgensen ( – ):

 • 1944. Lille Claus og Store Claus. Arthur Jensen, 1944.(4424).

Poul Jørgensen (1882-1941):

 • 19? . Den grimme ælling. Adolph Holst, 1944. 40 s, ill. 2.10.

Svend P. Jørgensen (1918- ):

 • 1961. Eventyr. Nyt opl. Skandinavisk Bogforlag, 1972. Bind 1-3 (94 + 93+94 s), ill. 29.40.
  1. Klods Hans. Svinedrengen. Elverhøj. Den flyvende kuffert. Den grimme ælling. Hyrdinden og skorstensfejeren. Fem fra en ærtebælg. Kærestefolkene. Gåseurten.
  2. Den standhaftige tinsoldat. Flipperne. Tommelise. Springfyrene. Kejserens nye klæder. Den lille pige med svovlstikkerne. Prinsessen på ærten. Stoppenålen. Pengegrisen. Lille Claus og Store Claus.
  3. Fyrtøjet. Nissen hos spekhøkeren. Storkene. Ole Lukøje. I andegården. Tepotten. Gårdhanen og vejrhanen. Den lille Idas blomster.

Rune T. Kidde (1954- ):

 • 1979. Dyndkongens datter. (Rune T. Kidde: Th. Kidde ’54. Balder & Brage, 1979, s. 22-25).

Thormod Kidde (1925- ):

 • 1962. Årets historie. (Fynsk Jul, 1962, s. 4-8).
 • 1966. Dyndkongens datter. Nordlunde, 1966. 84 s, ill. 30.00.
 • 1974.  Lille Tuk. (MI: 5, 99-104).
 • 1974.  Pebersvendens nathue. (MI: 5, 105-118).

Per Kirkeby (1938- ):

 • 1981. Lille Claus og Store Claus. Forord ved Niels Oxenvad og Erik Fischer. Eks-Skolens Forlag, 1981. 205 s, ill. 590.00. (Ibd.). (90 linoleumssnit, heraf 15 af Per Kirkeby).

Karen Kjærsgaard (1932- ):

 • 1962. Tolv udvalgte eventyr. Meco-Dumex, 1962. 26 s + 12 tvl. I.i.B.
  Prinsessen på ærten. Nattergalen. Kejserens nye klæder. Den grimme ælling. Klods-Hans. Tommelise. Svinedrengen. De vilde svaner. Fyrtøjet. De røde sko. Hyrdinden og skorstensfejeren. Snedronningen (Anden historie).

P. C. Klæstrup (1820-1882):

 • 1849. Danmarks minder. En samling fædrelandske digte. Ved H. W. Bille. 1849.
  S. : Havfruen ved Samsø.
  S. : De danske og deres konge.

Kristian Kongstad (1867-1929):

 • 1916. Tolv med posten. Lademann, 1974. 12 s + 13 tvl. 135.00.

Chr. Kongstad-petersen (1862-1955):

 • 1895. Hyrdinden og skorstensfejeren. (Billedet i bogen. Grafisk Cirkel, 1961, s. 9).
 • 1898-1902. Den grimme ælling. (UUDG.).
  MI: 2, 113-126.

Dorte Kortzau („DORTE“) (1914-1978):

 • 1975. Eventyr. Hendes Verden, 1975. a 4.00.
  Tommelise. 16 s.
  Hyrdinden og skorstensfejeren. 12 s.
  Den standhaftige tinsoldat. 12 s.
  Svinedrengen. 12 s.
  Gaardhanen og veirhanen/Flipperne. 12 s.
  Kjærestefolkene/Prindsessen på ærten. 8 s.
  Lille Claus og Store Claus. 16 s.
  Fyrtøjet. 12 s.
  Ole Lukøje. 16 s.
  Hvad fatter gør er altid det rigtige. 12 s.
  Den lille Idas blomster. 16 s.
  Nattergalen. 16 s.
  Klods-Hans. 8 s.
  Det gamle huus. 12 s.
  Keiserens nye klæder. 8 s.
  Skarnbassen. 12 s.
  Sneemanden. 12 s.
  Den grimme ælling. 12 s.
  Grantræet. 12 s.
  Elverhøj. 12.
  Udgivet som tillæg til: Hendes Verden, aug.-dec. 1975.

Eiler Krag (1908- ):

 • 1942. Nattergalen. (Fra eventyrets verden. 3. opl. Det Danske Forlag, 1943. Bind 4, s. 42-55).
  Fra og med 1952-udgaven er eventyret uillustreret.
 • 1953. Min læsebog. 4. skoleår. 7. udg. Gad, 1970. 244 s, ill. 28.75. (Ibd.).
  S. 13: Billedbog uden billeder, 2. aften. („Pigen og hønen“).
  S. 67-69: Konen med æggene.
  S. 90-96: Klods-Hans.
  S. 197: Hvad bøgetræet sang.
  S. 198-205: Hvad fatter gør er altid det rigtige.
 • 1963. Broby Johansen, R.: H.C. Andersens Kjøbenhavn. Gyldendal, 1963. 48 s, ill. 9.75.
 • 1965. Springfyrene. Scharling & Brostrøm, 1965. 12 s, ill. I.i.B.

Fritz Kraui. (1862-1935):

 • 1916. Den lykkelige familie. (Dansk læsebog for børneskolen. Hagerup, 1916. Bind , s. ).
 • 1918. Svinedrengen. (Dansk læsebog for børneskolen. Hagerup, 1918. Bind 5, s. ).

Pietro Krohn (1840-1905):

 • 1867. Femten eventyr og historier. 1867. 124 s, ill. (OMSLAGSTEGNING).
 • 1868. Dryaden. C. A. Reitzel, 1868. 60 s, ill. (OMSLAGSTEGNING).

Helge Kühn-nielsen (1921- ):

 • 1944. Det er ganske vist.. Aksel Schölin, 1944. 12 s, ill. I.i.B.
 • 1955. Lille Claus og Store Claus. 2. opl. Tiden, 1955. 113 s, ill. 5.50. (Kart.).
 • 1959. Det utroligste. (Vanføres Jul, 1959, s. 24-28).
 • 1967. Prinsessen på ærten. (Vanføres Jul, 1967, s. ).

Johs Larsen (1867-1961):

 • 1926. Qvæk. Ved Julius Larsen. (Berlingske Tidende, 4.4.1926).
 • 1944. LaCour, Tage: Fuglene i H.C. Andersens eventyr. Eget forlag, 1944. 31 s. ill.
 • 1955. Den grimme ælling. 3. opl. Gyldendal, 1971. 56 s, ill. 23.00. (Ibd.).
  ED: + uudgivne billeder.
 • 1957. Fem fra ærtebælg. Storkene. Nordlunde, 1957. 31 s, ill. 12.00.

Karl Larsen (1933- ):

 • 1974. Oldefar. (MI: 5, 157-162).

Knud Larsen (1865-1922):

 • 1901. Hørren. (Læsebog for danske børn. Nyt Nordisk Forlag, 1901, s. ).
 • 19? . Danse, danse, dukke min! (Børnenes danske læsebog. Udg. A. 16. opl. Gyldendal, 1934. Bind 1, s. ).

Henry Lauritzen (1908- ):

 • 1952. H.C. Andersen gjester Silkeborg. Fredeog L. C. Lauritzen (DBK), 1952. 48 s, ill. 7.75.
 • 1969. Hvad man kan hitte paa. Aksel Scholin, 1969. 15 s, ill. I.i.B.

Edv. Lehmann (1815-1892):

 • 1845. Klokken. (Maanedsskrift for Børn, bind 1, hefte 3, s. 100-107).

Georg Emil Libert (1820-1908):

 • 1853. Silkeborg. (Folkekalender for Danmark, 1854, s. 97-106).

Kai de Fine Licht (1900- ):

 • 1955. Reise fra Kjøbenhavn til Rhinen. Nordlunde, 1955. 109 s, ill. 20.00.

Georg Lind (1800-1856):

 • 18? . Eventyr. 1948. 38 s, ill. I.i.B.
  Den standhaftige tinsoldat. Nattergalen. Kejserens nye klæder.

Inga Lindegaard (1903- ):

 • 1928. Tommelise. Stender, 1928. 16 s, ill. 2.50.

E. Linstou ( – ):

 • 1944. Fyrtøjet. Arthur Jensen, 1944.(4420).
 • 1944. Stoppenaalen. Arthur Jensen, 1944.(4421).

Anni Lippert ( – ):

 • 1956. Tommelise. Adolph Holst (4302), 1956. 15 s, ill. I.i.B.
 • 1956. Fyrtøjet. Adolph Holst (4303, 1956. 15 s, ill. I.i.B.

Poul Lorentz (1916-1965):

 • 1947. Kejserens nye klæder. Dansk Baandfilm, 1947. 4 s, ill. I.i.B.
 • 1947. Klods-Hans. Dansk Baandfilm, 1947. 4 s, ill. I.i.B.
 • 1947. Lille Klaus og Store Klaus. Dansk Baandfilm, 1947. 4 s, ill. I.i.B.
 • 1947. Den lille pige med svovlstikkerne. Prinsessen på ærten. Dansk Baandfilm, 1947. 4 s, ill. I.i.B.
  Serien solgt i forbindelse med en lysbilledserie.

Frode Lund (1900-1980):

 • 1937. Hvad fatter gør er altid det rigtige. (Dansk læsebog for købstadskolen. 8. opl. Gyldendal, 1957. Bind 3, s. 113-119).

Jens Lund (1871-1924):

 • 1915. Den lille havfrue. (Drømmenes bog. 1915, s. ).

Jens Peter Lund (1821-1871):

 • 1846. To billeder fra Kjøbenhavn. (Fra et vindue i Vartou. Et billede fra Castelsvolden). (Gæa, 1847, s. 299-301).

Aase Lund ( – ):

 • 1950. Nissen hos spekhøkeren. 1950. 24 s, ill. I.i.B.

J. Th. Lundbye (1818-1848):

 • 1845. Den lille pige med svovlstikkerne. (Dansk Folkekalender, 1846, s. 133-135).

Ib Lunding( – ):

 • 1920. Kejserens nye klæder. (Danmark. Læsebog for børneskolen. Hagerup, 1920. Bind 4, s. ).

Vilhelm Lundstrøm (1893-1950):

 • 1945. Klokken. (Uudgivet).
  MI: 2,213-220.

Luplau Janssen (1869-1927):

 • 1917. Historien om en moder. (Læsebogen. 7. klasse. Gyldendal, 1917, s. ).

Erik Madsen ( – ):

 • 1970. The tinder-box. International Association of Y-Men’s Clubs/Region Denmark, 1970. 24 s, ill. I.i.B.

Wilhelm Marstrand (1810-1873):

 • 1839. Et vers, skrevet til skizzen efter Marstrands malerie: „En dame i vinden“. (Hver dag kun løb for for vinden). (Portefeuillen for 1839, bind 1, hefte 6, s. 121).

Axel Mathiesen (1882-1973):

 • 1925. Den flyvende kuffert. Stender, 1925. 16 s, ill. 2.50.
 • 1926. Eventyr og historier. Jubilæumsudgave. Jespersen & Pio, 1926. Bind 1-2 (192+192 s), ill. 8.00, ibd. 12.00.
  1. Fyrtøjet. Klods-Hans. Lille Claus og Store Claus. Prindsessen paa ærten. Reisekammeraten. De røde skoe. Nattergalen. Keiserens nye klæder. Tommelise. Den standhaftige tinsoldat. Ole Lukøie. Den lille havf rue (+ 10 uillustrerede eventyr).
  2. Den grimme ælling. Grantræet. Snedronningen. Hyldemo’er. Klokken. Svinedrengen. Konge, dame, knægt. Hyrdinden og skorstensfejeren. Den lille pige med svovlstikkerne. Historien om en moder. Den flyvende kuffert. Aarets historie (+16 uillustrerede eventyr).
 • 1948. Lysene. (Jul i Danmark. 1948, s. 4-5).

Anton Melbye (1818-1875):

 • 1845. I Jenny Linds album (Folkesangen har en verden inde). (Gæa, 1846, s. 99-100).

Vibeke Mencke (1900- ):

 • 1936. Konen med æggene. (Vort modersmål. Læsebog for folkeskolen. 2. klasse. Hagerup, 1936, s. ).

Hakon Mielche (1904-1979):

 • 1972. Klods Hans.
 • 1972. Konen med æggene.
 • 1972. Svinedrengen.
 • Begge eventyr: „Meget frit efter H.C. Andersen. Genfortalt, fotograferet og tegnet af Hakon Mielche“. Schønbergske, 1972.

Louis Moe (1857-1945):

 • 1902. Billedbog uden billeder. (Danskbogen. Læse- og lærebog i dansk. Gyldendal, 1902. Bind 1, s. ).
 • 1905. Elverhøj. (Illustreret Tidende, 1904/05:27(2.4.1905), s. 392-394).
 • 1926. Eventyr og historier. 4. udg. Erichsen, 1975. Bind 1-2 (364+274 s), ill. 84.50. (Ibd.).
  1. Fyrtøjet. Lille Klaus og Store Klaus. Prinsessen paa ærten. Tommelise. Rejsekammeraten. Den lille havfrue. Kejserens ny klæder. De vilde svaner. Paradisets have. Svinedrengen. Klods Hans. Hvad fatter gør er altid det rigtige. Nattergalen. Snedronningen. De røde sko. Historien om en moder. Den uartige dreng. Ole Lukøje. Hyldemor. Elverhøj. Nissen hos spækhøkeren. Den lille Idas blomster. Den standhaftige tinsoldat. Kærestefolkene. Springfyrene. Flipperne. Stoppenaa-len. Hyrdinden og skorstensfejeren. Snemanden. Den grimme ælling.
  2. Engelen. Gaaseurten. Grantræet. Der er forskel. Fem fra en ærtebælg. Det gamle egetræs sidste drøm. Verdens dejligste rose. Svanereden. Holger Danske. Dyndkongens datter. Bispen paa Børglum og hans frænde. Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans døtre. Alt paa sin rette plads. Ib og lille Christine. Under piletræet. Den lille pige med svovlstikkerne. Hun duede ikke. Lille Tuk. Det gamle hus. Hjertesorg. Børnesnak. Vanddraaben. Laserne. Det er ganske vist. Den lykkelige familie. Sommerfuglen. Sneglen og rosenhækken. Gartneren og herskabet. Skyggen. Klokken.

Jørgen Mogensen (1922- ):

 • 1952. Min læsebog. 3. skoleår. 7. udg. Gad, 1968. 208 s, ill. 16.35. (Kart.).
  S. 98-99: Prinsessen på ærten.
  S. 148-159: Fyrtøjet.

Marie Mollerup (1841-1871):

 • 1864. „Billeder til mine eventyr“. (Iflg. H.C. Andersen!). (UUDGIVET).

Mads Peter Mosbjerg (1889-1935):

 • 1926. Historien om en moder. Viggo Berg, 1926. (8 TRÆSNSIT).
  + ED.

Orla Muff (1903- ):

 • 1948. H.C. Andersen eventyr-litografier. 1948.
 • 1949?. Den grimme ælling. Ca. 1949.
 • 1949?. Nattergalen. Malebog efter H.C. Andersens eventyr. Ca. 1949.

Axel Munch (1918-1974):

 • 1955. Litteraturbogen. 2. opl. Gyldendal, 1962. Bind 2 (326 s), ill. 17.75. (Kart.).
  S. 107-112: Klokken.
  S. 113-119: Historien om en moder.
  S. 1 19-127: Hun duede ikke.

Jane Muus (1919- ):

 • 1959. Sneedronningen. Nordlunde, 1959, 63 s, ill. 20.00.

Knud Mülhausen (1909- ):

 • 1945. Anekdoter og historier om H.C. Andersen. Ved Niels Andersen. Erichsen, 1945. 56 s, ill. 12.00.
 • 1945. Gennem Danmark. Ved Cai M. Woel. Carit Andersen, 1945. 248 s, ill. 8.75.
 • 1946. Kaae, Harry: Østerbro visit. Hernov, 1946, s. 69-85.
 • 1948. Hundrede digte. Ved Erik Jacobsen. Korch, 1948. 190 s, ill. 15.75, ibd. 25.50. 1949-50. Woel, Cai M.: H.C. Andersens liv og digtning. Uhlmann, 1949-1950. Bind 1-2 (528+608 s), ill. 80.00, ibd. 188.00/240.00.
 • 1955. Sølvskillingen. Fællesbanken, 1955. 18 s, ill. I .i.B.
 • 1974. Den gamle gadelygte. (MI: 3, 155-162).
 • 1974. Den gamle gravsten. (MI: 3, 163-166).
 • 1974. Hønse-Grethes familie. (MI: 3, 167-178).

Ellen Møller ( – ):

 • 1945. De vilde svaner. Arthur Jensen, 1945. (4526).
 • 1945. Den lille havfrue. Arthur Jensen, 1945. (4530).

Albert Naur (1889-1973):

 • 1940. Tolv med posten (September). Andreasen & I.achmann, 1940. 110 s, ill. 75.00. (Ibd.).

Beate Neergaard ( – ):

 • 1954. Svinedrengen. Hagen & Siewertsen, 1954. (Kalender 54/55).
 • 1955. Tommelise. Borgen, 1955. 31 s, ill. 10.00.

Einer Nerman ( – ):

 • 1926. Svinedrengen. Koppel, 1926. 22 s, ill. 4.00.

Aug. Nielsen ( – ):

 • 1948. Eventyr i korssting. 2. opl. Bernhard E. Klein, 1949. 2 s + 12 tvl. 3.75.

J. C. Nielsen (1831-1874)?:

 • 1856. Klokkedybet. (Folkekalender for Danmark, 1857, s. 110-113).

Kay Nielsen (1886-1957):

 • 1924. Fairy tales. London, Hodder & Stoughton, 1924. 195 s, ill. + 12 tvl.
  Fyrtøjet. Store Claus og Lille Claus. Prinsessen på ærten. Den standhaftige tinsoldat. Den flyvende kuffert. Ole Lukøje. Svinedrengen. Nattergalen. Snedronningen. De røde sko. Hyrdinden og skorstensfejeren. Skyggen. Flipperne. Flaskehalsen. Hyldemor. Historien om en moder.

Axel Nygaard (1877-1953):

 • 1926. Improvisatoren. Fergo, 1926. s, ill.
 • 1926. Digte (110 s)/Lykke Peer (94 s). Fergo 1926. 204 s, ill. 1.25.
 • 1944. De vilde svaner. Nordlunde, 1944. 36 s. ill. I.i.B.

Gerda Nystad ( – ):

 • 1952. Den lille pige med svovlstikkerne. (Min læsebog. 3. skoleår. 7. udg. Gad, 1968, s. 102-105).

Bjørn Nørgaard (1947- ):

 • 1981. Lille Claus og Store Claus. Forord ved Niels Oxenvad og Erik Fischer. Eks-Skolens Forlag, 1981. 205 s, ill. 590.00. (Ibd.). (90 linoleumssnit, heraf 15 af Bjørn Nørgaard).

Carin Naae (1923- ):

 • 1974. Gemt er ikke glemt. (MI: 4, 267-270).

Ib Ohlsson ( – ):

 • 1958. Krøblingen. (Realskolens læsebog. 4. udg. 2. opl. Gjellerup, 1971. Bind 1, s 17-25).

Sven Okkels (1927- ):

 • 1974. Flyttedagen. (MI: 5, 151-156).

Henrik Oi.rik (1830-1890):

 • 1860. Nytaarsmorgen (Et nyfødt aar paa verdensstrømmen glider). (Illustreret Tidende, 1859/60:14 (1.1.1860), s. 117.

Kaj Olsen (1895- ):

 • 1938. Historien om en moder. (Landsbyskolens læsebog. 6. og 7. skoleaar. 2. udg. Erichsen, 1938, s. ).

Louis Olsen ( – ):

 • 1944. Aarets historie. J. Knudsens Bogtrykkeri, 1944. 20 s, ill. I.i.B.

Vilhelm Pacht (1843-1912):

 • 1871. Gaar du paa glatis og falder, min ven. (Billedbog for store og smaa. Ved Christian Winther. 1871, s. 18).

Jørgen S. Pedersen ( – ):

 • 1952. Hyrdinden og skorstensfejeren. 1952. 12 s, ill. I.i.B.

Stefan Viggo Pedersen (1890-1965):

 • 1945. Reisekammeraten. Nordlunde, 1945. 44 s, ill. I.i.B. (Kart.).
 • 1958. Eventyr og historier. Arnkrone, 1958. Bind 1-4 (302 + 290+300+288 s), ill. 84.00, ibd. 188.00/220.00.
  1. Den uartige dreng. Reisekammeraten. Lykkens galocher. Den standhaftige tinsoldat. De vilde svaner. Metalsvinet. Ole Lukøje. Rosenalfen. Nattergalen. Den lille pige med svovlstikkerne.
  2. Historien om en moder. Om årtusinder. Pengegrisen. Jødepigen. Pebersvendens nathue. Det gamle egetræs sidste drøm. Klokkedybet. Den onde fyrste. Tårnvægteren Ole.
  3. Anne Lisbeth. Børnesnak. Dejlig. Den gamle kirkeklokke. Tolv med posten. Hvad fatter gør er altid det rigtige. Snemanden. Isjomfruen. Psyken. Bispen på Børglum og hans frænde. Guldskat. Tepotten. Sommergækken.
  4. Hvem var den lykkeligste. Hvad man kan hitte på. Lykken kan ligge i en pind. Lysene. Loppen og professoren. Portnøglen. – Det er dig, fabelen sigter til. Talismanen. Den gamle Gud lever endnu. Herrebladene. Kvæk. Skriveren. Svinene. Poesiens Kalifornien. Billedbog uden billeder. Lykke-Peer.
  NB: Til og med bind 4: Portnøglen er der kun tale om slutnings-vignetter – som supplement til de „klassiske“ illustrationer. (Vilhelm Pedersen/Lorenz Frølich).
 • 1960. 4-farvetegninger med motiver fra H.C. Andersens eventyr. Arnkrone, 1960. Nattergalen. Svinedrengen. Reisekammeraten. De vilde svaner.

Vald. Pedersen ( -1963):

 • 1942. Olrik, H. (i.: H.C. Andersen i København. Magasin du Nord, 1942. 21 s, ill.

Vilh. Pedersen (1820-1859):

 • 1848. Gesammelte Märchen. Leipzig, 1849.
  Grantræet. Svinedrengen. Kjærestefolkene. Keiserens nye klæder. Hyldemor. Elverhøi. Sneedronningen. Holger Danske. Ole Lukøie. Tommelise. Lille Claus og Store Claus. Den standhaftige tinsoldat. Boghveden. Den lille havfrue. Den uartige dreng. Paradisets have. Gaaseurten. Den grimme ælling. Storkene. Engelen. Lykkens kalosker. Hyrdinden og skorstensfejeren. Prinsessen paa ærten. Fyrtøiet. De røde skoe. Reisekammeraten. Springfyrene. Nattergalen. Rosen-alfen. Den flyvende kuffert. Den gamle gadeløgte. De vilde svaner. Den lille Idas blomster. Nabofamilierne. Klokken. Stoppenaalen. Lille Tuk. Skyggen. Hørren.
 • 1849. Eventyr. C. A. Reitzel, 1850. 522. s, ill.
  Den lillle pige med svovlstikkerne. Det gamle hus. Vanddraaben. Den lykkelige familie. Historien om en moder. Flipperne.
 • 1852. Folkekalender for Danmark 1853.
  S. 43-46: Fem fra en ærtebælg.
  S. 120-126: Hun duede ikke.
 • 1853. To jomfruer. (Folkekalender for Danmark 1854, s. 57-59).
 • 1854. Folkekalender for Danmark 1855.
  S. 62-64: Ved det yderste hav.
  S. 114-116: Pengegrisen.
 • 1855. Historier. C. A. Reitzel, 1855. 168 s, ill.
  Aarets historie. Verdens deiligste rose. Et billede fra Castelsvolden. Paa den yderste dag. Det er ganske vist. Svanereden. Et godt humeur. Hjertesorg. Alt paa sin rette plads. Nissen hos spekhøkeren. Om aartusinder. „Der er forskjel“. Et blad fra himlen. Den gamle gravsteen. Klods-Hans. Fra et vindue i Vartou. Ib og lille Christine. Den sidste perle.
 • 1855. Folkekalender for Danmark 1856.
  S. 32-36: „Ærens tornevei“.
  S. 134-139: Jødepigen.
 • 1857. Flaskehalsen. (Folkekalender for Danmark 1858, s. 60-68).
 • 1858. De vises sten. (Folkekalender for Danmark 1859, s. 121-136).
 • 1862-1863. Eventyr og historier. C. A. Reitzel, 1862. Bind 1-2 (440+430 s), ill.
  1. Metalsvinet. Venskabs-pagten. En rose fra Homers grav.
  2. Bedstemoder. Fugl Fønix. En historie. Den stumme bog.

Grete Petersen (1915- ):

 • 1961. H.C. Andersens eventyr i korssting. Høst, 1961. 51 s, ill. 7.75.

Otto Petersen ( – ):

 • 1946. Alt paa sin rette plads. Arthur Jensen, 1946. (4679).

Sv. aage Petersen ( – ):

 • 1945. To jomfruer. Arthur Jensen, 1945. 12 s, ill. 1.00.
 • 1945. Det gamle egetræs sidste drøm. Arthur Jensen, 1945. 12 s, ill. 1.00.

Pai.le Pio (1917- ):

 • 1965. De røde skoe. Nordlunde, 1965. 45 s, ill. 19.50.

Albert Price (1844-1927):

 • 1864. Iisjomfruen. (Uudgivet).

Eyvind Rafn ( – ):

 • 1947. Jernbanen og andet af »En digters bazaar«. Forum, 1947. 32 s, ill. 5.25. (Danske Digteres Fødselsdags-Bøger, 4).

Ole Rasmussen ( – ):

 • 1943. Fyrtøiet. Adolph Holst, 1943. (4217).
 • 1943. Kejserens nye klæder. Adolph Holst, 1943. (4218).
 • 1943?. Min eventyrbog (incl. Svinedrengen, Klods Hans). Adolph Holst, 1943?. (4221).

Asger Riber (1897- ):

 • 1944. Den grimme ælling. Arthur Jensen, 1944. 16 s, ill. 1.50. (Lems Billedbøger, 444). 1944?. Ole Lukøie. Arthur Jensen, 1944?. (Lems Billedbøger, ?).

Finn Rosenborg ( – ):

 • 1945. Gaaseurten. Arthur Jensen, 1945. 12 s, ill. 1.00.
 • 1945. Nissen hos spekhøkeren. Arthur Jensen, 1945. 12 s, ill. 1.00.

Jens Rosing (1925- ):

 • 1969. Prinsessen på ærten. (Atuainiutitat, 2a. Grønlandsmin., 1969. I.i.B.).
 • 1969. Klods-Hans. (Atuainiutitat, 2b. Grønlandsmin., 1970. I.i.B.).
 • 1970. Fyrtøjet. (Atuainiutitat, 2b. Grønlandsmin., 1970. I.i.B.).
 • 1974. Svanereden. (MI: 5, 119-122).
 • 1974. Paa den yderste dag. (MI: 5, 123-128).
 • 1974. Ved det yderste hav. (MI: 5, 129-132).
 • 1974. De vises sten. (MI: 5, 133-150).

Carl Røgind (1871-1933):

 • ?. Fyrtøjet. Alfred Jacobsen. (Danske Billedbøger, 265), u.a.

Svend Otto S. (1916- ):

 • 1934. Historien om en moder. (Uudgivet).
 • 1940-45?. Den grimme ælling. Alfred Jacobsen, 1940-45?. (Alfr. Jac., 15).
 • 1940-45?. Tommelise. Carl Larsen, 1940-45?.
 • 1959. Sneglen og rosenhækken. Aage Wantzin, 1959. 8 s, ill. I.i.B.
 • 1964. Konen med æggene. (Barndomslandet. 4. opl. Gyldendal, 1970. Bind 5, s 26-27).
 • 1968. Grantræet. 2. udg. 2. opl. Gyldendal, 1980. 29 s, ill. 48.00. (Ibd.).
 • 1970. Det gamle huus. Et godt humeur. Nissen hos spekhøkeren. Nordlunde, 1970. 53 s, ill. 33.75.
 • 1972. Fyrtøjet. Gyldendal, 1972. 28 s, ill. 22.50. (Ibd.).
 • 1972. Børnenes H.C. Andersen. 2. udg. 2. opl. Carlsen, 1982. 139 s, ill. 76.50. (Ibd.).
  Snedronningen. Nissen hos spækhøkeren. Store Claus og Lille Claus. Tommelise. Fyrtøjet. Prinsessen på ærten. Snemanden. Den grimme ælling. Klods-Hans. Kejserens nye klæder. De vilde svaner. Hvad fatter gør er altid det rigtige. Svinedrengen. Grantræet. Den standhaftige tinsoldat. Hyrdinden og skorstensfejeren.
 • 1974. Engelen. (MI: 4, 147-150).
 • 1974. Pigen, som trådte på brødet. (MI: 4, 151-160).
 • 1974. Sneglen og rosenhækken. (MI: 4, 167-190).
 • 1975. Den grimme ælling. 2. opl. Gyldendal, 1979. 29 s, ill. 44.00. (Kart.).
 • 1980. Hvad fatter gør er altid det rigtige. Udg. af Dansklærerforeningen. Gyldendal, 1980. 31 s, ill. 28.40.

Ebbe Sadolin (1900-1980):

 • 1940. Tolv med posten (August). Andreasen & Lachmann, 1940. 110 s, ill. 75.00. (Ibd.).
 • 1945. Sne-dronningen. (Højt ligger paa marken -). (Danske romancer. 1945, s. 194-195).
 • 1947. Sadolin, Ebbe: H.C. Andersen mellem forførere og kurtisaner. Nogle dagbogssider fra Paris. Carit Andersen, 1947. 10 s, ill. 15.00.
 • 1953. Den lille Idas blomster. Nordlunde, 1953. 28 s, ill. 12.00.
 • 1954. Hellsen, Henry: Journalisten H.C. Andersen. Berlingske Bogtrykkeri, 1954. 108 s, ill. 34.00. (Ibd).
 • 1956. Sadolin, Ebbe: H.C. Andersen i Venedig. Carit Andersen, 1956.9 s, ill. 12.00.
 • 1958. Hun duede ikke. (Fra bøgernes verden. 3. udg. Gad, 1974. Bind 1, s. 96-103).
 • 1961. Sadolin, Ebbe: Schubert, Andersen og Siboni. Carit Andersen, 1961. 15 s, ill.
 • 1964. Sadolin, Ebbe: H.C. Andersen’s Copenhagen. Københavns Turistbureau, 1964. 13 s, ill.
 • 1966. Digte. Ved H. Topsøe-Jensen. Spektrum, 1966. 199 s, ill. 24.50, ibd. 38.50. 1966-1967. En digters bazar. Bogvennerne/Carit Andersen, 1966-1967. Bind 1-2 (192 + 248 s), ill. 79.00.
 • 1974. Metalsvinet. (MI: 3, 59-70).
 • 1974. Portnerens søn. (Hævnen og andre danske mesterfortællinger. 1974. Bind 1, s. 81-95).
 • 1975. Improvisatoren. Lademann. (Store Fortællere), 1975. 352 s, ill. 48.00. (Ibd ).

Eva Sai.i.inen ( – ):

 • 1945. Springfyrene. Arthur Jensen, 1945.(4522).
 • 1945. Det er ganske vist. Arthur Jensen, 1945.(4531).

Gerda Ploug Sarp (1881-1968):

 • 1925. Herrebladene. Ved Julius Clausen. (Berlingske Tidende, 20.12.1925).
 • 1929. Lykke-Peer. Hagerup, 1929. 160 s, ill. 4.50, ibd. 10.50.
 • 1930. Digte i udvalg. Ved Paul V. Rubow. Hagerup, 1930. 96 s, ill. 4.50, ibd. 9.50.
 • 1946. Gittings, Robert: H.C. Andersens møde med Charles Dickens. (Berlingske Aftenavis, 6.4.1946.).
 • 1948. Jenny Linds juleaften for H.C. Andersen. (Julegæsten, 1948 (Omslagstegning)).

Anne Grete Sarvig (1921- ):

 • 1942. Snedronningen. (Fra eventyrets verden. 3. opl. Det Danske Forlag, 1943. Bind 4, s 56-98).
  NB: Omtegnet af Marlie Brande fra og med 1952-udgaven.

Hans Scherfig (1905-1978):

 • 1963. Hurtigløberne. Sirius, 1963. 13 s, ill. 10.00
 • 1974. To jomfruer. (MI: 3, 91-94).

Asta Ring Schui.tz (1895-1978):

 • 1949. Nabofamilierne. Nordlunde, 1949. 32 s, ill. 12.00.

Ebba Schui.tz (1908- ):

 • 1948. Ole Lukøie. Nyt opl. Adolph Holst, 1954. 12 s, ill. Li.B. (4260).
 • 1948. Den grimme ælling. Adolph Holst, 1948. 12 s, ill. I.i.B. (4261).

Franz Schwartz (1850-1917):

 • 1978. Solskinshistorier. (Maanederne i digt og billeder. Fremtiden, 1878, s. ).

Alex Secher (1913- ):

 • 1960. Hvad fatter gør er altid det rigtige. (Læs rigtigt. Læsebog for 4. skoleår. 3. opl. Gjellerup, 1965, s. 270-277).
 • 1961. Det er ganske vist. (Læs rigtigt. Læsebog for 5. skoleår. 3. opl. Gjellerup, 1966, s. 134-137).
 • 1966. Gudfaders billedbog. Nordlunde, 1966. 71 s, ill. 30.00.
 • 1967. Skagen og En historie fra Klitterne. Høst, 1967. 87 s, ill. 36.30.
 • 1971. Bogen fortæller. Laserne. Viggo Borch/Jørgen Schjerbech, 1971. 25 s, ill. I.i.B. Bogen fortæller = Et kapitel fra: Fodreise fra Holmens Canal -.
 • 1974. Bispen på Børglum og hans frænde. (MI: 4, 139-146).

Valdemar Setoft (1885-1969):

 • 1940. Tolv med posten (Juni). Andreasen & Lachmann, 1940. 110 s, ill. 75.00. (Ibd.).

Aa. Sikker Hansen (1897-1955):

 • 1927. Den nye læsebog for landsbyskolen. Gjellerup, 1927. Bind 1 (272 s), ill. 3.00.
  S. : Den lille pige med svovlstikkerne.S. : Konen med æggene.
  S. : Prinsessen paa ærten.
 • 1927. Den nye læsebog for landsbyskolen. 8. opl. Gjellerup, 1951. Bind 2 (345 s), ill.
  S. 4-14: Den grimme ælling.
  S. 157-162: Kejserens nye klæder.
  S. 165-170: Den standhaftige tinsoldat.
  S. 172: Hvad bøgetræet sang.
  S. 316-324: Grantræet.
  NB: Oprindeligt var også „Hvad fatter gør er altid det rigtige“ med, men dette eventyr er senere slettet.
 • 1930. Historien om en moder. (Den nye læsebog for landsbyskolen. 2. opl. Gjellerup,
 • 1930. Bind 3, s. ).
 • 1939. Billedbog. Tolv kendte eventyr. Wilh. Hansen, 1939. 66 s, ill. 4.00.
  Hyrdinden og skorstensfejeren. Historien om en moder. Lille Claus og Store Claus. Den lille pige med svovlstikkerne.
  Bogens øvrige 8 eventyr illustrerede af Ib Andersen og Arne Ungermann.
 • 1940. Tolv med posten (Maj). Andreasen & Lachmann, 1940. 110 s, ill. 75.00. (Ibd ).
 • 1950. Historien om en moder. Nordlunde, 1950. 34 s, ill. 12.00.

P. C. Skovgaard (1817-1875):

 • 1845. Prinsessen paa ærten. Fyrtøiet. Lille Claus og Store Claus. Gaaseurten. Svinedrengen. Boghveden. (Kunstmuseets Aarsskrift, 1920, s. 45-55).
  + ED.

Skovgaard Nielsen ( – ):

 • 1943. Aarets historie. Benthiens Bogtrykkeri, 1943. 33 s, ill. I.i.B.

Ib Spang Olsen (1921- ):

 • 1953. Stormen flytter skilt. Carit Andersen/Bogvennerne, 1953. 14 s, ill. 12.50. (Kart.).
 • 1956. Mit livs eventyr („Rejselyst“). (Min læsebog. 6. skoleår. 5. opl. Gad, 1971, s. 158-162). 1958. Skyggen. Nordlunde, 1958.31 s, ill. 12.00.
 • 1966. Digte. Ved Bo Grønbech. Arnkrone (DBK), 1966. 80 s, ill. + 1 tvl. 32.00/39.00. (Ibd.).
 • 1975. Elverhøj. IBBY (The Danish Section), 1975. 16 s, ill. UDS.
 • 1980. Nissen hos spækhøkeren. Gyldendal, 1980. 34 s, ill. 68.50. (Ibd.).

Hakon Spi.iid ( -1959):

 • 1929. Nogle minder om H.C. Andersen i det Melchior’ske hus. (Julestjernen, 1929, s. 20-23).

Mads Stage (1922- ):

 • 1974. Suppe på en pølsepind. (MI: 5, 15-28).
 • 1974. Pengegrisen. (MI: 5, 29-32).
 • 1974. Vænø og Glænø. (MI: 5,33-36).

Dagmar Starcke (1899-1975):

 • 1955. ABC. Thanning & Appel, 1955. 29 tvl. 5.00. (Kart.).

G. Stengade (1913- ):

 • 1947. Sølvskillingen. Spare- og Laanekassen for Horsens By og Omegn, 1947. 16 s, ill. I.i.B.
 • 1953. Konen med æggene. Lactosan, 1953. 18 s, ill. I.i.B.

Dan Sterup-Hansen (1918-  ):

 • 1967. Vanddråben. (Kofoed, Niels: Studier i H.C. Andersens fortællekunst. Munksgaard,
 • 1967. OMSLAGSTEGNING).
 • 1974. Iisjomfruen. Nordlunde, 1974. 98 s, ill. 75.00.

Niels Larsen Stevns (1864-1941):

 • 1937. Mit livs eventyr. Nyt Nordisk Forlag, 1943. 346 s, ill. 98.50. (Ibd.).

Herman Stilling (1925- ):

 • 1958. L’historie d’une mere. Scripta (Viggo Naae), 1958. 19 s, ill. I.i.B.
 • 1961. Hvad fatter gør er altid det rigtige. (Dansk digtning. Læsebog for realklasserne.
  2. opl. Gjellerup, 1967. Bind 2, s. 261-266).
 • 1974. Peiter, Peter og Peer. (MI: 5, 59-64).

Erik Stockmarr (1905-1963):

 • 1940. Tolv med posten (Marts). Andreasen & Lachmann, 1940. 110 s, ill. 75.00. (Ibd.).

Ingeborg Strange-Friis ( – ):

 • 1950. Eventyr. Skandinavisk Bogforlag, 1950. 158 s, ill. + 8 tvl. 6.50. (Kart.).
  Fyrtøjet. Prinsessen på ærten. Tommelise. Kejserens nye klæder. Den standhaftige tinsoldat. Ole Lukøje. Nattergalen. Den grimme ælling. Svinedrengen. Grantræet. Hyrdinden  og skorstensfejeren. Den lille pige med svovlstikkerne. Historien om en moder. Klods-Hans. Hvad fatter gør er altid det rigtige. Stoppenaalen + 9 uillustrerede eventyr.

Kamma Svensson (1908- ):

 • 1929. Den lille havfrue. (Jensen, Anker: Studier over H.C. Andersens sprog. Carl Nielsen,
 • 1929. TITELBLADSTEGNING).
 • 1951. Lille Viggo. (Mit skatkammer. 11. opl. Fremad, 1969. Bind 1, s. 120).
 • 1964. Hvad fatter gør er altid det rigtige.. (Læsebogen. 3. skoleår. Gyldendal, 1964, s. 114-120).
 • 1965. Fyrtøjet. (Læsebogen. 4. skoleår. Gyldendal, 1965, s. 160-171).
 • 1973. Nattergalen. Den flyvende kuffert. Nordlunde, 1973. 67 s, ill. 52.90.
 • 1980. Tante Tandpine. (Albertsen, Leif Ludwig: Jeg kommer igjen! Lademann, 1980, s. 41-52).

Einar Syberg ( – ):

 • 1955. Kejserens nye klæder. Fyrtøjet. (DBK), 1955. 24 s, ill. 1.25.
 • 1955. Store Claus og Lille Claus. Hvad fatter gør er altid det rigtige. (DBK), 1955. 24 s, ill.
  1.25.

Fritz Syberg (1862-1939):

 • 1895. De vilde svaner. („Prinsessen i nælderne“). (Uudgivet).
  + ED (2x).
 • 1896. Den grimme ælling („Marts“). (Uudgivet).
 • 1895-1898. Historien om en moder.-
  a) Tegninger til H.C. Andersens eventyr om en moder. C. Corneliussen, 1901. 16 tvl, ill. I.i.B.
  b) 18 tegninger. Larsen & Larsen, 1929. 18 tvl, ill. 20.00. (Med kalligraferet tekst).
  c) Story of a mother. Harvard V. Christensen, 1929. 4 tvl, ill. (Med trykt tekst).
  d) C. A. Reitzel, 1950. 34 s, ill. 4.75. (Med trykt tekst).
 • 1915. Den grimme ælling. Berlingske Bogtrykkeri, 1938. 44 s + 7 tvl. 18.00.
 • 1928-1929. Den grimme ælling. Andelsbogtrykkeriet i Odense (Lademann), 1975. 185 s, ill. 185.00. (Ibd.).

Hans Sørensen (1906 – ):

 • 1943. ABC-bogen. Schultz, 1943. 36 s, ill. 6.50, kart. 7.75.
 • 1947. Moster. Erichsen, 1947. 18 s, ill. I.i.B.

Hans Tegner (1853-1932):

 • 1884. Fyrtøjet. Ny udg. Gyldendal, 1909. 18 s, ill. 1.00.
 • 1885. Svinedrengen. 2. udg. med efterskrift af Vibeke Stybe. Nyt Nordisk Forlag, 1981. 20 s, ill. 34.50. (Ibd.).
 • 1899-1901. Eventyr. Verdensudgave. 2. opl. Hagerup, 1930. Bind 1-2 (280+286 s), ill.
  36.00, ibd. 50.00.
  1. Nattergalen. Springfyrene. Rejsekammeraten. Penge-grisen. Lykkens kalo-sker. Tante Tandpine. Fyrtøjet. Den lille Idas blomster. Hyldemor. Nissen hos spekhøkeren. Snedronningen. Svinedrengen. Kærestefolkene. Grantræet. Lygtemændene ere i byen, sagde mosekonen. Den grimme ælling. Den flyvende kuffert. Storkene. Klods-Hans.
  2. De vilde svaner. Hvad fatter gør er altid det rigtige. ABC-bogen. Det gamle hus. Tommelise. Stormen flytter skilt. Hyrdinden og skorstensfejeren. Ole Lukøje. Lille Claus og Store Claus. Flipperne. Den lille havfrue. Det er ganske vist. Den lille pige med svovlstikkerne. Tolv med posten. Paradisets have. Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans døtre. Den standhaftige tinsoldat. Historien om en moder. Kejserens nye klæder. Snemanden. Alt paa sin rette plads. Den lykkelige familie. Skyggen. Prinsessen paa ærten.
 • 1930. 50 samlemærker til kaffeerstatningsfirmaet „Danmark“.
  ?. Den grimme ælling. Hassing, 1941. 32 s, ill. 4.75.

Axel Thiess (1860-1926):

 • 1881. Konen med æggene (Læsebog. Lehm & Stage, 1881. Bind 2, s. ).
 • 1883. Tolv med posten. (Damernes noteringskalender, 1883, s. ).

Kai Thorning-madsen (  – ):

 • 1952. Elverhøi. Hafnia Bogtrykkeri, 1952. 40 s, ill. I.i.B.

Kirsten Thrue ( – ):

 • 1960. Sneemanden. Th. Thrue, 1960. 20 s, ill. I.i.B.

Tyra Tønder ( – ):

 • 1920’erne?. Fyrtøiet. Adolph Holst, 1920’erne?. (AH, 66).

Arne Ungermann (1902-1981):

 • 1939. Billedbog. Tolv kendte eventyr. Wilh. Hansen, 1939. 66 s, ill. 4.00.
  Klods-Hans. Kejserens nye klæder. Fyrtøjet. Hvad fatter gør er altid det rigtige.
  De øvrige 8 eventyr er illustrerede af Ib Andersen og Aa. Sikker Hansen.
 • 1940. Tolv med posten (November). Andreasen & Lachmann, 1940. 110 s, ill. 75.00. (Ibd.).
 • 1942. De to baronesser. Westermann, 1942. 216 s. 4.75, ibd. 6.75. (Omslagstegning).
 • 1946. Zahrtmann, Kr.: En visit hos den gamle digter. Roald Teiner Svendsen, 1946. 8 s, ill. I.i.B.
 • 1948. Hvad man kan hitte paa. Nordlunde, 1948. 28 s, ill. 12.00.
 • 1954. Eventyr. Carit  Andersen, 1954. 128 s, ill. 12.50, ibd. 14.75.
  Fyrtøjet. Nissen hos spækhøkeren. Svinedrengen. Klods-Hans. Kejserens nye klæder. Lille Claus og Store Claus. Hyrdinden og skorstensfejeren. Hvad fatter gør er altid det rigtige. Tommelise. Snemanden. Den standhaftige tinsoldat. Ole Lukøje. Prinsessen på ærten. Den grimme ælling.
 • 1954. Jernbanen som H.C. Andersen oplevede den. (Læsning for 5. skoleår. Vi og verden.
  Gyldendal, 1954, s. 66-71).
 • 1974. Om årtusinder. (MI: 3, 23-26).
 • 1974. Portnøglen. (MI: 3, 45-56).

Sigurd Vasegaard (1909-1967):

 • 1956. Gartneren og herskabet. Nordlunde, 1956.21 s, ill. 12.00.

Ib Veith (1918- ):

 • 1942. Historien om en moder. (Fra eventyrets verden. 3. opl. Det danske Forlag, 1943. Bind 4, s. 99-106).
  NB: Dette eventyr er omtegnet af Marlie Brande fra og med 1952-udgaven.

Poul Vogelius (1862-1894):

 • 1892. Danske sange. Schubothe, 1892.
  S. 21: I Danmark er jeg født.
  S. 25: Jylland mellem tvende have.

Valdemar Vaaben ( – ):

 • 1911. Prinsessen paa ærten. (Læsebog for folkeskolen. Erichsen, 1911. Bind 1, s. ).

Palle Wennerwald (1898- ):

 • 1947. Den onde fyrste. Alex. Vincent, 1947. 20 s, ill. 2.50. (Kart.).

Erik Werner (1930- ):

 • 1952. Fem små eventyr. Carit Andersen, 1952. 68 s, ill. 7.50.
  Kejserens nye klæder. Hun duede ikke. Et godt humeur. Hyldemoer. Det er ganske vist!
 • 1959. Det gamle huus. Gjellerup, 1959. 21 s, ill. 5.00.

Karen Westman (1916- ):

 • 1962. Den standhaftige tinsoldat. Nordlunde, 1962. 27 s, ill. 12.00.

Bjørn Wiinblad (1918- ):

 • 1975. Svinedrengen. Gyldendal, 1975. 28 s, ill. 38.50. (Ibd.).

Muggi Wille Nielsen (1923- ):

 • 1953. Lille Claus og Store Claus. 1953. 24 s, ill. I.i.B.

Richard Winther (1926- ):

 • 1981. Lille Claus og Store Claus. Forord ved Niels Oxenvad  og Erik  Fischer. Eks-Skolens Forlag, 1981. 205 s, ill. 590.00. (Ibd.). (90 linoleumssnit, heraf 15 af Richard Winther).

Ib Withen ( -1979):

 • 1945. Holger Danske. Arthur Jensen, 1945.(4523).

Niels Wiwel. (1855-1914):

 • 1892. Tommelise til vers af Eusebius Licht. 1892.

Inger Margrethe Woel ( – ):

 • 1955. To kærlighedseventyr. Cai M. Woel, 1955. 39 s, ill. I.i.B.
  S. 5-11: Kærestefolkene.
  S. 13-24: Snemanden.

Chr. Würgi.er Hansen (  – ):

 • 1979. Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans døtre. Bent Carlsen, 1979. 28 s, ill. 35.65.
 • 1979. Den standhaftige tinsoldat. Bent Carlsen, 1979. 35 s. ill. 45.00.
 • 1980. Lygtemændene ere i byen, sagde mosekonen. Bent Carlsen, 1980. 55 s, ill. 53.50.

Preben Zahi.e (1913-1961):

 • 1957. Dansk læsebog for landsbyskolen. Gyldendal, 1957. Bind 2 (254 s), ill. 12.75. (Kart.). S. 29-34: Billedbog uden billeder. (2,22 og 31. aften).
  S. 66-71: Klods-Hans.
  S. 90-93: Den lille pige med svovlstikkerne.
  S. 219-225: Svinedrengen.

Mogens Zieler (1905-1983):

 • 1946. Elverhøi. Nordlunde, 1946. 48 s, ill. I. i.B.
©
- Anderseniana - H.C. Andersen - H.C. Andersen - breve - H.C. Andersen - digte - H.C. Andersen - eventyr - H.C. Andersen - rejseskildring og dagbog - H.C. Andersen - romaner - H.C. Andersen - selvbiografier - H.C. Andersen - skuespil - H.C. Andersen - Tegninger og Illustrationer

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...