E-bog: Brudager Mark

E-bog i to bind om en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn

Ved den sydøstfynske landsby Brudager undersøgte Odense Bys Museer i årene 1988-94 en gravplads fra ældre og yngre romersk jernalder (ca. 70-375 e.Kr.). Med sine 168 grave er Brudager-gravpladsen blandt Fyns største. Undersøgelsen har vist, at gravpladsen er anlagt af et bondesamfund, som levede i skyggen af det magtcenter, som i de samme århundreder voksede frem ved Gudme 3,5 km mod nordøst. Fundene fra gravpladsen dokumenterer dog, at Brudager-befolkningen havde kontakter til regionens andre jernaldersamfund såvel som til områder uden for Fyn, herunder til Romerriget.

Bogen er skrevet af Mogens Bo Henriksen (f. 1966), ph.d. i forhistorisk arkæologi, museumsinspektør ved Odense Bys Museer. Forfatteren har siden 1983 forestået udgravningen af en lang række fynske gravpladser fra jernalderen, herunder Brudager-gravpladsen. Mogens Bo Henriksen har endvidere skrevet adskillige artikler med udgangspunkt i de fynske jernaldergravpladser og det righoldige oldsagsmateriale herfra. Desuden har Ole Stilborg, Arne Jouttijärvi, Peter Hambro Mikkelsen og Thomas Seip Bartholin bidraget.

Bind 1 indeholder analyser af de 168 graves konstruktion og deres indhold af menneske- og dyreknogler, forkullede plantedele samt gravgods i form af lerkar, våben, smykker, importerede romerske bronze- og glaskar m.v. De detaljerede studier af grave og gravgods har givet et enestående indblik i de forandringer, som begravelsesritualerne gennemgik i løbet af gravpladsens brugstid.
Endvidere er der opnået væsentlig ny viden om jernalderens teknologi samt om den symbolik og status, der var knyttet til forskellige genstandstyper.

Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn er en fuldstændig fremlæggelse af gravpladsens grave og oldsagsmateriale. Bogen er rigt illustreret med spredningskort og ikke mindst med et stort antal farvefotos af hidtil upublicerede oldsager fra forskellige fynske jernaldergravpladser.

Bind 2 er kataloget, som omfatter en beskrivelse og afbildning af gravpladsens 168 grave. Endvidere beskrives gravenes righoldige indhold af oldsager af ler, glas, rav, ben og metaller. Beskrivelserne ledsages af talrige fotos og genstandstandstegninger, der giver et detaljeret indblik i det udstyr, som de døde fik med i graven i tidsrummet mellem ca. 70 og 375 e.Kr.

Download pdf e-bog af Mogens Bo Henriksen – Brudager Mark bd. 1 (488 s.)

Download pdf e-bog af Mogens Bo Henriksen – Brudager Mark bd. 2  (364 s.)

- Arkæologi - Arkæologi - gravplads - Museum Odenses forlag - Fynske Studier

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...