Forfattere

H.C. Andersen og Malta – en efterskrift

Erik Dal

Den minutiøse redegørelse for H.C. Andersens ene, men udbytterige døgn på Malta kunne sagtens have stået i et tidligere eller senere bind af Anderseniana; men det er bestemt intet tilfælde, at den fremkommer nu, og den er/var den første, men ikke den eneste publikation om emnet. Hermed hænger det således sammen:

Maltas Undervisnings- og Indenrigsministerium forestår hvertandet år en Malta International Book Fair, og dertil knyttes en udstilling. Til den 8. bogmesse i 1991 valgtes emnet »H.C. Andersen og Malta«, da det nu var 150 år siden han anløb øen 17.3.1841. Initiativtager var den danske civilingeniør Sven Sørensen, der har boet på Malta siden 1975, og hans arbejdsfælle blev Joe Schirò, lærer- og bibliotekaruddannet og ansat ved Nationalbiblioteket, hvis restaureringsafdeling han leder. Med fantasi, omhu og detailleret viden skrev de ovenstående artikel og udarbejdede udstilling og katalog: A Poet’s Bazaar. Hans Christian Andersen and his Visit to Malta in 1841 (xiv + 46 s.). Den omfatter 161 omhyggeligt annoterede numre, der selvfølgelig trods lån fra Danmark ikke er ganske fremmede for de forhåndenværende søms princip, men som giver det ret forudsætningsløse publikum gode glimt af Andersens tid, land og person samt selvfølgelig et udvalg af hans værker, oversættelser, illustratorer samt studiet af emnerne. Forud for katalogdelen findes 4-5 sider af undertegnede, Introducing a Tourist, bagest en oversættelse af Andersens indholdsrige dagbogsblade fra Malta i En Digters Bazar og et personregister. Af de mange ting, der var nye for tilrejsende danske andersenianere, skal fremhæves den håndskrevne protokol over anløbende skibe og passagerer og Lloyd Maltese’s tilsvarende trykte liste.

Såvidt det idérige katalog. Men det skal også nævnes, at Nationalbiblioteket på Malta havde modtaget rettidige fortryk af Schirò & Sørensens afhandling og forsynet den med omslag og alt til faget henhørende, så den nu er en selvstændig maltesisk publikation!

Ikke nok med det: H.C. Andersen på maltesisk er indtil nu, som man siger, »ikke noget at skrive hjem om«. Imidlertid forelå til lejligheden en bog med en halv snes eventyr ved Joe Zammit Ciantar, en produktiv forfatter, redaktør og tilrettelægger: Sirenella u stejjer ohra = Den lille Havfrue og andre historier, Malta 1991, xx+84 s., oversat fra engelsk, men under stadig drøftelse med Sven Sørensen, med indledning og noter og med pæne tegninger af Frank Schembri.

Lægger man dertil, at the Malta Union of Teachers i den givne anledning lod C. A. Jensens portræt af »vor digter« trykke som farvepostkort til uddeling til skoleelever, og at postvæsenet under den kortvarige bogmesse brugte særstempel med digterens profil og »Andersen and Malta 1841-1991 – Malta International Book Fair« – så må man vist have lov at sige, at der næsten er tale om et »eventyr«, omend naturligvis med en realistisk baggrund i form af en meget kyndig og initiativrig dansk drivkraft.

Min egen beskedne andel, det nævnte katalogforord, blev efterhånden noget mindre beskeden. Bogmessens ledelse med nationalbibliotekets chef dr. Paul Xuereb som formand og universitetsbibliotekaren J. B. Sultana som næstformand bad mig åbne udstillingen og holde et foredrag, som jeg kaldte: Hans Christian Andersen – a profile of an author for children and adults; Malta Union of Teachers indbød mig ligeledes og trykker i deres medlemsblad foredraget: HCA and his diaries. Og improviseret talte jeg på et gymnasium om Danmark og om Andersen.

Maltas fortid og nutid og de mennesker, min kone og jeg traf i løbet af en meget generøs og tæt uge, blev til en af vore meget store oplevelser. Kuriøst var det at se artikler om og af sig selv på det fjerne maltesiske sprog, som er et arabisk sprog, det eneste med vort alfabet.

Og så skal det siges, at den neutrale betegnelse The Mediterranean Conference Centre dækker over Johanniterordenens 400-årige, avancerede og europæisk agtede hospital. I den 161 meter lange udstillingshal lå dengang gratis 200 rige og fattige fra flere lande og fra alle de konfessioner, der mødtes på Middelhavets ældgamle, omtumlede og heroiske midtpunkt.

©
- Anderseniana - H.C. Andersen - H.C. Andersen - rejseskildring og dagbog

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...