Hvenekildeløkken V

Bopladsspor fra yngre romersk jernalder og germansk jernalder ved Seden Nord for Odense

Undersøgelsen skete i forbindelse med udbygningen af den nye bydel Seden Syd. Her har Fyns Oldtid-Hollufgård siden 1988 foretaget flere undersøgelser. Den aktuelle sag var en fortsættelse af en sag fra 1989, hvor museet lavede en udgravning i et vejforløb og fandt et halvt hus. Huset fortsatte udenfor vejområdet. I 1992 opstod der mulighed for at undersøge den resterende halvdel af huset, da området, hvor huset lå, skulle bebygges. Sammen med huset fandtes rester af hegnsforløb. Huset har oprindelig været mindst 27 m langt, afslutningen mod vest kunne ikke erkendes.

Det er desværre blevet den »gængse« arbejdsmetode kun at udgrave områder i takt med samfundets bygge- og anlægshastighed. Denne udgravning stump for stump vanskeliggør en effektiv undersøgelse.

Fig. 1. Det mindst 27 meter lange hus: en almindelig type fra 200 e. Kr. f. frem til vikingetiden. Øst-vest orienteret med to rækker indre tagbærende stolper og en væg af dobbeltstolper.
©
- Arkæologi - Arkæologi - boplads - Fynske Minder

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...