På baggrund af det landsdækkende samarbejde omkring Kunstnerkoloniernes Danmark, som blev iværksat i 2006 mellem de fire kunst- og kunstnermuseer i Skagen, på Fyn og Bornholm og i Odsherred, var der ikke langt til at få idéen om et samarbejde mellem de tre kunstcentre på Fyn – Odense, Kerteminde og Faaborg. At det så samtidig var året, da alle kunne fejre et jubilæum, indså man, at her var muligheden for at gøre opmærksom på Fyns betydningsfulde rolle i den danske kunsthistorie. Under den fælles titel Kunstens Fyn kunne de tre museer fortælle de unikke historier om nogle af de mest betydningsfulde perioder, hvor de fynske kunstnere stod forrest inden for dansk kunst.

Fyn er kendetegnet ved korte afstande og mange attraktioner, og det blev derfor tanken, at Kunstens Fyn skulle være et så alsidigt projekt, at turister fra hele landet ville komme til Fyn for at opleve det berømte fynske landskab og den kunst, der er knyttet hertil. Det samme skulle gerne ske for fynboerne, at de fik chancen for at lære deres egns betydningsfulde placering i den danske kunsthistorie på bus-, gå- eller cykelture ud i landskabet til de mange steder, der gav inspiration til de fynske malere.

Fyns Kunstmuseum, i dag en del af Odense Bys Museer, så frem til fejring af det oprindelige Stiftsmuseums 125-års jubilæum i december 2010 og havde i jubilæumsåret i perioden marts til oktober planlagt udstillingen "Sanderumgaards romantiske have". Det skulle være historien om herregården Sanderumgaards betydning for tidens kunstnere i kraft af den daværende ejer, hofmarskal og kammerherre Johan Bülow. Han skabte et kreativt miljø, der blev samlingspunkt for oplysningstidens billedkunst, digtekunst og videnskab. Bülow blev især kendt for sin store indsats med at udvikle haven i datidens moderne landskabelige engelske stil. De nuværende ejere, Susanne og Erik Vind, havde gennem flere år arbejdet med at genskabe Bülows have omkring herregården, og 2010 blev året, da de kunne genindvi og åbne haven for publikum, hvilket var som skabt til det kommende samarbejde om Kunstens Fyn.

Faaborg Museum har eksisteret i 100 år og kunne den 24. juni 2010 fejre dagen med en udstilling i den samme herskabslejlighed i Konservesgården, som var ramme om indvielsen af Faaborg Museum. Der skulle gå fem år, inden den berømte museumsbygning af arkitekten Carl Petersen stod færdig i 1915. Museets stifter, konservesfabrikant Mads Rasmussen (1867-1916), der stod i spidsen for en blomstrende konservesfabrik i Faaborg fra 1888, boede her, indtil han i 1906 blev direktør for fusionen mellem Faaborg Vin- og Konservesfabrik og Beauvais A/S i København. Den nye stilling var ensbetydende med, at han flyttede til København, hvor tidens museumstanker blev afgørende for hans beslutning om at skabe et museum for de fynske malere fra Faaborg og Kerteminde. Han havde mødt dem i Faaborg, men det var især hans bror, højesteretssagfører Jens Rasmussen, der interesserede sig for Fynboernes situation. De havde markeret sig som gruppe efter deres møde på Kristian Zahrtmanns Malerskole i midten af 1890’erne. Da Mads Rasmussen i løbet af foråret 1910 satte sig for at skabe et museum for Fynbomalerne, der bl.a. bestod af Anna og Fritz Syberg, Peter Hansen, Jens Birkholm fra Faaborg, billedhuggeren Kai Nielsen fra Svendborg og Alhed og Johannes Larsen fra Kerteminde, var det stadig muligt for Mads Rasmussen at købe deres hovedværker, for selv om de havde været toneangivende fra 1900 og havde stået for opgøret med den traditionsbundne kunst på Akademiet, kom deres store gennembrud først med stiftelsen af Faaborg Museum.

De tre smukke plakater der blev produceret til Kunstens Fyn.

For 25 år siden blev Johannes Larsen Museet indviet som en del af Kertemindeegnens Museer – museet er i dag en del af Østfyns Museer. Den fynske kunstkoloni fik sit kunstnerhjem, da Johannes Larsens efterkommere overlod villaen i den smukke have med udsigt til Storebælt til museum for Johannes Larsen og Kertemindeegnens kunstnere. Da Alhed og Johannes Larsen opførte villaen ved Møllebakken i 1902, skabte de et samlingspunkt for den store kreds af kunstnere, der havde fundet sammen i studietiden i København.

1 1902 besluttede Anna og Fritz Syberg at flytte fra fødeegnen omkring Faaborg til udkanten af Kerteminde, hvor de erhvervede Pilegården for at komme i nærheden af vennerne Alhed og Johannes Larsen. Her i de friske omgivelser omkring Fyns Hoved fandt de begge ny inspiration. Johannes Larsen Museet satte i sit jubilæumsår fokus på Syberg med udstillingen Sybergland, der viste et portræt af kunstneren, der hele livet udfordrede sig selv og kunsten.

Det var oplagt, at de tre jubilerende museer fandt sammen om markeringen. Projektet blev yderligere understøttet af, at Kulturarv Fyn besluttede at gøre 2010 til mærkeåret for kunsten på Fyn. De tre museer udarbejdede en model for samarbejdet, der indebar bl.a. en webplatform og et trykt prospekt over alle arrangementer, spots på tv og annoncer i dagbladene. Denne del blev støttet af Kulturarv Fyn og Kulturregion Syddanmark med en større donation, der gjorde det økonomisk muligt.

I foråret påbegyndte Kunstens Fyn afholdelsen af en række foredrag, der handlede om de respektive steders historie. Foredragene fandt sted både i Kerteminde og Faaborg under stor opmærksomhed. Efter denne optakt afventede museerne sommerens komme for at gennemføre de følgende arrangementer med koncerter og omvisninger og en lang række udflugter til kunstnernes landskaber. Det blev til velbesøgte ture ud i Svanninge Bakker, rundt om Fyns Hoved og til Sanderumgaards restaurerede have.

Der er ingen tvivl om, at samarbejdet inden for Kunstens Fyn fortsætter. Den store interesse har givet inspiration til nye idéer, og i 2011 handler det om Visioner for den danske natur.

©
- Fynske Minder - Kunst

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...