Niels Oxenvad og Odense Bys Museer

Odenses museumsdirektør, Niels Oxenvad, fylder 60 år her i 1988, – året hvor Odense fejrer sit 1000 års jubilæum. En sammenstilling kan være passende. Oxenvad har arbejdet ved det odenseanske museumsvæsen i snart 30 år og i de år stået som byens førstemand i indsamling af minder om og udforskning af den 1000-årige bys historie.

Niels Oxenvad er dog ikke odenseaner af fødsel. Han stammer fra Sønderjylland. Efter studentereksamen gik turen til Københavns Universitet, hvor kandidateksamen i fagene historie og fransk erhvervedes. Kort efter fik han stilling ved Nationalmuseets 3. afdeling.

Herefter gik turen til Odense i 1959. Kort forinden havde Odense Bys Museer fået oprettet en 2. museumsinspektørstilling med primære opgaver ved det kulturhistoriske museum Møntergården og landbygningsmuseet Den fynske Landsby. Efter kun 5 år i Odense kunne Oxenvad sætte sig i direktørstolen for det samlede museumsvæsen, der omfatter Fyns Stiftsmuseum, Møntergården, Den fynske Landsby, Fyns Kunstmuseum, H.C. Andersens Hus samt de mindre samlinger H.C. Andersens Barndomshjem og Carl Nielsens Barndomshjem.

Niels Oxenvad har – trods sin placering som kommunal funktionschef med mange administrative opgaver – prioriteret det museumsfaglige arbejde højt og således ønsket at fungere som faglig leder af H.C. Andersens Hus og de 2 barndomshjem. Mange prominente gæster har nydt godt af hans enorme viden ved rundvisninger i H.C. Andersens Hus, og samme viden om Andersen har bragt Oxenvad vidt omkring i verden, f.eks. i forbindelse med erhvervelser af Anderseniana og ved opbygning af udstillinger i det fjerne.

På det lokale plan er museumsdirektørens store interesse og engagement i H.C. Andersens liv, virke og værk også blevet omsat markant. I maj 1976 kunne et flerårigt byggeprogram på H.C. Andersen-museet krones med held. Dette omfattede både ombygning og tilbygning, så museet idag fremstår med spændende udstillinger og samlinger til glæde for det meget store ind- og udenlandske publikum.

Fig. 1. Niels Oxenvad studerer sammen med direktør M.K. Gudmundsen en meget fin H.C. Andersen-bogsamling, som netop er erhvervet til Danmark ved hjælp af en donotation fra Gudmundsen. Fyns Presse Foto 1971.

Med stort engagement og med sikker fornemmelse for realiteter har Niels Oxenvad forestået den kraftige udbygning af museumsvæsenet, der er sket i de sidste ca. 25 år. Og netop i år krones indsatsen med et par store nye tiltag. Det gælder åbningen af første del af Fyns Stiftsmuseum på Hollufgård – og det gælder ikke mindst indvielsen af et nyt museum i Odense – Carl Nielsen Museet. I en lang årrække har der været arbejdet på en endelig udflytning af de forhistoriske samlinger fra det gamle museum i Jernbanegade. Nu er disse planer ved at blive realiseret på herregården Hollufgård, sydøst for Odense. I juni åbnes den første oldtids-udstilling, og i de følgende år vil øvrige udstillinger, magasiner m.m. blive indrettet. Hermed er skabt et spændende miljø på den gamle herregård med aktiviteter spændende fra golfklub over billedhuggerværksted til historisk værksted og museum.

I skrivende stund er Oxenvads næsten hele arbejdsindsats koncentreret om at virkeliggøre et museum for den anden verdenskendte fynbo, komponisten Carl Nielsen. Odense Bys Museer arvede for nogle år siden det meste af boet efter Carl og Anne Marie Carl-Nielsen via datteren Anne Marie Telmànyi. I nogle år stod det usikkert, hvornår og hvor et museum for Nielsen kunne skabes, men her kommer byens 1000 års jubilæum igen ind i billedet.

Odense kommune besluttede nemlig for ca. 1½ år siden, at byens gave til sig selv i 1000 året skulle være et Carl Nielsen Museum, og opgaven blev overdraget museumsdirektøren. Den mest passende placering – som tilbygning til Odenses nye koncerthus – fandtes, og arbejdet sattes i gang. Oxenvad engagerede sig straks stærkt i arbejdet, og på baggrund af et betydeligt kendskab til også denne fynbo er han den rette til at løfte denne kæmpeopgave på så kort tid!

Ud over sit store kendskab til H.C. Andersen og til Carl Nielsen har Oxenvad mange andre speciale-områder, f.eks. herregårdshistorie, damaskvævning og ikke mindst Fyns og Odenses topografiske historie. Han har omsat sin viden i utallige foredrag og artikler, og senest bidraget til 10 binds værket om Odense bys historie både som redaktionsmedlem og som bidragyder.

Niels Oxenvad er en meget udadvendt museumschef, som har gjort ikke blot H.C. Andersens Hus, men hele det odenseanske museumsvæsen kendt i såvel ind- som udland. Vi håber, at hans viden og enorme engagement vil komme Odense Bys Museer til gavn i mange år endnu.

Fig. 2. Niels Oxenvad viser rundt i H.C. Andersens Hus ved Indira Ghandis besøg i 1983. Fyns Presse Foto.
Fig. 3. Niels Oxenvad sammen med arkitekt Finn Gammelgaard ved rejsegildet på Carl Nielsen Museet d. 6. november 1987. Fyns Presse Foto.
©
- Fynske Minder

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...