Småstykker

Tre dedikationseksemplarer

Knud Hendriksen

Mine bedsteforældre, senere kgl. kapelmester H. S. Paulli og Albertha, f. Schow, ejede tre originaludgaver af H.C. Andersens tidligste småbøger: „Agnete og Havmanden”, „Maurerpigen” og „Phantasier og Skitzer”. Disse tre bøger med digterens dedikation gik i arv til min moder, Holga Hendriksen, født Paulli, og min moster, malerinden, frk. Augusta Paulli. Ved fødselsdage og lignende begivenheder fik vi – min moders 3 sønner – hver en af disse sikkert nu ret sjældne bøger.

Det var på den skønne fynske herregård Lykkesholm, der i midten af 1830erne ejedes af enkefru, justitsrådinde Johanne Marie Lindegaard, at Albertha Schow og hendes forlovede, daværende violinist i det kgl. kapel H. S. Paulli, traf H.C. Andersen på det gamle herresæde, og mødet var som også i de følgende år meget vellykket.

Den første dedikation er til Albertha Schow og lyder:

„Hvad jeg drømte, hvad jeg saae, Voxer her som Blomster smaae.”
Til venlig Erindring om Forfatteren.
Lykkesholm i Skjærsommer 1835.

Den anden bog med digterens tilskrift er „Agnete og Havmanden”. H. S. Paulli satte musik til H.C. Andersens skønne sang: „Lille Viggo”, som digteren nylig havde skrevet til Viggo Drewsen, Jonas Collins dattersøn.

Paulli komponerede musikken på Lykkesholm; og H.C. Andersen skrev foran i „Agnete og Havmanden”:

Du gav min „Lille Viggo” Tonevinger; til Gjengjæld jeg mit Hjertes Sang dig bringer, den minder dig, hvor du i Verden kommer, Om mig og om vort Møde i Skjærsommer.
Til venlig Erindring Forfatteren.
Lykkesholm 1835.

Denne lille bog tilhørte min nu afdøde broder, ingeniør H. S. Hendriksen.

Min bedstemoder gemte et lille, sammenfoldet papir, hvor hun omhyggeligt havde syet en brun hårlok til. Omkring den havde H.C. Andersen skrevet med blyant:

„Her er den kjære Digters Tot, jeg selv den klippet af saa smaat”.

Om „Maurerpigen” med den mærkelige dedikation til H. S. Paulli har jeg fortalt i „Anderseniana”, II. rk., bd. 2, s. 12 ff.

©
- Anderseniana - H.C. Andersen - H.C. Andersen - skuespil

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...