en

Hans Christian Bjerg

Overarkivar, Rigsarkivet (cand.mag. i historie og indianske sprog og kulturer)

Samtidig med sin ansættelse som arkivar i Rigsarkivet underviste han som undervisningsassistent 1971-84 på Københavns Universitet i mesoamerikanske kulturer. Han var overarkivar i Rigsarkivet 1981-2002 og chef for dettes 3. afdeling. Han har foretaget adskillige studierejser til Mexico og var 1995-2008 formand for Dansk-Mexicansk Selskab.


Find Artikler

Leder du efter noget specielt, så kan du søge i alle artiklerne her