en

Ib Ydebo

Jurist, fhv. kontorchef (lic.jur.)

Ansat i den københavnske sociale centralforvaltning 1957-97 med 'truede' børn og unge som arbejdsområde. 1971 medlem af den 3-mands embedsmandsgruppe, der udarbejdede skitsen til gennemførelse af Bistandslovens enstrengede system i Københavns kommune og 1988-90 af det af socialministeren nedsatte udvalg om 'de retlige rammer for indsatsen for børn og unge'. 1988 lic.jur. med afhandlingen 'Hjælpeforanstaltninger for børn og unge pga. velfærdstrussel'. Hyppig artikelforfatter og debattør i den socialpædagogiske fagpresse, især om forældres og børns retsstilling i forhold til de sociale myndigheder. Har siden pensioneringen i 1997 gennemført enkelte, små, selvvalgte H.C. Andersen-studier.


Find Artikler

Leder du efter noget specielt, så kan du søge i alle artiklerne her