en
Forfattere

CARL NIELSEN UNDERVISNING

  Legen i musikken Musikken i legen

Carl Nielsen Undervisning er en ambitiøs undervisningsafdeling med musikken i centrum

Børn mestrer, netop som Carl Nielsen, det fine, æstetiske og pæne, men bruger også det mærkelige, det kaotiske og det kontrastfyldte til at lære nyt om sig selv og verden.

På museet lader musik og fortællinger eleverne lære mennesket, kunstneren og musikken bedre at kende. De møder Carl Nielsens og deres egne forskellige menneskelige kvaliteter – og reflekterer over hvorvidt Nielsen, ligesom dem selv og deres medmennesker, kan eller skal puttes i bestemte kasser?

Undervisningsforløbene styrker også fællesskabsfølelsen igennem fælles musiske oplevelser og aktiviteter, som opfordrer børnene til at dyrke forskellighederne hinanden imellem.

Metode- og teorigrundlag

Carl Nielsen som sammensat menneske og mangefacetteret kunstner er grundlaget for en mangfoldig formidling af Carl Nielsen og et ligeværdigt møde med børn og unges natur og legekultur.

Få en dybere indsigt herunder.

Hvordan møder vi børnene

Carl Nielsens mangefacetterede og på samme tid smukke og kaotiske værker er centrale i vores undervisning. Vi mener, at der er mange oplagte paralleller til nyere legeforskning, som viser, at også børnenes leg er mangefacetteret og at både de smukke og hengivne lege, men også de vilde og kaotiske lege, bringer udvikling, trivsel og læring. Historier om og oplevelser af Carl Nielsens meget forskellige værker skal understøtte børns forskellige legeformer, samt lade dem opdage at vi alle rummer forskellige sider – og at musik kan være en måde at udtrykke og mærke disse sider på. Vi er altid bevidste om, at børn har en dagsorden med fokus på leg og udforskning, og vi dyrker denne dagsorden i oplevelser, hvor leg og læring styrker hinanden.

 

Musikalitet, melodi og rytme er vores første sprog og vi bruger dem konstant, når vi kommunikerer med hinanden. Carl Nielsen kommunikerer også med os igennem sin musik, og vi kommunikerer med ham og andre, når vi hører og oplever musikken forskelligt. Igennem udforskning og refleksioner bliver vi sammen klogere på musikkens betydning som sprog.

 

Det betyder ikke, at den mere traditionelle vidensoverførsel er smidt på porten.  I Carl Nielsen Undervisning deler vi med begejstring vores viden om Carl Nielsen og lader dem opleve hans værker. Formidleren vil altid være tydelig omkring, hvornår børnene skal lytte, og hvornår de skaber i fællesskab. Vi stiller kun dialogiske spørgsmål, når vi oprigtigt vil opsøge nye erkendelser sammen med børnene.

Vores erfaring fortæller os, at netop når børn får mulighed for at tænke selv, vise og fortælle, så har de et stort overskud til at tage imod den viden og de historier, som vi ønsker at dele med dem. Derfor er vekslingen mellem den fortællende og den inddragende rolle gennemgående i under hele besøget, både i udstillingen og i de efterfølgende lege.

 

Referencer:

”Mouritsens metode”, af Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen, 2016

”10 tanker om leg”, Helle Marie Skovbjerg, 2021

”Communicative Musicality”, Stephen Malloch og Colwyn Trevarthen

“Once upon an if”, Peter Worley, 2006

“Striking the right pace in museum programmes”, Claire Bown, 2023

Samskabelse på flere niveauer

I Carl Nielsen Undervisning arbejder vi med samskabelse på flere niveauer.

Vi benytter altid samskabelse med børn, når vi udvikler nye tiltag eller justerer vores nuværende tilbud i samarbejde med en gruppe børn og deres voksne.

Men også i de enkelte undervisningsforløb er samskabelsen med børnene en afgørende del af besøget. Oplevelsen er først fuldendt, når børnene har bidraget med deres indlevelse, refleksion og tolkning.

Metoden, som også er en ideologi, er baseret på en omfattende undersøgelse af virkningen af, at lade børnene have medbestemmelse i reelle samarbejder. Undersøgelsen viser, at børnene oplever øget engagement og ejerskab, når de er med til at definere præmissen.

Samskabelse med børn kræver et helt særligt menneskesyn, hvor voksne skal turde give afkald på den vante kontrol, og hvor den samskabende proces kan være et mål i sig selv.

 

 

Vi søger samarbejdsklasser til udvikling af forløb på mellemtrin og i udskolingen efteråret.

Kontakt Børn- og Ungechef Mette Kiilerich på metvk@odense.dk

 

Referencer:

“Co-create” (Coc Playful Minds research journal), Lene Tanggaard og Josefine Dilling, 2019

BOOK FORLØB

Undervisningsforløb udbydes fra 1. september 2023 og kan bookes fra 26. juni.

 

 

UNDERVISNINGSFORLØB

MUSIKDYNAMIT – UNDERVISNINGSFORLØB TIL FORÅRS-SFO OG INDSKOLINGEN