en
Forfattere

Ejnar Stig Askgaard

Ejnar Stig Askgaard

Seniorforsker, museumsinspektør. Ph.d., mag.art i Litteraturvidenskab

Forskningsområde: H.C. Andersens litterære kunst og billedkunstneriske arbejder

Forskningspublikationer

“Le forbici magiche. I Papercuts di Hans Christian Andersen” i Osservatorio Outsider Art. Edizioni Museo Pasqualino Palermo, 2021, s. 50-69.

Ph.d.-afhandling: Ord og billede i H.C. Andersens kunst, SDU 2019

“Word and Image in Hans Christian Andersen’s Papercuts” i Hans Christian Andersen and Community, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2019

“Schere, Wort, Papier. Sneiden und Schreiben bei Hans Christian Andersen“ i Hans Christian Andersen. Poet mit Feder und Schere. Kunsthalle Bremen, Weinand 2018

’Literary Traces in Odense’, Scandinavica. An International Journal of Scandinavian Studies, 55, 1, UCL, London 2016

”H.C. Andersen som paria på det danske litterære parnas”, i H.C. Andersen i det moderne samfund, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2014

”Hans Christian Andersen als bildender Künstler” i Ulrich Luckhardt (red.): WortBild Künstler. Von Goethe bis Ringelnatz. Und Herta Müller, Ostfildern 2013

“’Look! Now we’ll begin. When we have got to the end of the story we shall know more than we do now’”, Hans Christian Andersen. Between Children’s Literature and Adult Literature. Papers from the Fourth International Hans Christian Andersen Conference 1 to 5 August 2005. Issued by The Hans Christian Andersen Center, University of Southern Denmark, Odense. 2007.

 

Videnspublikationer

“‘Grantræet’ – et eventyr i flere historier”. Anderseniana 2023. Forlaget Museum Odense, 2023.

“Fra herskab og tjenestefolk – To erindringer om H.C. Andersen”. Anderseniana 2023. Forlagt Museum Odense, 2023.

“Fædrelandske udsigter – J.H.T. Hancks skitsebog og breve” . Museum Odense 2023. Forlaget Museum Odense, 2023.

”En bevægelsesmæssig symfoni” i Brian Christensen: Sabber – en original klipper, Hakon Holm Publishing 2022.

”Solskins-Historier – om Albani Fondens store donationer til H.C. Andersens Hus”. Odense Bys Museer 2022 Forlaget Odense Bys Museer, 2022.

”’Herrens Bøn’ og ’Fader vor’ – et digt og tre prosa-tilløb til en poetisk gengivelse”. Anderseniana 2021, Forlaget Odense Bys Museer, 2021. (Sammen med Jacob Bøggild).

”1.000 årbogsartikler online. Odense Bys Museers ny hjemmeside fuld af viden og indhold”. Odense Bys Museer 2021, Forlaget Odense Bys Museer, 2021. (Sammen med Jens Toftgaard).

”Piletræet” – et udateret eventyrfragment af H.C. Andersen, Anderseniana 2020, Forlaget Odense Bys Museer, 2020.

”H.C. Andersens store skærmbræt”, Odense Bys Museer 2020, Forlaget Odense Bys Museer, 2020

”H.C. Andersen” i Hans Christian Andersen and José Rizal, Anvil Publishing, Mandaluyong, Philippines 2018

“Tre eventyrfragmenter fra 1869 af H.C. Andersen” i Anderseniana 2017, Odense Bys Museer 2017

“Æresborger”, Odense Bys Museer 2017, Forlaget Odense Bys Museer, 2017

“Lyv og død i H Andersen Levned”, Anderseniana 2016, Forlaget Odense Bys Museer, 2016

”Psychen”, Anderseniana 2016, Forlaget Odense Bys Museer, 2016

Efterskrifter til ”Klods-Hans”, illustreret af Claus Bekker, Forlaget Odense Bys Museer, 2016

”The Little Matchstick Girl”, i (Kryger, Lene og Frandsen, Johs. Nørregaard red.) Hans Christian Andersen’s Magic Trunk – Short tales commented on in images and words. University Press of Southern Denmark 2015

”The Princess and the Pea”, i (Kryger, Lene og Frandsen, Johs. Nørregaard red.) Hans Christian Andersen’s Magic Trunk – Short tales commented on in images and words. University Press of Southern Denmark 2015

”What Hubby Does is Always Right”, i (Kryger, Lene og Frandsen, Johs. Nørregaard red.) Hans Christian Andersen’s Magic Trunk – Short tales commented on in images and words. University Press of Southern Denmark 2015

Forord til Hans Christian Andersens eventyr. Original kunst af Kasper Købke. Genfortalt af Jørgen Haarder. Hans Christian Andersen Copenhagen, 2016

Carl Nielsen: Min fynske Barndom, kommenteret udgave med efterskrift og registre, Odense Bys Museer 2015 (E.S. Askgaard og T.S.E. Iversen (red.))

Efterskrift til ”Fyrtøjet”, illustreret af Claus Bekker, Forlaget Odense Bys Museer, 2015

”Drømt at jeg skrev og Bogstaverne stak Ild i Papiret’ – træk af H.C. Andersens fortællekunst”, Anderseniana 2014

”Litteraturens Odense”, Odense Bys Museer 2014

Efterskrift til ”Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige” illustreret af Claus Bekker, Forlaget Odense Bys Museer, 2014

”Til Madame Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen” – Historien om et fund, Anderseniana 2013

”Tællelyset”, transskription af H.C. Andersens ældst kendte eventyr, Anderseniana 2013

”Den lille Pige med Svovlstikkerne”, i Fra H.C. Andersens eventyrlige verden, Fynske Medier, 2013

”Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige”, i Fra H.C. Andersens eventyrlige verden, Fynske Medier, 2013

”Prindsessen paa Ærten”, i Fra H.C. Andersens eventyrlige verden, Fynske Medier, 2013

”Da Spanierne var her”, Anderseniana 2012

”Tilbage til ’naturen’”, Fynske Minder 2012

H.C. Andersen og Jenny Lind”, Fynske Minder 2012

”Mens Læberne udsige Formens ’De’”, Anderseniana 2011

Anne Marie Carl-Nielsen. En registrant over billedhuggerens værker, Forlaget Odense Bys Museer, 2010 (red.: Askgaard, Ejnar Stig og Vorre, Ida-Marie)

”Ad ukendte veje – om udviklingen af den IT-baserede formidling af kulturarven”, Fynske Minder 2010 (sammen med Ane Grum-Schwensen)

”Vanvid æd dig ind i min Hierne, at jeg maae glemme min egen Tilværelse”, Fynske Minder 2010 (sammen med Ane Grum-Schwensen)

”Om arbejdet med ’De Vilde Svaner’. Interview med H.M. Dronning Margrethe II”, Anderseniana 2009

“De vilde Svaner”, Anderseniana 2009 (sammen med Ane Grum-Schwensen)

”På fersk gerning”, Fynske Minder 2009

”Om tilblivelsen af H.C. Andersens ’De vilde Svaner’” i De Vilde Svaner, Forlaget Odense Bys Museer 2009

“H.C. Andersen og Odense Slot” i Odense Slot – Kloster, Konge, Stat og Kommune, Fynske Fortællinger, Odense Bys Museet, 2008

“Hans Christian Andersen y su museo: cien años de promoción de un autor” in Nerter – Una revista dedicada a la Literatura, el Arte y el Conocimiento (nr. 12: Museos Literarios Internacionales), red. Martin Maurach, La Laguna 2008

”Jeg om Dagen gik derop, for en Bog at laane, Gik en Smule deromkring, og kom til at daane …”, Fynske Minder 2007

”H.C. Andersens Barndomshjem”, Fynske Minder 2006

“See saa! nu begynde vi. Naar vi ere ved Enden af Historien veed vi mere …”, Anderseniana 2005

”’Til Tak for Digtergaven’ – om erhvervelser og donationer af anderseniana siden sidst”, Fynske Minder 2005

Tastes & Tales, IMO, Wonderful Copenhagen 2005

Hans Christian Andersen 1807-1875. Eventyret om H. C. Andersen fortalt af Odense Bys Museer / The Fairy Tale of Hans Christian Andersen told by Odense City Museums. Odense City Museums & Grønlund’s Forlag, Odense 2005.

”Andersen i øjet”, in. Fairy Tales Forever, Aros 2005

“Om ’Den grimme Ælling’”, efterord til Inger Binger-Hansens illustrerede bogudgave Den grimme Ælling, GPO Forlag, Odense 2005

”Billedkommentar” og “Billedoplysninger” i H.C. Andersens Samlede værker, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2003-2007

En Ødeland, Anderseniana 2003

H.C. Andersens brevveksling med Louise Collin, Anderseniana 2002

”Jeg er ingen Tegnemester …”, Fynske Minder 2002

”Det Utroligste – om sidste års erhvervelser”, Fynske Minder 2001

”At udvikle de græske og nordiske Mythers Forskjellighed i Lighederne og deres Overeenskomst i Forskjellighederne”, transskription af H.C. Andersens prisopgave 1830 med noter, Anderseniana 2000

”En akademisk borger”, Anderseniana 2000

”Man gaaer først saa gruelig meget Ondt igjennem … – om H.C. Andersens slægt”, Fynske Minder 2000

”To brune Øine jeg nylig saae”, i Fynske Relikvier, Odense Bys Museer, 2000

”Hvad den gamle nålepude fortalte, i Fynske Relikvier, Odense Bys Museer, 2000

”Fra hus til museum – snapshots af en museumshistorie”, Fynske Minder 1999

Netværk

H.C. Andersen Samfundet i Odense (formand)

H.C. Andersens Fond (bestyrelsesmedlem)

Medlem af redaktionsgruppen for ”H.C. Andersens Eventyr og Historier – den digitale manuskriptudgave” ved H.C. Andersen Centret, SDU

Nordisk Netværk (Det nordiske 1800-tals forskningsnetværk, AU)

Redaktionsarbejde

Anderseniana (redaktør 1998- )

Fynske Minder/Odense Bys Museer (2006-2015)

Anne Marie Carl-Nielsen. En registrant, Forlaget Odense Bys Museer, 2010