en
Forfattere

Torben Grøngaard Jeppesen Cirriculum Vitae

Museumsdirektør, dr.phil., R, ved Odense Bys Museer, adjungeret professor ved Syddansk Universitet.

Uddannet som cand.mag. og lic.phil. (ph.d.) i historie og arkæologi fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet, samt doktordisputats (dr.phil.) på afhandling om de danske/skandinaviske immigranters og deres efterkommeres ved ind i det amerikanske samfund. Disputatsen forsvaredes ved Syddansk Universitet i 2017.

Siden 1977 museumsinspektør ved Fyens Stiftsmuseum, fra 1982 ved Den Fynske Landsby og museumsdirektør for Odense Bys Museer siden 1989.

Forestået større forskningsprojekter om middelalderens landsbyer, det fynske gårdbyggeri fra bindingsværk til grundmur og de danske/skandinaviske udvandreres og efterkommeres vej ind i det amerikanske samfund, herunder særligt fokus på integrationsprocesserne. Projekterne har ført til en række videnskabelige publikationer og populærvidenskabelige bøger.

Forskningsophold ved Christian-Albrechts-Universität, Kiel, og Fulbright Visiting Scholar ved University of Wisconsin-Madison, USA.

Medlem af en række bestyrelser, bl.a. H.C. Andersen Fonden, Le Klint Fonden, Museum for Papirkunst, og forskellige udvalg, eksempelvis aftagerpanel for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

Har forestået en række internationale udstillingsprojekter, bl.a. i Japan, Kina, Sydkorea, England og USA om H.C. Andersen og Carl Nielsen. Blandt disse kan nævnes udstillingen “De Vilde Svaner”, der arrangeredes sammen med filmmanden Jacob Jørgensen. Udstillingen var bygget op om filmen af samme navn, hvortil H.M. Dronningen havde skabt decoupager og kostumer. Udstillingen vistes i en lang række byer verden over, Mexico City, Washington DC, Tokyo, Beijing, Rom og Skt. Petersborg. Herudover kan nævnes H.C. Andersen-udstillinger under det danske statsbesøg i Kina i 2014 og i Sydkorea under det danske kronprinspars besøg i 2019.

I perioden oktober 2018 til januar 2019 stod TGJ sammen med museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen bag udstillingen “From Danish Blood to American Spirit”, der vistes på Ellis Island, New York. Udstillingen baserede sig på forskningsresultater fra TGJs flere afhandlinger om emnet.

Tildelt rejselegat fra Julie von Müllens Fond og af den kinesiske kulturminister inviteret på rundrejse i Kina.

Aktuelt arbejdes med opførelsen af det ny H.C. Andersens Hus, et stort projekt som åbnes i juni 2021. Arkitekt er Kengo Kuma Associates, Japan, og design-delen udføres af Event Communications, England. Ligeledes er der netop skaffet midler til total nyindretning af Carl Nielsen Museet, som forventes at åbne i foråret 2022.

Udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen.