en
Forfattere

Torben Grøngaard Jeppesen publikationer

Stedskontinuitet i fynske landsbyer belyst ved hjælp af den arkæologiske metode. Kontinuitet og bebyggelse, 1977

Archaeological investigations on the problem of continuity in village settlements in Denmark. Proceedings of the Nordic Conference of thermoluminiscent dating and other archaeometric methods, Risø 1977

Oldtidsbebyggelse – middelalderbebyggelse. Kontinuitet eller brud? Hikuin 1978

En guldrig men alligevel fundfattig periode. Harja 1978

Ebberup-vejen, arkæologi på et vejprojekt. Fynske Minder 1978

Anvendte feltarkæologiske metoder i “Projekt Landsbyen”. Bebyggelseshistorisk metode og teknik, 1978

Landsbyens opståen. Indledende studier over middelalderlandsbyernes pladskontinuitet. Odense 1979

Arkæologiske landsbyundersøgelser på Nordøstfyn 1976-78. Odense 1978

Bebyggelsesflytninger på overgangen mellem vikingetid og middelalder. Fra jernalder til middelalder 1979

Landbrugets bygninger 1696-1900. Fynske Minder 1979-80

Aarstrup I – ‘en meget smuk udskiftning’. Fynske Minder 1982

Aastrup II – to sulehuse fra middelalder og renæssance. Fynske Minder 1982

Middelalderlandsbyens opståen. Kontinuitet og brud i den fynske agrarbebyggelse mellem yngre jernalder og tidlig middelalder. Odense 1981 (165 sider)

Den svenske harve – introduceret på Fyn 1840 af N. E. Hofman-Bang. Fynske Minder 1982

Landsby og agersystem i vikingetid og middelalder. Kulturgeografiskt Seminarium, Stockholm, 1982

Høstmaskiner. Fynske Minder 1983

Fynske gårdundersøgelser. Beretning fra Kulturlandskabssymposium i Lund 1984

Landbygninger og -byggeskik som arbejdsfelt. Fynske Minder 1985

Funen Farms 1850-1925. 12th Conference of the Association of European Open-air Museums, Polen 1986

Fynske gårde 1850-1925. Et bygningshistorisk projekt udført af Den fynske landsby. Fynske Minder 1987

Tre gårde på museum – samspillet mellem gårdbyggeri og landbrugsøkonomi,(sammen med Mette Skougaard). Bol og By 1987

Hestegangshuse på Fyn. Arv & Eje 1988

Væbnergården – reddet og genrejst. Fynske Minder 1988

Odense Bys Museer på vej ind i 1990’erne. Fynske Minder 1989

Frilandsmuseer – bevaring af fortid, historisk værksted eller underholdning? Erfaringer fra danske museer og indtryk fra USA. Fynske Minder 1990

Odense Bys Museer og turismen. Fynske Minder 1991

Forskningscentret Menneske og Natur på Hollufgård. Bol og By 1992

Midt i en planløs tid. Fynske Minder 1993

I en opbrudstid – årene 1968-1971. Husker du vor skoletid. Odense 1994

Henrik Thrane og Odense Bys Museer. Fynske Minder 1994

Tanker om en ny museumslov. Kulturministeriet 1995

Forskning og formidling med udgangspunkt i middelalderens historie. Forskning og formidling: focus på middelalderen. Odense 1995

På sporet af danskerne i Midvest USA. Fynske Minder 1996

Guide til Den Fynske Landsby. Odense 1997

Museumspolitik. Fynske Minder 1997

Dansker i Nordstatshæren – i kamp for det nye hjemland. Fynske Minder 1998

Med H. C. Andersen på rejse. Fynske Minder 2000

Dannebrog på den amerikanske prærie. Odense 2000 (278 sider)

Dannebrog on the American Prairie. Odense 2000 (288 sider)

Danskere og danskheden i USA (red.) Odense 2001

Den digitale kulturinstitution. Fynske Minder 2001

Danske i USA 1850-2000. Demografisk, social og kulturel undersøgelse 2000-2004. Mål, metode og foreløbige resultater. Nye perspektiver i Dansk Udvandringshistorie, Aalborg 2002

Historien i fremtiden. Fynske Minder 2002

Danske i USA 1850-2000. En demografisk, social og kulturgeografisk undersøgelse af de danske immigranter og deres efterkommere. Fynske Minder 2002

Fokus på Den Fynske Landsby. Fynske Minder 2003

Danske pionerer i Wisconsin, USA – og om én som fulgte i deres spor. Fynske Minder 2004

Danske i USA 1850-2000. En demografisk, social og kulturgeografisk undersøgelse af de danske immigranter og deres efterkommere. Odense 2005.  Afsluttende videnskabelig afhandling på grundlag af 4-årigt forskningsprojekt. (445 sider)

Odense Bys Museer – på vej ind i næste årti. Fynske Minder 2006

Museernes mentale model. Fynske Minder 2007

Innovative satsninger og netværk. Fynske Minder 2008

Den Fynske Landsby. Odense 2009 (sammen med Mogens Winther)

De Vilde Svaner og H.C. Andersens Hus, i De Vilde Svaner. Dronning Margrethe II’s decoupager og dragter til filmatiseringen af H.C. Andersens eventyr. 2009

Møntergården – nyt historisk museum. Fynske Minder 2009

Det lange perspektiv. Om Odense Bys Museer dengang, nu og i fremtiden. Fynske Minder 2010

Skandinaviske efterkommere i USA. Etniske grupper eller kerneamerikanere? 2010 (200 sider)

Scandinavian Descendants in the United States. Ethnic Groups or Core Americans? 2011 (208 sider)

Samarbejde og netværk. Fynske Minder 2011

De Vilde Svaner på rejse. Fynske Minder 2011

Skandinaviske immigranter og efterkommere i USA.Studier af den økonomiske, sociale og kulturelle assimilering baseret på demografiske data og sociologiske interviews, i Nordic Migration – Research Status, Perspectives and Challenges, Rapport fra Nordisk Historikermøde i Tromsø 2011.

Danskhed i det fremmede? – Tiltrædelsesforelæsning 15. marts 2012 som adj. professor ved Syddansk Universitet. Aktuel Forskning, Syddansk Universitet 2012

Samlinger ved Odense Bys Museer. Fynske Minder 2012

En helt særlig dedikation – med en ekstra god historie! Fynske Minder 2012

Stedets betydning og fortællingens kraft. Fynske Minder 2013

Danskhed i det fremmede? Fynske Minder 2013

De Vilde Svaners videre færd. Fynske Minder 2013

Fuldt fokus på Odense. Odense Bys Museer Årbog 2014

H.C. Andersen i fremtidens Odense. Odense Bys Museer Årbog 2014

I den globale verden. Odense Bys Museer Årbog 2015

Asien kalder! Odense Bys Museers Årbog 2016

Danske i USA 1850-2000, 2. oplag, Syddansk Universitetsforlag 2016 [disputats]

Fra skandinavisk immigrant til amerikaner. Teori og empiri om assimileringen i det amerikanske samfund, Syddansk Universitetsforlag 2017 [disputats]

Det lange perspektiv. Odense Bys Museer Årbog 2017

Antaget til forsvar for den filosofiske doktorgrad. Odense Bys Museer Årbog 2017

Odense Bys Museer under forandring. Odense Bys Museers Årbog 2018

Gæster fra nær og fjern. Sammensætning og udvikling i Odense Bys Museers besøgstal. Odense Bys Museers Årbog 2019

Lær sproget, flyt dig, gift dig med de andre. Odense Bys Museers Årbog 2019

Odense Bys Museer i 2020’erne. Odense Bys Museers Årbog 2020