en
Forfattere

Seminar – At være i centrum

At være i centrum
Magt og minde – højstatusbegravelser i udvalgte centre 950-1450

Tværfagligt seminar og åbning af forskningscentret CENTRUM
Onsdag d. 10. februar 2016. Møntergården, Odense

Anledningen til seminaret er opdagelsen og åbningen af en velbevaret stenbygget grav i tomten af Albani Kirke. Graven har fået stor opmærksomhed, og det er helt fortjent, idet der, vurderet ud fra tilstedeværelsen af et nadversæt i graven, formentlig er tale om den ældst bevarede bispegrav herhjemme. Bortset fra nadversættet er personen i graven anonym og vil antagelig forblive sådan modsat flere andre højstatusgrave fra tiden, hvor identiteten er overleveret eller har kunne bestemmes ud fra for eksempel indskrifter eller segl.

For at sikre mindet kunne højstatuspersoner i middelalderen benytte forskellige strategier afhængig af, om vedkommende opfattede sig som en del af standen eller sin slægt. Mindet var i kristendommen vigtigt for den afdøde, ikke kun af personlige grunde, men også fordi de levendes forbøn for den afdøde fik betydning for dennes frelse til et evigt liv.

Som eksempel på, hvordan samfundet bevarede mindet om en person og derigennem en eksisterende magtorden kan afløseren for Albani kirke, Odense Skt. Knud, nævnes.

Planlagt som den største stenkirke i Norden blev den opført med det formål at rumme ikke bare en kongelig grav, men resterne af en kongehelgen. Helgenkåringen af et dræbt medlem af kongeslægten blev, ligesom i de nordiske nabolande, et vigtigt politisk instrument i skabelsen af en stærk kongemagt efter europæisk forbillede. Det storstilede projekt, som også omfattede oprettelsen af et kloster og indkaldelsen af engelske munke, ændrede Odenses udseende og blev medbestemmende for byens udvikling.

Seminaret vil på denne baggrund behandle middelalderens højstatusbegravelser og deres betydning som politiske markører i samtiden, herunder gravenes betydning for et steds status som center. Seminaret markerer samtidig åbningen af museets nye forskningscenter, CENTRUM, og følges op af første nummer i centrets nyetablerede peer reviewed skriftserie.