en
Forfattere

Ressourcernes geografi

Råvarer og ressourcer har til alle tider været vigtige for samfundsudviklingen. I projektet Årtusinders råvarer – ressourcernes geografi vil vi undersøge, hvordan ressourcer som fx metal, træ, skind, fødevarer, stof, glas og dyr, strømmede til Sydskandinavien i perioden 200-1200 e.Kr.

Det har indtil for nylig været en stor udfordring at besvare dette, da arkæologiske kilder, der kunne hjælpe med et svar, var få, og de skriftlige kilder var endnu færre. Inden for de sidste årtier er der imidlertid sket store tekniske landvindinger for naturvidenskabelige analyseformer, der giver mulighed for at bestemme hvilket område et fund kom fra.

Målet er at få bedre overblik over ressourcestrømmene og undersøge, om distribution af råvarer kan kobles sammen med den etablerede viden om kendte forhistoriske begivenheder som f.eks. introduktionen af sejlet i sen jernalder, etablering eller opløsning af store magtområder eller stater syd for Skandinavien på tværs af det 1. årtusinde, etableringen af nære politiske bånd til de britiske øer i vikingetiden, de skandinaviske landes etablering af faste rigsdannelser og overgang til kristendommen omkring år 1000. I analyserne inddrages oplysninger om flest mulige råvare- og ressourcetyper fra en bred vifte af fundkontekster og projektet favner derved både det rurale og det urbane, det fremmede og det lokale, det unikke og det almindelige samt det forgængelige og det blivende.

Projektet afvikles fra 2019-2020 af arkæolog og projektleder Jesper Hansen, geograf/historiker Peder Dam (begge Odense Bys Museer) samt civilingeniør Arne Jouttijärvi (Heimdal Archaeometry). Til projektet er desuden tilknyttet en ekspertgruppe bestående af Morten E. Allentoft (Center for Geogenetik/KU), Aoife Daly (Dendro.dk/KU) og Karin Margarita Frei (Nationalmuseet).

Projektet er et underprojekt til museets strategi Årtusinders Råvarer, der er forankret i fag-enheden Arkæologi.