en
Forfattere

Bålets betydning

Ligbrænding i Danmarks Oldtid belyst ved arkæologiske fund og ligbrændingseksperimenter

Hvor og hvordan blev de døde brændt i oldtiden? Fra midten af bronzealderen og gennem store dele af resten af oldtiden brændte “fynboerne” deres døde og begravede de brændte ben i en urne, i en simpel nedgravning eller i en stenkiste. Det ved vi en del om, for i Den fynske Øgruppe er der udgravet ca. 6000 brandgrave fra tiden mellem ca. 1200 f.Kr. og 900 e.Kr.

/

Projektet tager udgangspunkt i data fra arkæologiske undersøgelser af brandgrave og ligbrændingssteder fra Danmarks oldtid. Med afsæt i slutprodukterne fra kremeringen – hvad der kom ud af processen – formuleres en række grundlæggende spørgsmål: Hvor brændte man de døde, hvem gjorde det og hvordan foregik kremeringen? Besvarelsen af disse spørgsmål er en forudsætning for at kunne diskutere, hvorfor man praktiserede ligbrænding i oldtiden. Dette spørgsmål indtager dog ikke nogen central rolle i afhandlingen.

I et komparativt studium bliver de arkæologiske data analyseret ved inddragelse af data fra skriftlige kilder og afbildninger fra Romerriget, fra etnografiske undersøgelser i Asien og Nordamerika samt fra beskrivelser af og regnskaber fra bålstraf-handlinger i tidligt moderne tid i Central- og Nordeuropa. Endvidere inddrages data og modeller fra pyrotekniske studier og fra retsmedicin.

Med udgangspunkt i den komparative analyse opstilles generelle modeller og teorier om ligbrændingens forudsætninger, forløb og produkter. Modellerne testes ved hjælp af data og observationer fra eksperimenter, hvor kroppe og knogler fra dyr samt knogler fra mennesker er kremeret i forskellige ligbålskonstruktioner og ovne. Nogle af disse forsøg er udført som en del af studiet, mens andre er gennemført af arkæologer, osteologer og retsmedicinere i Europa og USA.

Ligbrændingseksperimenterne har været helt afgørende for at kunne belyse ligbrændingens chaîne opératoire og dermed for at kunne vurdere forholdet mellem kulturelle (menneskelige) faktorer, pyrotekniske faktorer og naturlige faktorer i det arkæologiske materiale.  Eksperimenterne er endvidere den eneste indgang til at undersøge sanse- og følelsesmæssige aspekter af ligbrændingsprocessen.