en
Forfattere

Publikationer

Stednavne, centralpladser og vækstcentre – om tolkningsvalg og betydningsrelationer
i På Sporet, Festskrift til Bent Jørgensen, Kbh 2014

Centralpladsrelevante stednavne og centrale pladser på Fyn. Nye fund og mulige strukturer
i M.S. Danielsen, B. Eggert & J.G.G. Jakobsen (red.), Navn og navnebærer. Rapport fra NORNAs 45. symposium i Hulsig 1.–4. oktober 2014. Uppsala. s. 7-33.

Rapport: Stednavne og centralitet på Fyn i yngre jernalder og vikingetid.