en
Forfattere

Formidling og læring

En central del i projekt From Central Space to Urban Place var udviklingen af en række formidlings- og læringstilbud. Tilbuddene blev udviklet med afsæt i følgende dogmer:

• Formidling og læring skulle kobles direkte til de arkæologiske landskaber, lokaliteter og effekter og skulle anvendes i det åbne land såvel som i byen. Det teoretiske perspektiv på forskningsdelen, begrebet space & place, blev således sat i umiddelbar forbindelse til formidlingsdelen. Flere af formidlingsdelene skulle endvidere anvendes som afprøvning af dele af projektets forskningselementer.

• Projektet skulle behandle udfordringen i at formidle arkæologiske landskaber og lokaliteter on location i fuld skala efter overstået udgravning, dvs. på et tidspunkt, hvor der ikke længere er synlige spor af de arkæologiske levn på stedet.

• Formidling og læring skulle foregå i et brugerinddragende perspektiv, der via anknytning til kunst kunne give en i dansk sammenhæng ny måde at illustrere arkæologien på. Kunsten rummer i forhold til andre formidlingsgreb større
mulighed for at sætte fantasien i spil og skabe fælles oplevelser.

• Formidlingen skulle have en tilknyttet undervisningsdimension målrettet skolernes mellemtrin under temaet kunst og arkæologi. Undervisningen skulle behandle kunst som udtryksform og kommunikator i forhistorien, ligesom den kulle inddrage eleverne i selve arbejdet med at lave kunstværkerne.

Læringstilbuddene kan findes andetsteds på hjemmesiden.
I rapporterne herunder er erfaringerne fra ud- og afviklingen af fire store formidlingsevents samt læringselementerne beskrevet. Du er meget velkommen til at dykke ned i disse og lade dig inspirere: