en
Forfattere

Publikationer

From Central Space to Urban Place. Publications

Books/anthologies

– Hansen, J. & M. Runge (eds.) 2018: From Central Space to Urban Place, seminar 1. Social organisation of land in South Scandinavia AD 400-1100. Methods, challenges and possibilities. Report from an international seminar in Odense, 24th May 2018. Archaeological & Historical Studies in Centrality 2. Research Centre Centrum – Odense City Museums – University Press of Southern Denmark.
Open source e-publication.

– Runge, M., M.R. Beck, M.M. Bjerregaard & T.B. Sarauw (eds.) 2021: From Central Space to Urban Place. Urbanisation processes in Viking Age and Medieval Odense and Aalborg, Denmark. University Press of Southern Denmark.

– Bjerregaard, M.M., K. Haase & M. Runge (eds.) 2022: From Central Space to Urban Place, seminar 2. Spaces, places and the earliest urbanization of South Scandinavia. Report from an international seminar at Lindholm Høje, 30th November and 1 st December 2021. Archaeological & Historical Studies in Centrality 5. Research Centre Centrum – Odense City Museums – University Press of Southern Denmark.
Open source e-publication.

 

Articles, peer reviewed

– Hansen, J. 2019: Land-organisational changes in rural Denmark from AD 200–1200. In: N. Brady & C. Theune (eds.): Settlement change across Medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Ruralia XII. Sidestone Press, pp. 319-329.

– Kristiansen, S.M., Ljungberg, T.E., Christiansen, T.T., Dalsgaard, K., Haue, N., Greve, M.H. and Nielsen, B.H. 2020: Meadow, marsh and lagoon: Late Holocene coastal changes and human-environment interactions in Northern Denmark. Boreas. An international journal of Quaternary research.

– Runge, M. 2021: Revitalizing the Danish Viking Age ring fortress Nonnebakken. Landscapes 20:2, pp. 1-22.

– Runge, M. (in prep.): The importance of the environment for the early urbanization in Denmark. A case study from Odense and Aalborg. In: Bouwmeester, J., P. Belford & M. Groenendijk (eds.): In search of the urban habitat: the town in its environmental and spatial setting.

– Runge, M. (in prep.): From Central Space to Urban Place. Growth and centrality in the fjord landscapes of Aalborg and Odense from the 5th to 12th century. In Ravn, M. & A. Pedersen (eds.): Aristocratic residences in Northern Europe. Jelling October 21st – 22nd 2021. Aarhus University Press.

 

Elements of the project are used in the following scientific works, peer-reviewed:

– Christensen, J.T. 2019: The medieval churchyard as an urban empty space: Tracing actors around the churchyards of St. Alban and St. Canute, Odense. Acta Archaeologica 90:2, s. 97-110.

– Christensen, J.T., M.M. Bjerregaard & M. Runge 2019: Odense before and after the canonization of Cnut. In: Hope, S., M.M. Bjerregaard, A.H. Krag & M. Runge (eds.): Life and Cult of Canute the Holy – The first royal saint of Denmark. Report from an interdisciplinary research seminar in Odense November 6th to 7th 2017. Archaeological & Historical Studies in Centrality 4. Research Centre Centrum – Odense City Museums – University Press of Southern Denmark, pp. 10-25.

– Hansen, J.: King Knud´s donation letter and settlement structure in Denmark, 1085 – new perspectives on an old document. In: Hope, S., Bjerregaard, M.M., Krag, A.H. & Runge, M. (eds.): Life and cult of Cnut the Holy – the first royal saint of Denmark. Report from an interdisciplinary research seminar in Odense. November 6th to 7th November 2017. Archaeological & Historical Studies in Centrality 4. Research Centre Centrum – Odense City Museums – University Press of Southern Denmark, pp. 60-83.

– Hope, S., M.M. Bjerregaard, A.H. Krag & M. Runge (eds.) 2019: Life and Cult of Canute the Holy – The first royal saint of Denmark. Report from an interdisciplinary research seminar in Odense November 6th to 7th 2017. Archaeological & Historical Studies in Centrality 4. Research Centre Centrum – Odense City Museums – University Press of Southern Denmark.
Open source e-publication.

– Sarauw, T.B. 2019: Bejsebakken – en nordjysk bebyggelse fra yngre jernalder og vikingetid. Nordiske Fortidsminder 29. Copenhagen.

Articles, not peer reviewed

– Christiansen, T.T., L. Feveile, N. Knudsen, T. Ljungberg & M. Runge 2018: Bavnerne. Lyskommunikation i vikingetiden. Skalk 2018:5, pp. 3-7.

– Mogensen, M.S. 2018: Fibelforløb – et samarbejde omkring en anderledes måde at arbejde med arklæologiske genstande i undervisningen. Historie og samfundsfag, s. 23-25.

– Mogensen, M.S., L.B. Lundø, N. Knudsen, C. Vrængmose og M. Runge 2021: From Central Space to Urban Place – et forskningsprojekt med masser af formidling i sig. Cartha 2020/2021. Årsskrift for Østfyns Museer, pp. 49-59.

– Mogensen, M.S., L.B. Lundø, N. Knudsen, C. Vrængmose og M. Runge 2021: Vikingegys, spøgelsesskibe og bål i lange baner. Kompleks formidling omsat til nærværende formidling. Odense Bys Museer 2021, pp. 124-135.

– Runge, M. 2022: From Central Space to Urban Place. Dannelsen af Odense og Aalborg. Odense Bys Museer 2022, pp. 14-25.

 

Scientific reports

– Kristiansen, S.M., N. Haue, T.T. Christiansen & T. Ljungberg 2018: Søbassiner i Aalborg-området med potentiale for palæo-vegetationsstudier. CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 3. Odense. Open source e-publication.

– Fuglsang, M. & S.M. Kristiansen 2018: Geomagnetiske undersøgelser af mulige landingspladser langs Odense Å og ved Kertinge Nor. CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 4. Odense. Open source e-publication.

– Ljungberg, T. & S.M. Kristiansen 2018: De seneste årtusinders havniveau ved Nørholm i den centrale del af Limfjorden. CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 6. Odense. Open source e-publiction.

– Beck, M.R., T.T. Christiansen & M.B. Henriksen 2019: Fynske og Nordjyske lokaliteter med metalfund 400 – 1100 e.Kr. Katalog, From Central Space to Urban Place. CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 7. Odense. Open source e-publication.

– Jensen, C.V. 2021: Bebyggelse og erhverv i Odense og Aalborgs vikingetid og tidlige middelalder. Katalog, From Central Space to Urban Place. CENTRUM. Rapport nr. 8. Odense. Open source e-publication.

Conference papers

– Christensen, J.T. 2019: Tidligt middelalderlige urbane klostre belyst ved eksempler fra Odense, Aalborg og Randers. Land & By Symposium, 25.-27.10.2019

– Hansen, J. 2019: The Village – Vill and Township in Denmark in a 1st Millennium perspective, 25th EAA Annual Meeting, Bern, Schweiz. European Association of Archaeologists, 4.-7.9.  2019 (session 245, d. 5.9.).

– Hansen, J. 2021: Settlement and landscape organization in “Denmark” 200-1200 AD. 72. Internationales Sachsensymposion. Castricum-Alkmaar, Holland, d. 9.-12.10.2021.

– Henriksen, M.B. 2018: Metal detector finds as a source to organization of an Iron Age landscape. Possibilities and limitations. 24th EAA Annual Meeting, Barcelona, Spanien. European Association of Archaeologists, 5.-8.9. 2018 (session 510, d. 8.9.).

– Henriksen, M.B. 2019: Metal detector finds as a source to organization of an Iron Age landscape. Possibilities and limitations. Forelæsning for studerende fra Aarhus Universitet på Møntergården, 10.4.2019

– Knudsen, N. 2020: Using art to make non-visible cultural sites visible. Mogensen, 26th EAA Annual Meeting, Virtual. European Association of Archaeologists, 24.-30.8.2020 (session 325, 26.8.).

– Kristiansen, S., A. Lichtenberger, D. Stott, F. Sulas, R. Raja & T. Ljungberg 2018: Multi-scalar approach for high-definition central place and urban space analysis across different environments: Remote sensing, geophysics and soil micromorfology. 24th EAA Annual Meeting, Barcelona, Spanien. European Association of Archaeologists, 5.-8.9.2018 (session 510, 8.9.).

– Kristiansen, S.M., T. Ljungberg, T.T. Christiansen, K. Dalsgaard, N. Haue, A. Kroon, B.H. Nielsen 2019: Mennesker, bosættelser og græsning: 3000 års kystudvikling i det centrale Limfjordsområde. Organisationen Danske Museers Faglige Orienteringsmøde, Vejle, 6.-7.11.2019

– Kristiansen S.M. 2019: Ny forståelse for landhævningen de sidste 3000 år i Limfjorden. Workshop: From Central Space to Urban Place (1:2). Social organization of land in South Scandinavia AD 400-1100. Methods, challenges and possibilities. Odense Bys Museer, 6.6.2019

– Ljungberg, T. & S.M. Kristiansen 2019: Local Dominance Visualisation – Et QGIS plugin til visualisering af lav-relief strukturer i digitale højdemodeller. CAA-DK: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Moesgaard, June.

– Lundø, L.B. 2020: The dissemination of a modern city’s non-visible heritage. 26th EAA Annual Meeting, Virtual. European Association of Archaeologists, 24.-30.8.2020 (session 325, 26.8.).

– Mogensen, M. & M. Runge 2020: Sustainable heritage management through local involvement. 26th EAA Annual Meeting, Virtual. European Association of Archaeologists, 24.-30.8.2020 (session 325, 26.8.).

– Møller, P.G. & N. Haue 2018: Methods of reconstructing medieval infrastructure by historical and archaeological sources. 24th EAA Annual Meeting, Barcelona, Spanien. European Association of Archaeologists, 5.-8.9.2020 (session 510, 8.9.).

– Runge, M. 2018: From the central spaces of the iron age to the cities of the Middle Ages. 24th EAA Annual Meeting, Barcelona, Spanien. European Association of Archaeologists, 5.-8.9.2020 (session 510, 8.9.).

– Runge, M. 2019: The Viking Age ring fortress Nonnebakken in Denmark. Potential and limitations in dissemination, protection and public engagement. På seminaret „DigiKult – Digital Methods for Cultural Property Protection and Cultural Heritage Management – Potential and Limitations“. Krems University, Austria, 3.4.2019

– Runge, M. 2019: From Central Space to Urban Place. Præsentation af projekt. Organisationen Danske Museer og Velux Fonden, workshop, Odense, 10.5.2019

– Runge, M. 2019: Cultural landscape studies in research and dissemination. The case of the Viking Age fortress Nonnebakken in Denmark. 25th EAA Annual Meeting, Bern, Schweiz. European Association of Archaeologists,  4.-7.9.2019 (session 206, d. 5.9.).

– Runge, M. & M.S. Mogensen 2020: An archaeological experiment in large scale. På sporet af vikingetidens kommunikationslinjer i det centrale Danmark. 26th EAA Annual Meeting, Virtual. European Association of Archaeologists, 24.-30.8.2020 (session 104, d. 29.8.).

– Runge, M. 2021.: The importance of the environment for the early urbanization in Denmark. 27th EAA Annual Meeting, Kiel, Tyskland (virtuel conference). European Association of Archaeologists, 6.-11.9.2021 (session 233, d.10.9.).

– Runge, M.: 2021 From Central Space to Urban Place. Landscapes of power in the Aalborg and Odense areas from Late Iron Age to Early Middle Ages. Aristocratic residences in Northern Europe – workshop by Vejle Museums and the National Museum. Kongernes Jelling, 21.-22.10.2021

– Sarauw, T. 2019: Large scale production of household textiles in Northern Jutland or something else? 25th EAA Annual Meeting, Bern, Schweiz. European Association of Archaeologists, 4.-7.9.2019 (session 155, d. 5.9.).