en
Forfattere

Keramiktyndslib

– af urner fra Bellinge Fælled

Projektets formål er at undersøge tyndslib af otte urner fra gravpladsen på Bellinge Fælled. I sit arbejde med keramikken fra Brudager Mark og Møllegårdsmarken (Stilborg 1997; Stilborg 2009) har Ole Stilborg vist potentialet for brugen af metoden på fynsk materiale. Selvom gravkeramikken fra Brudager Mark vidner om ensartede keramiske traditioner på gravpladsen, ses der forskelle i godset, der peger på udnyttelse af forskellige lerressourcer (Stilborg 2009, 255-258).
En stor del af fundene i urnerne på gravpladsen på Bellinge Fælled fremkom i uornamenterede urner, og derfor udvælges fire ornamenterede og fire uornamenterede urner til projektet for at undersøge, om der er en mineralogisk forskel mellem de to grupper, der kan kobles til forskellen i indhold. De otte urner er dateret enten med C14 eller typologisk til overgangen mellem yngre romersk jernalder C3 og ældre germansk jernalder. Prøverne udtages fra randen for at sikre ensartethed i materialet og mindske risikoen for fejlkilder. Med tyndslib af de otte urner kan det studeres, om der kan ses en forskel i mineralsammensætningen og produktionsteknologien mellem de ornamenterede og de uornamenterede urner. Dette vil kunne belyse, om de otte urner er produceret med forskellige lerressourcer og produktionsteknikker. Dermed vil det være muligt at undersøge, om der kan være tale om udnyttelse af forskellige ressourcer til de ornamenterede og uornamenterede urner fra Bellinge Fælled og om det kan være plausibelt, at nogle af urnerne kan have været handelsvarer og ikke lokal produktion.

Forberedelsen af prøverne foretages på Miekinia-laboratoriet i Polen (miekinia.ceti.pl), da Museum Odense ikke selv har ressourcer til dette. Analysen med mikroskop foretages på Museum Odense med Jannie Amsgaard Ebsen som intern sparringspartner.
Der er afsat penge til at besøge arkæolog og keramikforsker Torbjörn Brorsson i hans laboratorium i Höganäs for at få sparring med en tyndslibsekspert i arbejdet med analysen.
Resultaterne publiceres i en CENTRUM-rapport og opsummeres evt. i Museum Odenses årbog.

Litteratur:
Stilborg, O. (1997). Shards of Iron Age communications : a ceramological study of internal structure and external contacts in the Gudme-Lundeborg Area, Funen during the Late Roman Iron age. Lund, Sverige: Keramiska Forskningslaboratoriet, Lunds Universitet.
Stilborg, O. (2009). En keramikteknologisk undersøgelse af kar og skår fra Brudager-gravpladsen. I: M. B. Henriksen (red.), Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn (s. 249-259). Odense, Danmark: Odense Bys Museer.